Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor.
Predikaren 12:13

Världen idag

I en DN-intervju nyligen uttryckte Göran Persson (t v) sorg över utvecklingen i Malmö och konstaterade att det muslimska inflytandet över SSU i Malmö är starkt. (Här med nu framlidne Ference Göndör på Förintelsens minnesdag 2005.) Foto: Henrik Montgomery/TT

Antisemitismen Göran Persson bekämpade har ätit sig in i (S)

Ledare · Publicerad 00:10, 15 maj 2021

För femtio år sedan låg medlemsantalet i Malmö judiska församling stabilt över tvåtusen personer. Församlingen hade en livlig verksamhet och egen kursgård med stor ungdomsaktivitet. Malmö var en mottagarort för många flyktingar från Tysklands koncentrationsläger och senare från judeförföljelser i Östeuropa.

Den judiska kyrkogården bär tragiska vittnesbörd om unga människor som räddades undan Förintelsen men som var för svaga för att överleva.

För tjugo år sedan hade församlingen alltjämt cirka 900 medlemmar, men därefter tog minskningen fart. I dag ligger medlemssiffran under 400 personer. Kursgården är såld för att klara församlingens ekonomi. Församlingens överlevnad är hotad.

Det kan finnas olika skäl till nedgången, men en är uppenbar: den alltmer närvarande antisemitismen i staden, med trakasserier av enskilda och ständiga sabotage mot synagogan. För 30 år sedan var Malmö en trygg ort för den judiska församlingen, vars medlemmar var väl förankrade i staden och dess näringsliv.

I dag väljer församlingsmedlemmar att flytta från staden, för att skydda sina barn och för att slippa en ständigt närvarande fruktan.

Den växande antisemitismen i Malmö har varit känd under lång tid, men på ett märkligt sätt samtidigt osynliggjord. Skulden läggs kollektivt på samtliga invånare i Malmö, och framför allt på samtliga elever och unga i Malmös skolor, som anklagas för en växande antisemitism. En rapport, framtagen av Malmö stad spinner opreciserat på detta tema.

Men den som betraktar utvecklingen i Malmö kan inte undgå att se att det finns en annan, avgörande förklaring: en snabbt växande muslimsk befolkning med militanta anspråk på inflytande över staden. De motsättningar mellan judar och muslimer som finns i Mellanöstern har uppstått också i Malmö. Och den judiska befolkningen befinner sig i ett svårt numerärt underläge.

En som, till skillnad från ledande S-politiker i Malmö, talar klarspråk om utvecklingen är förre statsministern Göran Persson (S), som i en DN-intervju uttrycker sorg över utvecklingen och som också konstaterar att det muslimska inflytandet, till exempel över SSU i Malmö, är starkt. Så har alltså den antisemitism som Göran Persson så energiskt bekämpade ätit sig in i det socialdemokratiska partiet.

Det räcker inte med fördömanden och avståndstaganden. Nu måste konkreta solidaritetsinsatser mobiliseras. Om Malmös judiska församling skulle utplånas av antisemitism vore det en katastrof för Sverige. Synagogan måste handgripligen skyddas, och medlemmar i den judiska församlingen ges det stöd och den mänskliga omtanke som situationen kräver.

Dags för oss alla att ta ett personligt ansvar för att så sker.

Danska S tappar stöd – och kritiseras för slopad bönedag

Danmark. Den danska regeringen har mött stor kritik från framför allt fackrörelsen för ett beslut om att... torsdag 2/2 20:00

Hbtq och medlemskap blir en nyckelfråga för svenska frikyrkor

Ledare Vi står inför ett viktigt och kanske även avgörande år för våra stora kristna samfund. Det gäller... torsdag 2/2 00:10

Tidigare våldtäktsman bytte kön – sattes i kvinnofängelse

Skottland. Det stormar kring Skottlands försteminister Nicola Sturgeon vars nationalistparti driver på för en... torsdag 2/2 17:00

Visst är en tvåstatslösning möjlig – om vissa kriterier uppfylls …

Israelkommentar ”En tvåstatslösning skulle lösa konflikten mellan Israel och palestinier, för om det fanns två... torsdag 2/2 00:00