Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

USA:s president Donald Trump förtjänar att kritiseras på många områden, men man måste tillstå att han har rätt när han väljer att driva en amerikansk utrikespolitik som är baserad på uppenbara sakförhållanden, menar skribenten. På bilden PLO:s kontor i Washington. Foto: Alex Brandon/ AP / TT

Varför har PLO alls haft ett kontor i Washington?

Israelkommentar · Publicerad 14:00, 13 sep 2018

Efter att kraftigt ha skurit ner sitt bistånd till den Palestinska myndigheten och helt upphört sina utbetalningar till UNRWA (FN-organet för palestinska flyktingar), uppgav USA:s utrikesdepartement i måndags att man kommer att stänga PLO:s representationskontor i Washington.

Beslutet motiverades med att PLO inte har gjort några ansträngningar för att återuppta direkta förhandlingar med Israel, samtidigt som man har fördömt den amerikanska administrationens fredsplan innan den ens har offentliggjorts. Vidare har den Palestinska myndigheten försökt väcka åtal mot Israel i den internationella brottsmålsdomstolen ICC, i strid mot USA:s lagstadgade villkor för PLO:s närvaro i landet.

Faktum är att PLO:s närvaro i Washington sedan 1989 alltid har varit beroende av ett avsteg från amerikansk lagstiftning. 1988 röstade nämligen den amerikanska kongressen igenom ett lagförslag som definierade den palestinska organisationen som en terrorist­organisation. När USA året därpå inledde förhandlingar med PLO skedde det på villkor att organisationen tog avstånd från terrorism.

I Israel var man djupt skeptisk till den dåvarande PLO-ledaren Yassir Arafats första försonliga uttalanden gentemot Israel, men i USA räckte det för att låta organisationen öppna ett representationskontor i den amerikanska huvudstaden.

Under de nästan 30 år som förflutit sedan dess har PLO gång på gång visat sig trogen det mål som organisationen grundades för att uppnå: befrielsen av "Palestina” genom väpnad kamp. Organisationens fortsatta inblandning i terrorism var uppenbar för alla som var villiga att se, inte minst efter att fredsprocessen kollapsade sommaren 2000 och den andra intifadan bröt ut.

Trots det har varje amerikansk president sedan 1989 valt att låta PLO ha kvar sitt representationskontor i Washington. Ingen har velat erkänna att USA gjorde ett strategiskt misstag när man tillät en i allt väsentligt oreformerad terroristorganisation att få fotfäste på amerikansk mark.

En starkt bidragande orsak till detta är förmodligen PLO:s gradvisa transformation från en brutal gerillaorganisation till den djupt dysfunktionella och repressiva palestinska halvstat som i dag styr delar av Västbanken. PLO:s väpnade kamp har sedan många år tillbaka kompletterats med, och överskuggats av, dess systematiska ansträngningar att underminera Israel i varje upptänkligt internationellt sammanhang, från FN:s säkerhetsråd till det internationella fotbollsförbundets juniorturneringar.

Denna jämförelsevis banala palestinska "befrielsekamp” har tillåtit USA att titta åt ett annat håll till förmån för status quo. Illusionen om PLO:s goda intentioner har ansetts alltför kostsam att ifrågasätta.

PLO:s slutgiltiga mål har det dock inte gått att ta miste på. USA:s beslut att stänga organisationens representationskontor i Washington har därför stora likheter med beslutet tidigare i år att flytta USA:s Israelambassad från Tel Aviv till Jerusalem: Man har än en gång valt att krossa en illusion och konstatera det uppenbara.

USA:s president Donald Trump förtjänar att kritiseras och rent av fördömas på många områden. Man bör emellertid kunna tillstå att han har rätt när han väljer att driva en amerikansk utrikespolitik som är baserad på uppenbara sakförhållanden ("Jerusalem är Israels huvudstad”; "Flyktingorganet UNRWA:s fortsatta existens omöjliggör en lösning på det palestinska flyktingproblemet”; "PLO motarbetar alla försök att få i gång fredsförhandlingarna med Israel igen”), i stället för på uppenbara illusioner.

Faktum är att PLO:s närvaro i Washington sedan 1989 alltid har varit beroende av ett avsteg från amerikansk lagstiftning.

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...