Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Vi tror inte att kristen tro är vårt privata perspektiv på hur saker förhåller sig – den kristna tron är inte en åsikt utan en övertygelse om att ha upptäckt den absoluta sanningen, påpekar Stefan Swärd. Foto: Lightstock

Inte bara kyrkan hävdar absolut sanningsanspråk

Ledare · Publicerad 00:00, 8 sep 2020

Den kristna kyrkan befinner sig i en värld där man konkurrerar med många ideologier, religioner och livsåskådningar. Hur ska man kunna hävda att Jesus är svaret och Jesus är sanningen i en värld där det finns många profeter och läror med sanningsanspråk? Vår tid är ganska spretig när det gäller sanningsanspråken.

En filosofisk strömning i tiden brukar kallas för postmodernismen. Den har påverkat vissa delar av det västerländska samhället, bland annat teologin. Den bidrar till att förstärka relativiseringen av sanningen. Absoluta sanningsanspråk ska ifrågasättas, och olika ståndpunkter uttrycker framför allt olika perspektiv och intressen – det är postmodernismens tes.

Den kristna kyrkan kritiseras när den uttrycker absoluta sanningsanspråk och tydliga lärosatser.

Många röster i tiden präglas dock av starka övertygelser och strikta sanningsanspråk. Den naturvetenskapliga och tekniska forskningen drivs utifrån upplysnings­tänkandets paradigm. Medicinsk forskning bygger på strikta kriterier och en strävan efter absoluta sanningsanspråk; man kan inte ta fram mediciner och behandlingsmetoder som inte fungerar och som riskerar att skada människors hälsa.

I min roll som näringslivskonsult och forskare har jag i många år följt miljöforskningen och miljörörelsen. Visst kan det uppstå diskussioner om vad som är den mest miljövänliga åtgärden, men det finns en stark tro på miljöforskningens slutsatser. Miljörörelsen och miljöforskningen brukar komma med väldigt tydliga sanningsanspråk.

Hbtq-rörelsen är ett bra exempel på en rörelse med absoluta sanningsanspråk – den har inte mycket till övers för andra perspektiv än det egna, som man tror är det absolut rätta. Politiska partier och ideologier präglas också av att den egna politiken och inriktningen är det absolut bästa och att politiska motståndare har fel.

Islam som religion brukar inte betrakta den egna övertygelsen och religionen som ett debattinlägg eller som ett perspektiv bland andra. Man till och med dödar, eller i varje fall förföljer, dem som lämnar den egna religionen.

Kristendomen, den kristna tron och evangeliet om Jesus Kristus är heller inte ett debattinlägg. Vi kristna tror inte att kristen tro är vårt privata perspektiv på hur saker förhåller sig. Vi tror på en Gud som har skapat världen. Den kristna tron är inte en åsikt utan en övertygelse om att ha upptäckt den absoluta sanningen om vem som har skapat världen, varför vi finns till som människor, vad är meningen med mänskligheten och hur vi ska leva.

Enligt den kristna tron har världen hamnat på kollisionskurs med sin skapare, men Gud har lanserat sin frälsningsplan för att rädda världen.

Bibeln säger att det är Kristus som härskar över kungarna på jorden. Bibeln säger att han en dag ska komma tillbaka och döma över levande och döda. Bibeln säger att det inte finns frälsning i något annat namn än Jesus. Frälsningen finns inte i en viss politisk ideologi. Frälsningen finns inte i en viss filosofi. Frälsningen finns inte i en viss vetenskaplig disciplin. Frälsningen finns bara hos Jesus. Det är bara han som kan rädda världen och ge oss ett evigt liv.

Som kristna bör vi också höja vår röst och berätta om våra absoluta övertygelser. Vi behöver berätta om grunden för vår tro. Men också kritiskt granska alternativa anspråk på sanningsanspråk.

Paulus uttrycker de kristna absoluta sanningsanspråken på följande sätt i Kolosserbrevet:

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom (1:13–17).

Vi behöver berätta om grunden för vår tro. Men också kritiskt granska alternativa anspråk på sanningsanspråk.

Infiltration mest effektivt mot religion

Ledare Mitt i högsommaren släpptes de nya resultaten från världens största undersökning av människors... lördag 19/9 00:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...