Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor.
Predikaren 12:13

Världen idag

Sida uppger att målet med deras bistånd är ”att uppnå en fredlig och hållbar tvåstatslösning grundad i internationell folkrätt” – med andra ord ett rent politiskt mål, påpekar Ulf Cahn. Foto: Jessica Gow/TT

Så motiverar man fortsatt bistånd – oavsett resultat

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 26 jan 2023

För några år sedan gjorde Sida en utvärdering av vad det omfattande biståndet till palestinierna (”Palestina”) sedan 2015 hade resulterat i. Det var en sorglig läsning. Sida kunde konstatera det många av oss redan visste genom att använda vårt sunda förnuft, nämligen att resultatet var ytterst begränsat.

Men det var inte det mest sorgliga. Det var i stället den påstådda anledningen till att biståndet misslyckats så kapitalt. Inget har ändrats sedan dess.

För att förstå detta måste vi till att börja med titta på hur stort biståndet är och vad det är tänkt att användas till.

Under 2021, som är det senaste året Sida redovisar, fick ”Palestina” 576 miljoner kronor i bistånd. Det innebär cirka 1,6 miljoner kronor per dygn, eller cirka 66 000 kronor i timmen. Inte illa. Till detta kommer förstås de miljarder vi slussar genom EU och UNRWA. Men nu håller jag mig enbart till Sida.

Vad är då Sidas mål med biståndet? Det förvånar säkert läsaren, men målet är ”att uppnå en fredlig och hållbar tvåstatslösning grundad i internationell folkrätt”. Sveriges biståndsorganisation har alltså ett politiskt mål med pengarna som skickas till ”Palestina”. Det är väldigt praktiskt, för det innebär att när biståndet misslyckas kan man skylla det på Israel. Det är inte Sveriges ansvar, det är inte palestiniernas ansvar – det är Israels fel.

Nej, detta är inte ett tyckande från min sida, det är vad Sida själva påstår.

Man säger sig ha tre så kallade temaområden när det gäller biståndet:

• Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

• Bättre miljö och minskad klimatpåverkan

• Ekonomisk utveckling för alla

När Sida sedan ska förklara varför det är så svårt att uppnå resultat med biståndet till palestinierna, så skriver man att ”den israeliska ockupationen är det största hindret för Palestinas utveckling”. Och det faktum att 25 procent av palestinierna är arbetslösa beror till stor del på ockupationen.

Som sagt, väldigt praktiskt, för på detta sätt kan man alltid motivera fortsatt och ökat bistånd oavsett resultat.

Till och med Sida måste dock medge att det finns åtminstone vissa brister på den palestinska sidan. Pliktskyldigast nämner man att ”demokratin i Palestina fungerar bristfälligt”, att det palestinska parlamentet inte har sammanträtt sedan 2006 och officiellt upplöstes 2019, att palestinierna har lågt förtroende för sina myndigheter och att många betalar mutor.

Men om den generella inställningen är att allt är ockupationens fel, då har dessa konstateranden ingen betydelse.

Nu har den svenska regeringen (äntligen, får man säga) beslutat att minska biståndet till palestinierna radikalt. Det dras ner 40–60 procent med motiveringen att man ska satsa mer på bistånd till Ukraina och vårt närområde. Det är förstås helt riktigt. Jag hade önskat att man även tagit bladet från munnen och öppet sagt att biståndet till palestinierna är misslyckat och missriktat, men det kanske är att begära för mycket.

Ett intressant sidospår är att den största upprördheten, främst från den politiska vänstern, inte verkar handla om omsorg om palestinierna utan om sina egna jobb. Det förvånar kanske en och annan läsare, men en del av biståndet går till så kallade opinionsbildande insatser – här i Sverige!

Exakt vad detta innebär är uppgifter som inte redovisas helt tydligt och man kan fråga sig vilka opinionsbildare det är som avlönas med dessa pengar. Bland dem som får del av pengarna finns, av någon outgrundlig anledning, Palestinagrupperna.

Kort sagt, det är mycket positivt att biståndet till palestinierna dras ner rejält, men jag hade gärna sett en annan motivering. Nu väntar jag med spänning på hur stödet till UNRWA ska se ut framöver och förväntar mig en rejäl neddragning, eller helt stopp.

Jag hade önskat att man även tagit bladet från munnen och öppet sagt att biståndet till palestinierna är misslyckat och missriktat, men det kanske är att begära för mycket.

Danska S tappar stöd – och kritiseras för slopad bönedag

Danmark. Den danska regeringen har mött stor kritik från framför allt fackrörelsen för ett beslut om att... torsdag 2/2 20:00

Hbtq och medlemskap blir en nyckelfråga för svenska frikyrkor

Ledare Vi står inför ett viktigt och kanske även avgörande år för våra stora kristna samfund. Det gäller... torsdag 2/2 00:10

Tidigare våldtäktsman bytte kön – sattes i kvinnofängelse

Skottland. Det stormar kring Skottlands försteminister Nicola Sturgeon vars nationalistparti driver på för en... torsdag 2/2 17:00

Visst är en tvåstatslösning möjlig – om vissa kriterier uppfylls …

Israelkommentar ”En tvåstatslösning skulle lösa konflikten mellan Israel och palestinier, för om det fanns två... torsdag 2/2 00:00