Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Med de starkt kristendomsfientliga Alva Myrdal (bilden) och Stellan Arvidsson i spetsen drev socialdemokraternas skolkommission igenom en ny skola där religionens inflytande skulle minimeras. Här syns Alva Myrdal vid sitt skrivbord 2:a oktober 1956. Foto: TT

Aversion mot högre makt förklarar förbudsivrandet

Ledare · Publicerad 00:00, 8 jun 2019

Efter andra världskriget tog Socialdemokraterna sig an uppgiften att bygga den nya svenska skolan. Med de starkt kristendomsfientliga Alva Myrdal och Stellan Arvidsson i spetsen skulle partiets skolkommission driva igenom en ny skola där religionens inflytande skulle minimeras. Det folkliga motståndet tvingade kommissionen att skynda långsamt, men tjugo år senare var den offentliga skolan effektivt avkristnad.

Friskolorna blev det andningshål där familjer i enlighet med både FN-förklaringen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna kunde välja en annan utbildning som också bejakade en andlig dimension i tillvaron.

Socialdemokraterna har länge varit negativa till friskolor, men märkligt nog tycks det inte vara de vinstdrivande skolkoncernerna som drabbats av partiets misshag. Den vassaste udden har i stället riktats mot ett femtiotal försynta kristna friskolor, samt ett mindre antal från andra religioner.

Det är en närmast obegriplig radikalism, om man inte förstår de djupare ideologiska drivkrafter som ligger bakom skolminister Anna Ekströms utspel i veckan om att inga nya konfessionella friskolor ska få startas. Flera ledande socialdemokrater har också varit tydliga med att förbudet mot nyetableringar bara är ett första steg. Alla konfessionella skolor ska bort.

I den här debatten är det framför allt ett argument som återkommer: segregationen. När det gäller kristna skolor har dock både Timbro, Claphaminstitutet och Människorättsjuristerna visat i rapporter att det påståendet är felaktigt.

Kristna skolor har i normalfallet mellan tre och fem religioner representerade, och dessa skolor har dessutom en högre andel elever med utländsk bakgrund än de kommunala skolorna. Påståendena om att dessa skolor skulle vara segregerande är alltså helt tagna ur luften, både på det religiösa och etniska planet. 

Det kan säkert finnas en risk för både segregering och en grogrund för islamistisk radikalism inom skolor och andra platser med en muslimsk enhetskultur. Men dessa fenomen gäller också i den allmänna skolan, och blir inte lösta även om alla konfessionella skolor i landet skulle stängas i morgon. 

Ytterligare ett märkligt drag är att Liberalerna lika starkt som Socialdemokraterna har drivit på för att mota bort tron ur skolan. Liberalismen borde ju i rimlighetens namn förespråka initiativ att starta fria skolor.

För att förstå antipatin hos både S och L behöver vi inse att deras ståndpunkt i grunden baseras på den sekulärindividualistiska grundsyn som båda dessa partier har gjort till sin. Om individens oberoende blir det främsta av alla bud ser man därmed ett hot i varje arena i samhället som på något sätt sätter sin tilltro till någon högre auktoritet och högre värden. Det är därför angreppen fortsätter komma, höljda i ständigt nya dimridåer.

Samtidigt står Sverige på den skollag och läroplan som arbetades fram under den borgerliga regeringen på 90-talet, där alla skolor ska ha en uttalat konfessionell värdegrund, vilande på kristen tradition och västerländsk humanism – som ju är framväxt just ur den kristna traditionen!

Vi som vill försvara föräldrars och elevers rätt att välja en utbildning i enlighet med deras trosåskådning står alltså stadigt både på internationella konventioner, på svensk lag och på allmänna principer för ett demokratiskt samhälle.

Anna Ekströms och Liberalernas försök att stänga denna frihetens dörr bör därför tillbakavisas. Annars måste nog detta ärende sluta i Europadomstolen, och det vore utomordentligt illa om Sveriges regering skulle tvinga frågan att dras ända dit.  

Vi som vill försvara föräldrars och elevers rätt att välja en utbildning i enlighet med deras trosåskådning står alltså stadigt både på internationella konventioner, på svensk lag och på allmänna principer för ett demokratiskt samhälle.

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.