Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Tryggheten för Europas judar är ditt ansvar

Israelkrönika · Publicerad 00:00, 7 jan 2021

I förra veckan kom Simon Wiesenthal Center (SWC) ut med en rapport som listar de tio mest framträdande uttrycken för antisemitism i världen under 2020. Bilden som tonar fram får alla varningsklockor att ringa.

För att man ska förstå bakgrunden behövs en kort historisk genomgång.

Under loppet av de många sekel som vi kallar medeltiden formulerades ett antal illvilliga konspirationer mot judarna i det kulturellt kristna Europa. Det stiftades dessutom en lång rad diskriminerande lagar mot judar, och med hjälp av bland annat kyrkans predikanter och kristen konst skapades ett medvetet judehat. Detta ledde inte sällan till fysiskt våld, inklusive fördrivning och massmord.

Man skulle kunna tro att upplysningstiden, med sitt fokus på intellekt, vetenskap och logik, skulle krossa dessa irrationella myter, men sex miljoner judar är beviset på det motsatta. Nazisterna uppfann inte judehatet – de byggde på något som redan fanns.

SWC:s lista omfattar konspirationsteorier, hatpropaganda i sociala medier, fysiskt våld, antisemitism på universitet och bland politiska ledare, angrepp mot den judiska livsstilen, ekonomisk bojkott av Israel, och rop på en ”slutgiltig lösning” för den judiska staten.

Och låt oss här och nu slå hål på den vanliga men falska uppfattningen att antisionism inte är detsamma som antisemitism. Även om man teoretiskt kan skilja mellan hat mot den judiska staten och hat mot judar, finns ingen skillnad i utövandet av det ena eller andra. Lika lite som man kan säga att man inte har något emot finnar, men att Finland borde utplånas, kan man säga så om judarna och Israel.

Och med tanke på judeförföljelserna genom historien, är det moraliskt förkastligt att säga så om judarna.

Det kanske mest anmärkningsvärda med SWC:s lista är att det som många oftast förknippar med antisemitism – fysiskt våld – bara utgör en av de tio punkterna. Vi är nämligen (ännu?) inte där att fysiskt våld mot judar accepteras. Men varken under medeltiden eller på 1930-talet började det med våld och gaskamrar; man började med att skapa ett anti-judiskt medvetande i samhället.

Det antisemitiska trycket i vårt samhälle är redan massivt och kreativt. Olika aktörer försöker, ofta med ersättningsargument, att på olika sätt – populärt, religiöst, medialt och politiskt – bilda en anti-judisk medvetenhet. Än så länge står en minioritet bakom fenomenet. Men de har en stor påverkan eftersom de inte behöver börja från grunden; Europa har aldrig gjort upp ordentligt med sin antisemitiska historia.

SWC vet att fysiskt våld föregås av att människors medvetenhet formas. Därför är deras lista en signal om att det kanske inte är för sent. Men då måste du och jag ta upp kampen, avslöja den underliggande ideologin, fördomarna, snedvridningarna av fakta och lögner. Låt oss kraftfullt och högljutt stå upp för de uppenbara moraliska, logiska och humana principer som vårt samhälle bygger på.

Låt oss borga för att Europas judar kan vara trygga.

Tumme upp

För Hebrew University-studenten Niv Balush, som efter ett samtal med en av Jerusalems 200 hemlösa fick kommunen att sätta upp skåp där de hemlösa kan förvara sina få ägodelar på ett säkert sätt.

Tumme ner

För regeringskoalitionens ordförande, Likud-medlemmen Miki Zohar, som sagt att alla som motsätter sig den nationella corona-nedstängningen är populister. Ta debatten, Zohar, i stället för att ge dig på budbäraren!

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10