Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

En Gud som älskar intensivt och därmed avskyr det onda – det är hela förklaringen till Jesu verk på korset. Utan Guds vrede och dom över synden behövs inte korset, menar ledarskribenten. Foto: pixabay

Gud älskar – därför avskyr han det onda

Ledare · Publicerad 00:00, 22 jan 2018

Ett centralt tema i Bibeln är Guds vrede och dom över synden. Det är ofta en främmande tanke för kristna i västvärlden, som formats av liberalteologi. Att Gud är kärlek, och bara kärlek, är Bibelns budskap, menar man, och det är en kontrast till den klassiskt kristna tanken om en vred och dömande Gud. Ibland formulerar man det som att Gamla testamentet talar om Guds dom och Guds vrede, medan Nya testamentet talar om Guds kärlek.

Detta är en avgörande fråga i kristen tro, för denna förändring i gudssynen leder också till en förändrad syn på korset, försoningen och den eviga domen.

Guds vrede och Guds dom står inte i motsats till Guds kärlek i Bibelns budskap. Det är endast olika sidor av samma mynt. I Bibeln framställs inte Guds vrede och Guds dom som ett problem – det är lösningen på ett problem och ett Guds ingripande för att skipa rättvisa och hindra ondskans framfart.

Ett sätt att omtolka den klassiskt kristna läran om Guds dom och Guds vrede har varit att det mer handlar om lagen om orsak och verkan, sådd och skörd. Gud dömer inte aktivt, han visar inte personlig vrede, utan vi drabbas av naturliga konsekvenser av våra onda handlingar.

Det går knappast att utifrån Bibeln belägga en sådan passiv syn på Guds ingripande mot ondskan. En sådan opersonlig Gud kan knappast heller förlåta eller skapa försoning.

Om man menar att Guds kärlek står i motsats till Guds vrede och dom över synden, tror man på en Gud som är likgiltig och känslokall och som inte bryr sig om och reagerar över ondskan. Som inte bryr sig om all den ondska som ständigt upprepas i mänsklighetens historia, såsom tortyr, förtryck, våldtäkter, angreppskrig, mord och mycket annat.

En kärleksfull Gud, enligt Bibeln, är en Gud som bryr sig och som kan visa vrede och döma den som bedriver systematisk våldtäkt i östra Kongo, som leder terrororganisationer såsom IS, som är inspiratörer och utövare av de folkmord som ständigt upprepats i mänsklighetens historia, i Europa senast under Balkankriget på 1990-talet.

Guds vrede är också riktad mot nazistledarna som vid ett sammanträde i södra Tyskland utmejslade och lade upp strategin och besluten om den slutliga lösningen, att utrota judarna.

Det är något av denna Guds rättfärdiga känsla som vi människor kan känna när vi upplever avsky och vrede över orättfärdiga handlingar och orättvisa, när människor blir nedtryckta eller torterade.

Vad är konflikten mellan verklig kärlek och att visa avsky över onda gärningar? Är det inte kärlekens måttstock som gör att man reagerar över brist på kärlek?

En Gud som älskar intensivt och därmed avskyr det onda – det är hela förklaringen till Jesu verk på korset. Utan Guds vrede och dom över synden behövs inte korset. Försoningen handlar om att Kristus bar domen i syndarens ställe. All Guds vrede över mänsklighetens samlade ondska under hela mänsklighetens historia – allt koncentrerades och kulminerade i Kristus på korset.

Våra synder bar han i vårt ställe. Oavsett om vi är stora eller små syndare, kan vi därför bli förlåtna, försonade med Gud, och förklarade rättfärdiga. Syndens makt är bruten över våra liv, skulden är betald, Guds vrede vilar inte längre över vår synd, på grund av vad Kristus har gjort på korset.

Detta är evangeliet, detta är segern, ett budskap om befrielse både för den skötsamme, laglydige, exemplariske medborgaren och den största skurken. Nåden finns i Kristus, när vi omvänder oss från vår synd och vårt själviska liv för att ta emot Jesus som frälsare och Herre.

Vad är konflikten mellan verklig kärlek och att visa avsky över onda gärningar? Är det inte kärlekens måttstock som gör att man reagerar över brist på kärlek?

Flytande könsidentitet uppmuntras på förskolor

Barn. Normkritisk litteratur rekommenderas, biologisk fakta tonas ned och ord som ”flickor” och ”pojkar”... torsdag 27/1 11:50

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Nu är OS-truppen spikad

Sport. Den svenska OS-truppen är spikad. Skicrossåkaren Eliott Baralo, 23, och alpinåkaren Charlotta... torsdag 27/1 05:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
Följ Världen idag i sociala medier