Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Det finns flera lågmälda sätt att styra medias värderingar: vilka intervjupersoner, frågeställningar, bilder och ordval som används, och inte minst: vilka ämnen som får utrymme och vilka som tystas ner, påpekar Per Ewert. Foto: Pixabay

Dominansen från vänster hämmar det öppna samtalet

Ledare · Publicerad 00:00, 5 aug 2020

Alla invånare i en kultur påverkas av dess centrala värderingar. Eftersom vi dagligen andas samma kulturella luft behöver vi reflektera över vilka grundtankar som förmedlas; det är en återkommande poäng i det normkritiska synsättet som ständigt vill uppmärksamma dolda och i deras ögon förtryckande strukturer.

Två aktuella opinionsundersökningar pekar på ett annat fenomen: De åsikter och grupper som marginaliseras i västerlandet i dag är tvärtom de konservativa.

Att svenska journalister ligger till vänster om väljarkåren är ett väl belagt faktum. En norsk medieundersökning bekräftar detta generella mönster: Tre gånger så många norska journalister sympatiserar med vänsterblocket än med högersidan.

I Sverige är klyftan mellan media och väljare ännu större: Jämfört med medieforskaren Kent Asps studie från 2012 har Vänsterpartiet återtagit Miljöpartiets position som populäraste parti. Och endast en av tio journalister stödjer högeroppositionen – att jämföra med knappt hälften av väljarkåren.

Även om journalister försöker undvika direkta partipolitiska ställningstaganden finns det ett flertal mer lågmälda sätt att styra medias värderingar – vilka intervjupersoner, frågeställningar, bilder och ordval som används, och inte minst: vilka ämnen som får utrymme och vilka som tystas ner.

Med dessa verktyg kan journalister styra nyhetsförmedlingen i den riktning som den politiska och mediala makten önskar – en riktning där den neutrala utgångspunkten i Sverige tycks ligga någonstans i triangeln mellan S, V och MP. Vårt land brukar vara snabba att kritisera politisk journalistik i andra länder, men är mindre benägna att göra samma granskning på oss själva.

The Economist publicerade förra veckan en undersökning som visade på följderna när ett visst synsätt får ett orimligt stort övertag i samhället: Det öppna samtalet tystnar. Den amerikanska undersökningen visar att nästan alla grupper på senare år har blivit mer rädda för att uttrycka sina åsikter offentligt.

De enda undantagen som blivit något mer frimodiga är svarta och personer med enbart gymnasieutbildning. Personer med högre utbildning har blivit tydligt mer försiktiga, men det allra största språnget har skett för republikanska väljare, där nära 80 procent i dag drar sig för att yppa sin åsikt.

Tidskriftens analys av orsaken till detta mönster är att maktstrukturerna har förflyttats alltmer åt vänster, varpå de konservativa marginaliseras och tystnar av rädsla för att förlora jobb och karriär.

Exemplen ovan är bara några av de tecken som visar hur det offentliga samtalet hämmas där den vänsterradikala rörelsen fått en för stark maktställning. Ett sådant samhälle kommer med tiden att utveckla antingen ett öppet åsiktsförtryck eller en självcensur som minskar yttrandefriheten – eller kanske båda två.

Ja, det finns grupper som upplever sig reellt marginaliserade, och förtryckta för sina åsikter. Men det är inte de grupper som det mediala och politiska etablissemanget anmodar befolkningen att stå upp för. Verkligheten tycks tvärtom vara att de utsatta och tystade är de konservativa grupper som de radikala tar varje tillfälle i akt att varna för och tysta.

Om vårt samhälle behöver en normkritisk självrannsakan, då ligger utmaningen främst hos just de radikala grupper som i decennier beskrivit sig som underlägsna, men som i realiteten har blivit de nya makthavarna.

Deras utmaning är därför att ställa sig den ärliga frågan om de faktiskt önskar ett samhälle där alla grupper och värderingar får komma till tals, eller om de i realiteten är mer intresserade av makten och privilegiet att styra befolkningens värderingar.

Verkligheten tycks tvärtom vara att de utsatta och tystade är de konservativa grupper som de radikala tar varje tillfälle i akt att varna för och tysta.

Politiker: Lägg Förintelsemuseet i Stockholm

Dragkamp. Den grönblå majoriteten i Stockholm anser att det planerade svenska Förintelsemuseet borde placeras... söndag 27/9 06:30

Driver podd som kritiserar evolutionen

Ung. Stämmer det läraren säger på NO-lektionen? Hur väl underbyggd är egentligen evolutionsteorin? Redan... lördag 26/9 18:00

Vår tillhörighet som kristna är Guds rike

Ledare Två rörelser i tiden brukar kallas för nationalism och globalisering. Hur ska vi som kristna... lördag 26/9 00:00

Ingen paus för förföljelsen under corona

Missionsglimten Under corona­pandemin har jag skickat flera vädjanden om förbön för kristna som förföljs på grund... torsdag 24/9 00:10

Ny verksamhetsledare inom Pingströrelsen

Församling. Pingst styrelse har utsett en ny verksamhetsledare till Pingst Församling. Det blir Richard... lördag 26/9 14:00

Driver podd som kritiserar evolutionen

Ung. Stämmer det läraren säger på NO-lektionen? Hur väl underbyggd är egentligen evolutionsteorin? Redan...

Hur blir jag bättre på att lyssna på min fru?

Familjefrågan Jag har ett problem. Min fru och flera andra blir lätt irriterade på mig för att de upplever att...