Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

I onsdags samlades 480 politiker och andra kristna ledare till bönefrukost i Europaparlamentet i Bryssel. Foto: Per Ewert

Bönefrukost i Bryssel ger inspiration för Sverige

Ledare · Publicerad 00:10, 9 dec 2022

480 politiker och andra kristna ledare – därav även ett antal från Sverige – var i onsdags morse samlade till bönefrukost i Europaparlamentet i Bryssel. Arrangemanget hade i år växt så mycket att de ansvariga behövde hitta den största möjliga lokalen i parlamentet.

Samlingens kombination av allvar och frimodig trosutövning sänder samtidigt en uppmuntrande inspiration om kristendomens naturliga roll i hela tillvaron – även i politiken.

Den nationella bönefrukosten i Washington DC har hållits varje år sedan 1953, och har följts av lokala varianter över stora delar av världen. Årets arrangemang i Bryssel präglades självfallet av kriget i Ukraina. Ett av de starkaste ögonblicken i samband med bönefrukosten var när en ukrainsk och en rysk pastor omfamnade varandra och gav sina vittnesbörd om hur endast Guds kärlek kan försona på djupet där människor sprider misstro, hat och till och med död.

Natos vice generalsekreterare, den rumänske socialdemokraten Mircea Geoană, var en av talarna på frukosten. Han berättade på ett till synes självklart sätt om bönens centrala roll i hans liv och i hanteringen av det krig som just nu pågår i Europa.

Självfallet präglades tonen i hans anförande av samlingens natur – han använder rimligen andra ord på strategimötena i Natohögkvarteret. Men i den internationellt och samfundsmässigt blandade skara personer som talade och ledde i bön fanns ändå en slående stark nivå av innerlighet och överlåtelse till Bibeln, till Jesus och till övertygelsen om bönens kraft.

Om den kristna tron faktiskt är sann – om Gud Fader allsmäktig är himmelens och jordens skapare, om Jesus Kristus är uppstånden från de döda, och hans efterföljare är kallade att gå ut i hela världen och göra alla människor till lärjungar – då finns det också skäl att låta den kristna tron vara ett självklart centrum i alla delar av livet och samhället.

Allt detta blir samtidigt en viktig påminnelse till Sverige – detta så extremt sekulariserade land i Europas utkant. Det är ingen slump att någon nationell bönefrukost hittills aldrig har hållits här hos oss. Kanske är det kyrkopolitisk hänsyn, en allmän försiktighet eller andra praktiska hinder som har ställt sig i vägen.

Men mötet med frimodiga kristna i andra länder väcker en påminnelse om hur frimodigt naturlig den kristna trosutövningen kan vara utanför vårt eget land. Guds rike är större än politiska partier och nationsgränser.

Kanske har tiden kommit för att uppbåda kyrklig initiativkraft till att bjuda in politiker och andra till en nationell bönefrukost också i vår huvudstad?

Samlingens kombination av allvar och frimodig trosutövning sänder samtidigt en uppmuntrande inspiration om kristendomens naturliga roll i hela tillvaron – även i politiken.

Fullsatt när musikal om Jesus spelas i Jönköping i helgen

Församling. 1 200 biljetter är sålda när musikalen Jag är, om Jesu sista tid i livet, i helgen sätts upp i en... lördag 1/4 10:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Politiker bjuder in till bön utanför Finlands riksdag

Helsingfors. Finländske kristdemokraten Antero Laukkanen lämnar riksdagen efter valet på söndag. Dagen före... lördag 1/4 07:00

Firar födelsedagen med att släppa ny musik

Världen idag gratulerar. Tomas Enochsson har på senare tid i livet återupptagit sin musikkarriär. Nu firar han sin 70-årsdag... lördag 1/4 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00