Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Mitzpe Kramim-ärendet avslöjar ideologiska motiv

Israelkommentar · Publicerad 00:10, 5 sep 2018

Domslutet i tisdags drar frågan om bosättningar till sin spets. För många, inte minst politiker och medier i väst, är bosättningar per definition olagliga. Man bygger detta på en märkvärdig tolkning av Genèvekonventionens artikel 49, som säger att det är olagligt att tvångsförflytta sin egen befolkning in i ”ockuperat område”. Men varenda bosättare i Judeen och Samarien (Västbanken) bor där av egen fri vilja.

Det är svårt att komma undan slutsatsen att det är politiska motiv – eller avsaknad av intresse att sätta sig in i sakens kärna – som ligger till grund för det konsekventa benämnandet av bosättningar som olagliga.

I fallet Mitzpe Kramim är det också svårt att dra en annan slutsats än att den israeliska vänstersidans förkastande av domare Darels domslut bygger på ideologi. Dessa organisationer presenterar sig själva som förkämpar för mänskliga rättigheter, så varför accepterar man då inte principen om ”god tro”, som helt klart bevarar mänskliga rättigheter i störst utsträckning? Man slipper ju därmed rycka upp folk från sina hem där man bott i tjugo år, och de palestinsk-arabiska landägarnas rättigheter tas tillvara på så sätt att de får full kompensation för marken.

När Fred nu påstår att Mitzpe Kramim är en illegal utpost byggd utan tillåtelse på palestinsk mark, så presenterar man helt medvetet bara den ena sidan av saken. Bosättningen byggdes faktiskt med både militärens och regeringens välsignelse, och bara delvis på arabisk mark. Det var också de israeliska myndigheterna som byggde vägar och infrastruktur.

Det faktum att det inte finns dokument att hänvisa till har att göra med Israels komplicerade politiska verklighet. Knesset är ofta delat på mitten angående förhållandet till uppbyggnaden av bosättningar, och i stället för att riskera regeringskriser har man genomfört uppbyggnaden av vissa bosättningar utan att gå igenom de fulla procedurerna. Detta har också att göra med den internationella kritiken som automatiskt följer beslut om hur varje israel bygger i Judeen och Samarien. Det är inget idealiskt sätt att driva politik på, men man bör i vilket fall som helst inte låta bosättarna lida för myndigheternas felsteg.

Tidigare försvarsminister Moshe Ya’alon ledde Israels centrala kommando när Mitzpe Kramim blev byggt och vittnar i favör för bosättarna i rätten. Han skrev om rättsbeslutet på Twitter: ”När man går på raka vägar, enligt regeringens riktlinjer och enligt lagen, så accepterar domstolen detta även om misstag gjorts av myndigheterna.”

Ideologi och politisk övertygelse är en viktig, faktiskt väsentlig, del av mänsklig existens, men i rätts-systemet måste ideologi ta baksätet till förmån för kalla fakta. Och kalla fakta ger bosättarna en framtid i Mitzpe Kramim – och i Judeen och Samarien över huvud taget.

Knesset är ofta delat på mitten angående förhållandet till uppbyggnaden av bosättningar.

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...