Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Bevisligen saknar de flesta svenskar grundläggande kunskap i Bibeln och dess relevans för samhället, så ett förslag vore att gå ordentligt på offensiven och lansera ett svenskt bibelläsningsprojekt i stil med det som påbörjades i Israel för fem år sedan, föreslår Paul Widén. Foto: Pixabay

Sverige bör följa Israels exempel – skapa bibelläsningsprojekt

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 19 dec 2019

Skolverkets förslag att stryka direkta hänvisningar till Bibeln i kursplanen för religionskunskap väckte starka reaktioner i Sverige. Sedan början av november har ett mängd arga ledar- och debattartiklar publicerats i ett stort antal svenska publikationer.

Det var inte bara kristna företrädare som gick i taket över Skolverkets förslag, utan även historiker, professorer i pedagogik, religionsvetare och flera tunga namn i den svenska kulturelitens crème de la crème. Alla var de rörande överens om att Bibeln uttryckligen måste nämnas i kursplanen.

Även bland kreti och pleti, som tvingats nöja sig med Twitter och Facebook för att kabla ut sina åsikter, har det knotats en hel del, och ofta har kritiken föregåtts av det hypersvenska uttrycket: ”Jag är inte troende, men ...” Liksom för att ge ytterligare styrka åt argumentet. Man är ju inte kristen, gubevars, men visst måste Bibeln få vara kvar som undervisningsämne! Hur skulle det annars se ut?!

När de arga kritikerna har angett sina argument för att fortsatt inkludera Bibeln i kursplanen, börjar man emellertid misstänka att ytterst få av dessa välmenande människor över huvud taget har öppnat en Bibel sedan de konfirmerades. De är alla övertygade om att Bibeln är jätteviktig, men få av dem kan ge några konkreta exempel på vad Bibeln egentligen lär ut som är så viktigt i dagens svenska samhälle.

Det hänvisas till den kulturella bakgrundsförståelsen som Bibeln ger, de bibliska metaforernas omistlighet i det svenska språket, samt Bibelns historiska och globala räckvidd. Jesu bergspredikan uppskattas även bland många icketroende, vågar någon påpeka, och tillägger pliktskyldigt att den humanistiska människosynen faktiskt har en biblisk grund.

Mycket mer än så kommer sig ingen för att säga innan argumenten för världens mest spridda och inflytelserika bok tryter.

Det var alltså inte så konstigt att Skolverket ansåg det rimligt att stryka direkta referenser till Bibeln ur kursplanen, när själva kritikerna till förslaget inte på ett övertygande sätt kan förklara varför denna bok är så viktig. Kritikernas argument är naturligtvis inte fel, men med få undantag kan de inte beskrivas som annat än oerhört påvra, vilket är svårt att tolka som något annat än djup okunskap om vad Bibeln faktiskt förmedlar.

Därför är det svårt att se hur problemet kan avhjälpas när Skolverket nu backar efter kritiken och låter Bibeln stå kvar i kursplanen, som den gjorde förut. Bevisligen resulterade ju denna kursplan inte i någon djupare förståelse för Bibelns relevans.

Ett förslag vore att gå ordentligt på offensiven och lansera ett svenskt bibelläsningsprojekt i stil med det som påbörjades i Israel för nästan exakt fem år sedan, när landets utbildningsministerium lanserade  929: Tanach Beyachad (”929: Bibeln tillsammans”). Syftet med projektet var att öka allmänhetens bibelkunskap genom att gemensamt läsa ett kapitel om dagen, fem dagar i veckan, från början till slut.

Numret 929 syftar på antalet kapitel i den hebreiska Bibeln (Gamla testamentet).

Som en del av projektet anordnades en mängd olika föreläsningar, panelsamtal och diskussionsgrupper i hela landet. I den föreskriva takten tar det strax under tre och ett halvt år att läsa igenom böckernas bok. Den första genomläsningen avslutades på staten Israels 70-årsdag, den 18 april 2018, men projektet var så uppskattat att man tre månader senare beslutade sig för att börja om från början igen.

Det vore onekligen intressant att se vad som skulle hända om alla i Sverige som på senare tid har vurmat för Bibeln skulle sätta sig ner och faktiskt läsa den tillsammans, i stället för att bara skälla på Skolverket.

Det är alltså inte så konstigt att Skolverket ansåg det rimligt att stryka direkta referenser till Bibeln ur kursplanen, när själva kritikerna till förslaget inte på ett övertygande sätt kan förklara varför denna bok är så viktig.

Putin: Ryssland har godkänt coronavaccin

Pandemi. Rysslands hälsodepartement har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två... tisdag 11/8 14:37