Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige Ande som bor i oss.
2 Timoteusbrevet 1:14

Världen idag

Utländska organisationer ger juridisk hjälp till Israels motståndare i rättsfall som har med exempelvis mark och egendom att göra, skriver Christina Toledano Åsbrink. Foto: Dusan Vranic / AP / TT

Internationell inblandning i staten Israels rättssystem

Israelkommentar · Publicerad 09:18, 26 okt 2018

NGO Monitor är en israelisk organisation som bevakar det nätverk av Non Governmental Organisations (NGO), som agerar i Israel. Under sommaren 2018 presenterade NGO Monitor en rapport om olika NGO:s försök till inblandning i det nationella israeliska rättssystemet, något varken israeler eller andra känner till något vidare.

Länder som Storbritannien, Tyskland, Norge och Sverige, samt organisationer som EU och FN, har via otaliga NGO:s överhopat det israeliska rättssystemet med tusentals pågående stämningar. Naturligtvis innebär detta en enorm arbetsbelastning för den israeliska staten, så till vida att det kan liknas vid sabotage.

Exempelvis arbetar ”The Norwegian Refugee Council” (NRC) i nära samarbete med den Palestinska myndigheten (Palestinian Authority/PA) genom att ge aktiv juridisk hjälp i över 4 000 rättsfall, alltså icke överensstämmande med den neutralitet som krävs av humanitära organisationer. Finansierade av Storbritannien, FN och EU, lämnar NRC årligen in mellan 600–800 rättsfall gällande den israelisk-arabiska konflikten till det israeliska rättsväsendet. En annan norsk organisation, ”Information Counselling and Legal Assistance” (ICLA), har till syfte att få sina över 5 000 stämningar behandlade, både i Israel och i FN. Enligt en advokat associerad med NRC är målsättningen att överväldiga  det israeliska rättssystemet genom att skapa så hög arbetsbörda som möjligt, och därigenom blockera systemet i sig.

Rättsfallen handlar bland annat om mark, egendom och bostadsfrågor, alltså interna frågor i den demokratiska staten Israel. Med tanke på att Israel och Sverige är lika befolkningsmässigt, vore det likvärdigt med att Israel och FN skulle lägga sig i svensk mark- och äganderättslagstiftning med att ge finansiellt och legalt stöd i tusentals fall åt dem som motverkar staten Sverige.

Utöver detta stödjer öven NRC lokala anti-israeliska NGO:s finansiellt, för att hjälpa arabiska terrorister och deras familjer. Till exempel ordnade man legal hjälp till familjerna, vars medlemmar mördade fem boende och en polis i Har Nof-synagogan, samt till de familjer vars medlemmar mördade tre israeliska ungdomar. Listan är lång, men dessa två exempel visar hur situationen ser ut.

Hur går det då till? Naturligtvis har det med pengar att göra. Storbritannien har till exempel bidragit med 75 miljoner kronor till NRC mellan 2013–2016 för att de skulle fortsätta att överbelasta det israeliska rättssystemet, där målet var, och fortfarande är, att ändra internpolitiken i Israel. Lokala anti-israeliska NGO:s fick under samma period 1,3 miljarder kronor av utländska regeringar och donatorer, med Tyskland, EU, Norge och Nederländerna i toppen. Vad det handlar om är att gömma sig bakom namn som inkluderar ”humanitär hjälp/kvinnor/barn/fred”, dock utan några intentioner att hjälpa just dessa. På så vis får man både ekonomiskt och rättsligt stöd för att i stället försöka underminera den israeliska staten och dess demokrati.

Situationen är unik – inget annat demokratiskt land är utsatt för något liknande! Jag vet vad mina slutsatser är, men jag lämnar till läsarna att dra sina egna.

Fotnot: Källa https://www.ngo-monitor.org/reports/flooding-the-courts

Utöver detta stödjer öven NRC lokala anti-israeliska NGO:s finansiellt, för att hjälpa arabiska terrorister och deras familjer.

Nya frihetsvindar i spåren av Kinas absurt hårda coronapolitik

Ledare Folkliga protester på gator och torg är det vanligaste sättet för medborgarna att nå politisk... onsdag 30/11 00:10

Efter protesterna – Kina lättar på vissa restriktioner

Kina. Kina lättar på vissa restriktioner i ett försök att dämpa protesterna. Men polisnärvaron i flera av... tisdag 29/11 18:00

Var kan en jude gå med högburet huvud?

Israelkrönika USA diskuterar i dagarna antisemitism. Diskussionen har pågått länge redan, men efter att rapparen... onsdag 30/11 00:00