Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

De svenska liberala partierna tycks ha lämnat de klassiska liberala värderingarna för mer av förbudsiver, skriver Per Ewert. Foto: Henrik Montgomery/TT & Tommy Pedersen/TT

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare · Publicerad 11:55, 10 okt 2019

Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men Januariavtalspartierna har satt fokus på att strypa den friheten ytterligare.

Det enda egentliga andningshålet för elever som vill samlas till andakt har varit att använda rasten. Men nu ska det bli slut med det. All religion ska bort! förkunnar de nutida Liberalerna.  

Den judiska historien spänner ännu längre, över flera årtusenden, med den medicinskt ofarliga omskärelsen av gossebarn som helt central sammankopplande religiös och kulturell handling. Men så viktigt kan väl inte ett litet förhudssnitt vara? menar det upplysta Centerpartiet, och ropar: Förbjud!

De senaste dagarna har så ännu ett utspel kommit i samma riktning, även här från Liberalerna. Deras förslag förändrar inget i sak, utan skulle bara strö ytterligare salt i såren på den vårdpersonal som av samvetsskäl inte vill ta liv. Partiet föreslår därför: Gjut fast rådande ordning ytterligare, och byt ut ordet ”samvetsfrihet” mot ”vårdvägran”!  

Det finns åtskilligt att säga om dessa tre samtidsuttryck från riksdagens två liberala partier. Ja, det kan ifrågasättas om ordet ”liberal” längre är användbart i den nya tillvaro där ”frihet” främst verkar förmedlas via förbud?

Innebörden i Centerns och Liberalernas senaste utspel illustrerar hur dessa partier har flyttat sitt fokus från klassiska liberala värden, uttryckta exempelvis i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, och i stället anammat en allt radikalare individualism. Grundläggande rättigheter som föreningsfrihet, religionsfrihet och samvetsfrihet övertrumfas av den princip som världens mest individualistiska och sekularistiska land håller för oantastlig: individens möjlighet till totalt oberoende. 

Om vi skrapar bort ytan på de här förslagen döljer sig dock obehagliga djup. När Nyamko Sabuni skruvar upp den antireligiösa retoriken, vittnar hela kontexten om att hon egentligen vill markera mot de muslimska skolorna, den bristande integrationen och risken för extremism.

Men då är det rimligare att tala ur skägget, i stället för att slå undan benen på väl etablerade uttryck som hon vet är skyddade av religionsfriheten.   

För Centerns del skickar kraven på omskärelseförbud också märkliga signaler, givet att partiet hade ett uttalat rasistiskt partiprogram under 1930- och -40-talen. De måste inse att en sådan lag i realiteten skulle resa tillbaka till tiden före Gustav III, då judar inte tilläts bo i Sverige.

Och i vilken riktning vill Liberalerna gå med sina ordvrängningar? För det första är det högst magstarkt att likställa ”släckande av liv” med ”vård”. Dessutom är det många mänskliga rättigheter som skulle kunna avskaffas via liknande ordboksrevisioner:

”Yttrandefrihet” kan smidigt bytas ut mot ”pratvägran”. Friheten att samlas till offentliga möten eller ideella föreningar kan man nog slå ihop till ”vägran att sluta besvära andra”. Och den i FN-förklaringen grundläggande rätten till liv kan slutligen bytas ut mot ”vägran att dö på beställning”.   

Vi kan förstås hoppas att de här märkliga förslagen stöter på patrull hos riksdag, lagråd eller domstolar. Men det obehagliga är att L och C inte tycks förstå vare sig förslagens signalspråk eller vilka konsekvenser de skulle få för mänsklig gemenskap.

Oberoende är inte samma sak som frihet. Religion, tradition och etik utövas inte av individuella öar som flyter omkring utan kontakt med andra. Människor behöver mötas och slipas mot varandra för att mogna och må väl.

Låt det bli de liberala partiernas hemläxa den här veckan.

[D]et obehagliga är att L och C inte tycks förstå vare sig förslagens signalspråk eller vilka konsekvenser de skulle få för mänsklig gemenskap.

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka... måndag 1/6 06:50

Karlskronagudstjänster blev till stadsvandringar

Corona. I Karlskrona har en grupp bedjande och sjungande människor vandrat runt i staden på... söndag 31/5 18:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...