Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Situationen för Vladimir Putin tycks gå allt tydligare mot att vinna eller försvinna. Det andra alternativet tycks ligga allt närmare till hands, och bäst för allas skull vore om det skedde förr hellre än senare, menar ledarskribenten. Foto: Gavriil Grigorov/AP/TT

Allt färre utvägar för trängd Putin när även vänner börjar svika

Ledare · Publicerad 00:10, 7 okt 2022

Insatserna har den senaste veckan höjts i Ukrainakriget. Ryssland mobiliserar för en ökad krigsinsats, och de slutliga stegen har tagits för att annektera de fyra ukrainska regioner som Ryssland nu betraktar som sina. Samtidigt tar Ukraina varje dag tillbaka landområden i just de regioner som den invaderande fienden precis försökt annektera. De allt mer desperata besluten i Moskva vittnar dock inte om någon uttänkt strategi, utan bekräftar snarare att det går riktigt dåligt för Ryssland på slagfältet. Frågan blir alltmer brännande om Vladimir Putin kan finna en väg ut ur denna knipa som han själv har skapat.  

Att annektera ett omstritt område görs sällan utan reaktioner, även när ett land har full kontroll över territoriet. Vi kan jämföra med FN:s reaktion mot Israel när landet 1980 annekterade och formellt gjorde hela Jerusalem till sin huvudstad. Då var kritiken stenhård trots att Israel både hade kontrollen och en odiskutabel historisk koppling till Jerusalem. När det gäller de fyra ukrainska regionerna är den folkrättsliga situationen långt mer problematisk, på alla plan. Ryssland har inte på något sätt den territoriella kontroll som ett införlivande med det egna landet skulle kräva. Angriparna saknar också den historiska och kulturella koppling till områdena som skulle kunna ha försvarat ett övertagande. Och slutligen har Ryssland brutit mot en rad folkrättsliga konventioner genom att oprovocerat ha försökt invadera sitt grannland. Det pågående annekteringsförsöket är därför helt orimligt ur både militär och moralisk synvinkel.

Mängder av unga ryssar försöker nu fly landet i hopp om att slippa dö vid fronten eller tvingas döda ukrainska soldater som försvarar sitt eget land. Putins envishet har orsakat skador som är nästan oräkneliga, inte bara i Ukraina, utan även inom det egna landet. Därför vågar nu folket resa sig i ett starkare missnöje mot Kreml än vi sett på mycket länge. Ryska mödrar och fruar må tro på mycket av den propaganda som de fått från statsstyrda medier, men de är inte intresserade av att skicka en generation unga män att begravas i ett krig som framstår som alltmer omöjligt att vinna – åtminstone med konventionella vapen. Ryssland hotar visserligen återkommande med kärnvapen, men inte ens Putin torde vara så självmordsbenägen att han är redo att riskera ett ännu hårdare motangrepp från väst som hastigt och mindre lustigt kan radera ut Ryssland som nation.

Antalet utvägar krymper nu för Putin. Västs strategi att förse Ukraina med vapen fungerar. Angriparnas strategi gör det inte. De senare har inget mer att kämpa för än risken att straffas för ordervägran, men de ukrainska soldaterna har sitt land, sin heder och sina medborgare att försvara. Den kraften ska inte underskattas; den har mer än en gång i historien hjälpt en David att besegra en Goliat, oavsett hur skrytsamma ord den storleksmässigt överlägsne motståndaren försöker ta till. Den tanken är uppmuntrande, inte bara på det militära slagfältet.   

Möjligheten till en uppgörelse där Ryssland skulle kunna komma ur detta med något slags heder i behåll tycks nu krympa hastigt. Inte ens Rysslands traditionella vänner Serbien och Turkiet stödjer annekteringsbeslutet, och även internt växer kritiken mot den krigsinsats som framstår som en av historiens mest dåraktiga. Situationen för Vladimir Putin tycks gå allt tydligare mot att vinna eller försvinna. Det andra alternativet tycks ligga allt närmare till hands, och bäst för allas skull vore om det skedde förr hellre än senare. 

Putins envishet har orsakat skador som är nästan oräkneliga, inte bara i Ukraina, utan även inom det egna landet.

Intern strid i muslimska partiet Nyans – grundaren utmanas

Politik. Partiet Nyans skakas av en intern strid, bara några månader efter att man vunnit fullmäktigemandat... tisdag 6/12 14:00

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00