Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

Halldorf ignorerar Bibeln i sin kamp för samkönat i kyrkan

Ledare · Publicerad 16:40, 11 jun 2021

Joel Halldorf är en uppskattad kristen röst i det offentliga. Med Expressen som plattform har han blivit något av en riksteolog. Men något går rejält fel i Halldorfs krönika ”Räcker inte att frikyrkorna 'tolererar' homosexuella”.

I texten skriver han att frikyrkan fullt ut måste bejaka homosexuella relationer. Han slår fast att kyrkan inte främst är kallad till trohet mot samtiden utan mot Bibeln – ändå upprepar han tre gånger att frikyrkan måste ”komma vidare”. Motiveringen formuleras i artikelns inledning: ”Lika otänkbara som homosexuella relationer var för de flesta för ett par generationer sedan, lika självklara är de i dag.”

Så det är ändå samtiden som ges företräde.

Halldorf påstår att skälet ”till att vissa frikyrkor ändå inte kommer vidare är att samtalet har gått i baklås. Debatten skapar spänningar, och ledarskapet undviker den av rädsla för splittring. Som en följd av det sker inte någon bred teologisk bearbetning av frågan.” Det är inte bara en arrogant hållning, som förutsätter att endast den egna positionen är ett resultat av fördjupad reflektion, det är också uppenbart falskt. 

De senaste decennierna har frågan bearbetas och analyserats på ett sätt som av naturliga skäl inte skett tidigare i kyrkans historia – och det har skett också av teologer som bejakar den klassiskt kristna positionen. På svenska är Bekänna färg: Kyrkan och hbtq i en regnbågsfärgad värld (Apologia förlag, 2019) ett bra exempel på det.

De bibliska texterna diskuterar Halldorf från två perspektiv. 

Han sällar sig till de bibelforskare som menar att Nya testamentets texter inte säger något om samkönade relationer som sådana, utan ”verkar framför allt ha pederastin i åtanke, alltså den sexuella relationen mellan en vuxen man och en ung pojke.” Men det är en osannolik tolkning, som blivit hårt kritiserad.

Paulus talar i Romarbrevet 1 – den viktigaste texten i NT som avvisar samkönade relationer – om att vara upptända av begär till varandra. Det handlar alltså inte om en övergreppssituation. Han beskriver också sexuella relationer mellan kvinnor, vilket utesluter att det handlar om pederasti.

Det som framstår som det viktigaste bibelargumentet för Halldorf är det faktum att frikyrkan har ändrat uppfattning i andra frågor, som synen på skilsmässa och synen på kvinnligt ledarskap. Han påstår felaktigt att det handlar om texter som är än tydligare än texterna om samkönade relationer.

Men då ignorerar han att skilsmässa finns som en möjlighet i både GT och NT, liksom att det i Bibeln finns kvinnor i ledarskapspositioner. De frågorna har därför i större grad karaktär av ordningsfrågor än absoluta principfrågor. Samkönade relationer, däremot, avvisas principiellt.

Som vanligt i den här debatten ignorerar Halldorf dessutom helt den mest avgörande texten i Bibelns början om skapelsen av människan till man och kvinna.

Andra av Halldorfs argument saknar teologisk precision. Att det i homosexuella relationer kan finnas ”de dygder som hör till varje god relation: kärlek, trofasthet och glädje” löser inte frågan. De dygderna kan också finnas mellan vänner och mellan syskon, men utgör inget argument för att relationen också kan vara sexuell eller kallas äktenskap.

Samma sak gäller påståendet att ”kyrkan är som vackrast när hon förenar tillvarons hela brokighet till en gemenskap”. Ja, i kyrkan välkomnas och förenas vi trasiga människor med all vår brokiga bakgrund, men det betyder inte att allt i vår historia också hör med till den fortsatta vandringen som kristen.

Halldorf pekar med hela handen, men här pekar han tyvärr åt helt fel håll.

Halldorf pekar med hela handen, men här pekar han tyvärr åt helt fel håll.

Majoritet vill fälla regeringen Löfven

Regeringskris. Fyra partier tänker rösta för att fälla statsminister Stefan Löfven och hans regering i en... torsdag 17/6 16:00

Om frikyrkan och samkönade relationer

Ledarkrönika Debatten har gått hög sedan Joel Halldorfs text i Expressen om att frikyrkan fullt ut bör acceptera... torsdag 17/6 00:10

Vårtecken för oföddas rätt till liv en utmaning till Sverige

Ledare Det finns tecken som låter ana en växande förståelse för kritiken mot abortsituationen i världen.... torsdag 17/6 00:10

Fortsatt stöd för Israels regering från kristna Israelvänner

Israelkommentar Efter tolv år med Benjamin Netanyahu vid makten svors på söndagskväll en ny regering in i det...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier