Salig är var och en som vördar Herren och vandrar på hans vägar. Du får njuta frukten av dina händers verk. Salig är du, det går dig väl!
Psaltaren 128:1–2

Världen idag

Färre kvinnor skulle göra abort om fler män var beredda att ta sitt ansvar för att de satt ett barn till världen. Foto: Pixabay

Fel när Missionsrådet antar statens abortsyn

Ledare · Publicerad 00:00, 15 nov 2018

Världen idag har den senaste veckan uppmärksammat den abortsyn som Svenska missionsrådet har i sin jämställdhetspolicy, där man ställer sig positiv till att svenskt bistånd kan gå till abortstödjande verksamhet. Svenska missionsrådet är en bred paraplyorganisation, som samordnar svenska kyrkors, samfunds och internationellt verksamma kristna organisationers arbete när det gäller mission och biståndsarbete.

Att verka för att minska mödradödligheten och främja kvinnors rättigheter är en självklar del i ett kristet missionsuppdrag och biståndsarbete. Det är helt i enlighet med en kristen etik och människosyn. Den svenska staten har dock räknat in abortbistånd och att verka för rätten till abort som en grundläggande del i kampen för minskad mödradödlighet och kvinnors rättigheter. Svenska missionsrådet ansluter sig till den hållningen i sin policy. På den punkten blir det en krock med den kristna kyrkans historiska hållning.

I den kristna kampen för mänskliga rättigheter och för att motverka våld, utsatthet och ohälsa –inte minst för kvinnor – innefattas även de ofödda barnen. Moder Teresa har varit den mest kompromisslösa globala rösten för fattigdomsbekämpning och för att hjälpa kvinnor i utsatta situationer. Av henne har vi mycket att lära. I hennes arbete gick arbetet för utsatta kvinnor hand i hand med att värna om de ofödda barnens liv. Budskapet från Calcuttas slum var tydligt: värna om kvinnorna och barnen, men också om de ofödda barnen. Alla har rätt till liv. Moder Teresa visade med hela sitt liv och verksamhet att den ekvationen går ihop. Man kan kämpa både för kvinnors rätt till liv och de ofödda barnens rätt till liv.

Som kristna kan vi inte ställa upp på den moderna feminismens och den sekulära politikens problemformulering; att beskriva abortutmaningen som en fråga om kvinnokamp. Abortsituationen handlar om tre parter: mamman, pappan och barnet. Att bara koppla kvinnan till det ofödda barnet, och inte mannen, är dessutom en otidsenlig uppfattning. Vår tid präglas av att betona mannens ansvar för barnen, men det argumentet tycks inte gälla i den sekulära debatten när det avser abort och ofödda barns rätt till liv.

Den kristna kampen och agendan borde vara att utmana männen till ansvarstagande för sin sexualitet och sina barn. Betydligt färre kvinnor skulle välja att göra abort om det fanns en stödjande man vid deras sida, som var beredd att fullt ut ta ansvar för att man har bidragit till att sätta ett barn till världen.

Den liberala abortsynen är ett uttryck för den avkristning och sekularisering som skett i västvärlden under de senaste 50 åren, där sex och äktenskap helt har frikopplats från varandra. Fri abort har vuxit fram som en nödvändighet för att kunna hantera en friare sexualsyn. De ofödda barnens liv och rättsskydd har offrats i denna process. Den kristna kyrkan måste stå för ett tidlöst budskap och tidlösa värderingar i en tid som präglas av snabba tekniska och moraliska förändringar.

Ett ekumeniskt organ som Svenska missionsrådet har en mångfald av kyrkor och kristna organisationer som medlemmar. Det är inte ett organ för att utmejsla en gemensam teologi. Just därför är det angeläget att organisationen inte lyfter fram ståndpunkter som krockar med grundläggande värderingar hos ett antal av medlemsorganisationerna.

Moder Teresa visade med hela sitt liv och verksamhet att den ekvationen går ihop. Man kan kämpa både för kvinnors rätt till liv och de ofödda barnens rätt till liv.

Kravet: En miljon dollar för varje kidnappad

Haiti. Kidnapparna begär lösesummor för de missionärer som försvann i Haiti i helgen, rapporterarThe Wall... onsdag 20/10 17:00

Det är dags att vi omvänder oss i frågan om samboskap

Ledare Som protestanter berömmer vi oss av det reformatoriska arvet. ”Reformation” kommer av latinets... onsdag 20/10 00:10

Olyckan påminde mig om hur skört livet är.

Ungkrönika För några veckor sedan satt jag, min fru Ella och vår dotter Melinda, 1,5 år, i bilen på väg till... onsdag 20/10 00:10

Arbete kan faktiskt vara en form av tillbedjan!

Arbetslivskrönika Jag är inte kunnig i Bibelns grundspråk. Min äldste son, John-Christian, som är teologie doktor, är... onsdag 20/10 00:00

Bör Israel förse Jordanien med vatten?

Israelkrönika Förra veckan ingick Israel ett avtal med Jordanien, där Israel förpliktar sig att leverera dubbelt... onsdag 20/10 00:00

Senaste nytt

    Bör Israel förse Jordanien med vatten?

    Israelkrönika Förra veckan ingick Israel ett avtal med Jordanien, där Israel förpliktar sig att leverera dubbelt...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier