Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

Ockuperat – inte ockuperat – ockuperat ...

Israelkrönika · Publicerad 00:10, 7 apr 2021

En rapport om mänskliga rättigheter utgiven av det amerikanska utrikesministeriet i förra veckan vidhöll – glädjande nog – formuleringen som införts av president Donald Trumps administration, där Judéen och Samarien omtalas som ”Västbanken” och inte som ”de ockuperade områdena”.

Men det dröjde inte länge innan talespersoner var ute och ”klargjorde” för pressen att president Joe Bidens administration ”anser området vara ockuperat”. Amerikanska UD:s talesman Ned Price påstod: ”Det är ett historiskt faktum att Israel ockuperade Västbanken, Gaza och Golanhöjderna efter kriget 1967.”

Det är Haagkonventionen som definierar ett ockuperat territorium. Denna fastslår att ett territorium anses ockuperat när det placeras under ”en fientlig armés myndighet”.

För att kunna hävda att Israel ”ockuperar” Judéen och Samarien måste man bortse från en lång rad fakta: att Israel tog området från en olaglig ockupant, Jordanien; att de gjorde det i ett försvarskrig; att världssamfundet hade erkänt judarnas historiska koppling till landet och därför hade beslutat att ge dem detta stycke mark (dagens Israel inklusive Judéen och Samarien). Det skedde medan man samtidigt upprättade en rad arabiska stater på 1920- och 1940-talet.

Price måste också ha bortsett från den etniska rensning som jordanierna utförde när de rensade Judéen och Samarien på judar under sin nittonåriga ockupation.

Israel är med andra ord inte en ”fientlig myndighet” i Judéen och Samarien, utan ett folk med internationellt erkända historiska och juridiska rättigheter där.

För att illustrera Israels rätt till Judéen och Samarien, låt oss titta på nationens fredsavtal med Egypten och Jordanien. När dessa ingicks justerades gränserna mellan länderna. Enligt vad justerades de? Svar: brittiska Palestinamandatets gränser.

Detta var inte en tillfällighet, utan byggde på en princip inom internationell rätt som kallas uti possidetis juris (”det som ägs enligt lag”). Principen uppstod under postkolonisationstiden och säger helt enkelt att de nybildade staterna ska behålla de koloniala gränserna – vilket också tillämpades på mandatområdena i Mellanöstern. Libanon, Syrien, Irak, Jordanien, Latinamerika, delar av Asien och nästan hela Afrika är uppdelat enligt denna princip.

Eftersom FN:s delningsförslag (och alla andra tidigare och senare förslag till en arabisk/palestinsk stat vid sidan av Israel) har förkastats av araberna, är det denna princip, och det internationella samfundets beslut från 1920 (San Remo) och 1922 (Nationernas förbund), som gäller. Fredsavtalen med Egypten och Jordanien bevisar att principen står fast – men den gäller visst inte när det handlar om Judéen och Samarien?

Det Biden-administrationen gör är att låta ett önskat resultat – tvåstatslösningen – diktera vad man anser vara fakta. Detta är i bästa fall hyckleri och i värsta fall antisemitism. I båda fallen är det förkastligt.

Efter att Trump-administrationen gav oss tillbaka en viss moralisk klarsyn i denna konflikt, håller Bidens team på att återföra oss till relativismens och opportunismens gungfly.

Tumme upp

För alla som ber speciellt för Israels ledare i dessa tider. En ny regering ska formas och politikerna behöver förbön så att de kan se lösningen och våga göra det som är rätt.

Tumme ner

För EU och FN, som på daglig basis och med stora donationer hjälper Palestinska självstyret att ta över område C i Judéen och Samarien. Man stjäl strategisk mark, bygger olagligt och omringar bosättningar.

Om frikyrkan och samkönade relationer

Ledarkrönika Debatten har gått hög sedan Joel Halldorfs text i Expressen om att frikyrkan fullt ut bör acceptera... torsdag 17/6 00:10

Vårtecken för oföddas rätt till liv en utmaning till Sverige

Ledare Det finns tecken som låter ana en växande förståelse för kritiken mot abortsituationen i världen.... torsdag 17/6 00:10

Ett steg närmare föräldralag med minskat pappa-fokus

Familj. I framtiden kan det bli svårare att veta vem som är biologisk far till ett barn. Detta sedan... fredag 18/6 09:00
E-tidning
Senaste magasinen
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier