Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
Matteusevangeliet 5:6

Världen idag

Kristen tro är mycket mer än vackra ord

Ledare · Publicerad 00:00, 25 jan 2020

Vid millennieskiftet fick den nya ateismen en allt mer självklar plats i kulturen. Richard Dawkins och hans fan-klubb hade religionskritik högst på agendan. Religion tillhör det förgångna, menade de, och framtiden är sekulär, lyckligt befriad från Gud och religion.

I dag är bilden annorlunda och Dawkins blir allt mer en föredetting, vilket illustreras av kulturartiklar i veckan. Björn Wiman skrev i Dagens Nyheter att ”kanske är det bara religionens unika ord och erfarenheter som kan ge den andliga frihet som är nödvändig för att förändra världen”. Och i Svenska Dagbladet skrev professor Jayne Svenungsson om människans känsla för det sakrala.

Nu är religionen alltså plötsligt en tillgång.

Ur kristen synvinkel är detta inte förvånande. Människan är obotligt religiös, eftersom vi är skapade av Gud, för Gud. Vårt andliga sökande går inte att radera. Världen omkring oss ger kontinuerligt ifrån sig signaler från Skaparen. Som David säger i Psalm 19: ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.”

Det går att trycka tillbaka religionen för en tid, men den kommer alltid tillbaka. För den kristna församlingen innebär det att 20-talet kan erbjuda nya positiva möjligheter att tala om Gud.

Samtidigt är det nya intresset för religion fortfarande byggt på den sekulära upplysningens grund. Det finns ingen transcendent verklighet vi kan få kunskap om. Gud finns inte på riktigt. För att citera Björn Wimans artikel: Det handlar om ”ett annat slags trosbegrepp”. Religionens språk, riter och erfarenheter ”borde inte handla om Guds eventuella existens, utan om att transformera individens liv”.

Jayne Svenungsson har den tyske teologen Friedrich Schleiermacher (1768–1834) som utgångspunkt: ”Precis som sinnet för konst tänker sig Schleiermacher att sinnet för religion är ett medfött anlag som kan kultiveras och utvecklas, men som också kan undernäras och förtvina.” Schleiermacher står som förgrundsfigur för en ”romantisk teologisk tradition som finner ett bestående värde i kristendomen även bortom dess rent konfessionella aspekter”.

Det vi ser är alltså en öppning för religionen som språk, poesi och erfarenhet. Det är ett stort steg i rätt riktning, men fortfarande är sanningsfrågan tabu.

Schleiermachers teologi är en direkt respons på den sekulära upplysningsfilosofin som motade bort Gud. Med Jayne Svenungssons ord: ”Det som står på spel i religionen är inte ett vetande av den art som förnuftet skänker oss. Inte heller är det en fråga om moral och sedelära såsom Immanuel Kant hade föreslagit. Med en poetisk formulering föreslår Schleiermacher i stället att religionen handlar om att ha 'sinne och smak för det oändliga'.”

Kristen tro är i detta perspektiv poesi och ”konstnärerna och författarna i en viss mening den nya tidens prästerskap”. Konsten kan ”bättre än varje dogm … gestalta människans känsla för det sakrala.” Så blir teologi i hög grad antropologi.

Det som saknas är den särskilda uppenbarelsen, vad Gud gjort och sagt i historien. Utan Bibeln kan vi fortfarande ana Guds existens utifrån skapelsens skönhet. Men Gud blir som vinden i träden i en kinesisk målning, inte synlig utan bara vagt indikerad.

Om vi vill möta 20-talets religiösa öppenhet får vi inte enbart spela med utifrån dess sekulära förutsättningar. Gud talar inte bara genom sin skapelse. Han har också talat ”många gånger och på många sätt … genom profeterna” och han har ”talat till oss genom sin Son” (Heb 1:2).

Vi måste hålla samman Guds kommunikation till oss genom Skapelsen, Skriften och Sonen.

Om vi vill möta 20-talets religiösa öppenhet får vi inte enbart spelar med utifrån dess sekulära förutsättningar.

Vi kan vara stolta över dem som gått före oss i tron.

Inför söndag Ps 24 ”Gör porten hög, gör dörren bred …” Så sjunger vi i adventspsalmen 107 i svenska psamboken.... fredag 27/11 00:00

Ett folk som bejakar kallelsen att både synas och höras.

Ledarkrönika ”Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört” (Apg 4:20). De här orden – Petrus... torsdag 26/11 00:00

Äldre coronasjuka fick inte träffa läkare – ”vårdskandal”

Coronapandemin. Många äldre på äldreboenden som drabbats av covid-19 har under pandemin inte fått någon individuell... torsdag 26/11 12:00

Många tror att problemet fortfarande stavas Israel

Israelkrönika I lördags lade den i nuläget mest kände sångaren i Egypten, Mohamed Ramadan, ut en bild på...