På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.
Matteus 5:16

Världen idag

Endast en halv procent av det totala offrandet går till vad som populärt brukar omtalas som ”de onådda folken”. Visst verkar det rimligt att vi som bor i ett av världens rikaste länder kan vara med och bidra till en förändring av detta? skriver Olof Edsinger. Foto: Mikael Good

Det är hög tid att prioritera de onådda

Ledare · Publicerad 00:00, 30 dec 2020

Vi står på tröskeln till ett nytt år, och det är hög tid att se över våra prioriteringar inför 2021. Låt oss för enkelhets skull smalna av perspektivet till det som rör kyrkans sfär, och varför inte stanna upp inför det som Jesus själv fokuserade på under sina sista skälvande timmar på jorden – nämligen missionsuppdraget.

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden”, säger Jesus enligt evangelisten Matteus. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:18–20).

I sitt sista stora tal – det som handlar om den yttersta tiden – slår vår Mästare också fast att ”detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma” (Matt 24:14).

Det är alltså ingen tvekan om att missionen rankar högt på Jesu prioriteringslista. Och samma sak kan utan tvekan sägas om de flesta kyrkor och församlingar. Trots detta finns det något viktigt i dessa båda texter som vi tyvärr har en tendens att ta för lätt på – nämligen Jesu betoning av ”alla folk”.

Ett sätt att nalkas denna fråga har med fördelningen av våra missionsmedel att göra. Ofta när vi talar om församlingens givande är det Bibelns tiondeprincip vi lyfter fram. Men det generella givandet har ändå visat sig uppgå till betydligt mindre än detta.

Enligt amerikanska undersökningar ligger snittgivandet bland troende på mellan 2 och 3 procent, vilket i klartext innebär att de flesta gudstjänstbesökare i USA lägger 97–98 procent av sina inkomster på sig själva. Liknande siffror har framkommit av undersökningar från vår sida Atlanten.

Men det finns mer att säga om detta. Om man bryter ner dessa 2–3 procent ytterligare visar det sig nämligen att hela 95 procent av alla kollektmedel läggs antingen på den egna församlingen eller på annat nationellt missionsarbete.

4,5 procent går till gränsöverskridande missionsarbete bland folkgrupper som redan är nådda av evangeliet, vilket innebär att endast en halv procent av det totala offrandet går till vad som populärt brukar omtalas som ”de onådda folken”. 0,1 procent går till arbete i de 38 minst evangeliserade länderna i världen.

Eller, för att fullfölja matematiken: 0,1 procent av 2 procent, vilket ger 0,002 procent av den totala inkomsten.

Det här har förstås sina orsaker. Det är till exempel betydligt svårare att sända missionärer till så kallade ”stängda länder”. Det behöver inte heller råda något tvivel om att våra satsade medel är till välsignelse också här i Sverige – eller för den delen i våra systerkyrkor runt om i världen.

Men nog är det ändå tragiskt att det i dag, tvåtusen år efter att Jesus formulerade missionsbefallningen, finns 1 240 kulturellt distinkta folkgrupper som helt saknar etablerad kristen närvaro? Eller att det i kategorin ”onådda folk” går i snitt en (1) arbetande missionär på 78 000 individer?

hemsidan för The Joshua Project kan man läsa aktuell statistik gällande hur evangeliet har nått ut till världens befolkning. Där finns en femgradig skala, där den största kategorin – ”onådda” – uppgår till 41,6 procent av alla människor som lever och verkar här på jorden. Det handlar om länder och regioner med mindre än 2 procent evangelikalt kristna och mindre än 5 procent nominellt kristna.

Visst verkar det rimligt att vi som bor i ett av världens rikaste länder kan vara med och bidra till en förändring av detta? I grunden är förstås inte detta enbart en ekonomisk fråga, utan en fråga om våra egna hjärtan: tror vi att även de onådda behöver en chans att ta emot Jesus som sin Herre och Frälsare?

Oavsett vad vår personliga insats kan tänkas handla om – om det är givande, bön eller att själv resa ut som missionär – tror jag att detta är en fråga som vi alla behöver bära med oss. Låt 2021 bli ett år då vi tar tydliga steg framåt i missionsbefallningens ljus!

Men nog är det ändå tragiskt att det i dag, tvåtusen år efter att Jesus formulerade missionsbefallningen, finns 1 240 kulturellt distinkta folkgrupper som helt saknar etablerad kristen närvaro?

Israeliska hundar ska rädda livet på cancerpatienter

Israel. Det israeliska nystartsföretaget Spotit-Early har utvecklat en metod för tidig upptäckt av cancer,... torsdag 30/6 18:00

Skrämselpropagandan i abortfrågan är i full gång

Ledare Alla som följer med i den svenska debatten vet att få frågor – om ens någon – bär på sådan... fredag 1/7 00:00

Tragedin i lastbilen följden av en kollapsad människosyn

Ledare Vi har hört liknande sorgliga berättelser förr. Den här gången slutade den i minst 50 döda kroppar... torsdag 30/6 00:10

Hitta någon att plocka upp

Inför söndag Det var en dag kring jul för ett antal år sedan som vi kom åkande i centrala Lidköping. Det var... torsdag 30/6 00:00

Problematisk respons på skjutningen i Oslo

Ledare Helgens masskjutning i Oslo var en tragedi med två döda och många skadade i vad som framstår som... torsdag 30/6 00:00

KD öppnar nu för att ändra om abort i sitt principprogram

Politik. Kristdemokraterna kan komma att ändra i sitt principprogram där man förespråkar att rätten till liv... torsdag 30/6 10:00

Regeringen avgår – en utvärdering och en varning

Israelkrönika Israel går mot nyval, för femte gången på tre år. Och även om parlamentet, Knesset, i skrivande...
Följ Världen idag i sociala medier