Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

För att vända klimatförändringen krävs såväl välgrundade beslut bland världsledare och innovationskraft bland entreprenörer som motverkande av krafter som vill kaos och förstörelse, skriver Per Ewert med anledning av pågående bränder. Foto: DELWP/TT

Bibeln ger hopp när världen står i lågor

Ledare · Publicerad 00:00, 8 jan 2020

Världen står i brand! Det är en rubrik som numera kan sättas nästan varje vecka, oavsett övrigt nyhetsläge. Just nu härjar lågorna i Australien, men sett till hela 2019 har skogsbränderna varit ett skrämmande tema över hela världen.

Få tecken tyder på att situationen kommer att bli bättre i närtid. Det samhället kan göra är att hantera de värsta kortsiktiga skadorna och fatta de riktiga och modiga besluten för den längre framtiden.

Det nu inledda 2020-talet är en märklig mix av skeenden. Å ena sidan växer digitalisering och artificiell intelligens starkt, med hotet att tekniken snart kan göra människan överflödig. Men å andra sidan står både människa och modern teknik maktlösa inför naturkrafternas härjningar – det senaste året allra tydligast i de väldiga skogsbränderna.

Det kollektiva minnet är kort. När röken har skingrats i det egna landet, tenderar det offentliga samtalet snabbt att glida över i ytligheter och partipolitiska kontroverser, som i det större perspektivet kan framstå som ganska futtiga. När det gäller skogsbränder var 2019 lugnare än föregående år i både Sverige och USA. Men globalt sett var det gångna året unikt förödande, med enorma bränder i Ryssland, Brasilien, Indonesien, Afrika och nu senast: Australien.

”Apokalyptiska scener” är ord som blivit vardagsmat även i sekulära medier för att beskriva situationen. Det är ingen orimlig beskrivning. I aposteln Johannes syn av ändens tid blåser sju änglar i sju basuner, där den första åtföljs av just eld. Allegoriska tolkningar av Uppenbarelsebokens bilder är vanliga, men budskapet från den första basunen skulle lika gärna kunna vara en konkret nyhetsrapport från vår tid: ”En tredjedel av jorden brändes upp, liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs sveddes av.”

Befolkning och medier grälar nu på Australiens premiärminister, Scott Morrison, för att han gör för lite för att stoppa bränderna. Men sanningen är att ingen politisk ledare i världen kan göra särskilt mycket för att hejda en pågående eldsvåda. Även orsakerna är politiskt svårhanterliga. Bränderna orsakas av blixtnedslag, slarv och medvetna mordbrännare – och ingen president eller regering kan stoppa något av dem.

Det viktiga när lågorna står högt i skyn är att både politiker och medborgare håller blicken klar och huvudet kallt, men hjärtat – om uttrycket tillåts – brinnande. 

En bakomliggande orsak till dessa brandinfernon är naturligtvis också den förändrade klimatsituationen med allt varmare och torrare somrar. Men varken brandbekämpning eller politiska beslut bör tillgripa panik som motåtgärd. Ingen vinner heller på att samtidskulturen blundar för verkligheten och stänger in folket i en låtsasvärld.

Det som krävs för att vända klimatförändringen är dels välgrundade beslut bland världens ledare, och dels innovationskraft bland världens entreprenörer. Samtidigt behöver alla goda krafter tas fram bland befolkningen för att motverka de krafter som vill kaos och förstörelse. Ömsesidig hjälp och kärleksgärningar är medel som kan hjälpa människor genom de svåraste katastrofer.

Johannes syn förkunnar också en framtidsvision om en dag när all förödelse är över och allt ska bli helt igen. Att vänta på nya himlar och en ny jord är inte att blunda för vår tids stora utmaningar. Tvärtom är det en påminnelse om att människans tillvaro alltid kommer att vara en kamp mellan uppbyggande och förgörande krafter, men att det finns en skapare som i slutänden håller allt i sin hand, och som när allt mänskligt hopp är ute kommer att upprätta skapelsen igen.

Det är ett yttersta hopp att hålla sig i när världen brinner.

I aposteln Johannes syn av ändens tid blåser sju änglar i sju basuner, där den första åtföljs av just eld.

Putin: Ryssland har godkänt coronavaccin

Pandemi. Rysslands hälsodepartement har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två... tisdag 11/8 14:37