Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Demonstration i Uppsala domkyrka den 19 juli 1968, under det pågående världskyrkomötet, för fred och mot rasism. De revolutionära ungdomarna som bjudits in till mötet, hade tillbringat natten i domkyrkan. De lade grunden för den kommande utvecklingen i Svenska kyrkan, som kom att kallas 68-kyrkan. Foto: Ragnhild Haarstad / TT

1968 formade kyrkans Israelsyn

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 14 jun 2018

Få ämnen delar i dag den världsvida kyrkan lika mycket som inställningen till staten Israel. På ena sidan finns väckelsekristna av olika schatteringar som ser staten Israel som ett tecken på Herrens trofasthet till sitt egendomsfolk judarna och staten Israels pånyttfödelse som ett profetiskt tidstecken. På den andra sidan finns kristna, företrädelsevis i trossamfund med kopplingar till Kyrkornas världsråd, som närmast uppfattar Israel som en skurkstat, som systematiskt förtrycker det palestinska folket och konsekvent bryter mot folkrätten. Indelningen är naturligtvis en grov förenkling men saknar inte verklightetsförankring. Hur kan kristna uppfatta staten Israel så olika?

Den kristna kyrkan har en lång historia av en judefientlighet men även starka rörelser som betonat ödesgemenskapen med det judiska folket. I dagens värld när hoten mot det judiska folket främst kommer från islamistiska krafter, glömmer man lätt bort att de mest omfattande övergreppen på judar har ägt rum i den kristna världen. Korståg, inkvisitation, pogromer och Förintelsen är begrepp som hör ihop med den kristna kulturen, inte med islam. Må vara att samtliga kyrkliga samfund har tvingats omvärdera sin syn på det judiska folket efter Förintelsen, men de antisemitiska rötterna sitter djupt.

En vattendelare i synen på Israel handlar om bibelsyn. Så länge som vanliga kristna inte själva tilläts läsa Bibeln, var fördomarna mot det judiska folket utbredda och omfattande. I och med att Bibeln genom reformationen blev tillgänglig för var och en, väcktes även ett genuint intresse för det judiska folket och Bibelns profetior om deras upprättelse som folk och nation. Också i dag är det i bibeltroende kretsar som stödet för Israel är som störst. Men där liberalteologin och sekulariseringen vunnit insteg har även synen på Israel förändrats.

En avgörande faktor i denna omvärdering i synen på staten Israel kan i många fall förklaras med inflytandet från den så kal­lade 68-kyrkan. I en unik bok förra året med titeln ”68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989” förklarade författaren Johan Sundeen hur vänsterrörelsen från 1968 med tiden kom att omforma Svenska kyrkan till den grad, att den i dag i mångt och mycket styrs och domineras av det röda decenniets aktivister. Påverkade av den revolutionära tidsandan ville de nya ledarna göra upp med alla gamla konventioner och i stället införa nya sanningar. Marxismen och kristendomen uppfattades som varandras kusiner. Behovet av personlig omvändelse, helgelse och mission byttes ut till politiska program som var mera präglade av Mao Zedong än av Jesus Kristus.

68-rörelsen var ingen fromhetsrörelse utan sökte framför allt politisk makt. Ifall man inte lyckades krossa den kristna kyrkan borde man i stället ta makten, resonerade den politiska vänstern.

Slutmålet var inte längre själens frälsning och evig salighet utan snarare proletariatets diktatur.

På femtio år har man lyckats omforma Svenska kyrkan till den grad att 68-rörelsens radikala program i dag även har blivit en del av kyrkans uppdrag. Det gäller allt från allmän normkritik till sexuell frigörelse och fria aborter. Drömmen om proletariets diktatur må ha krossats i och med Berlinmurens fall, men ärkefienderna USA och Israel förblir alltjämnt de sista jättarna som ska besegras. I dag ser man därför inga problem med att förena sina krafter med islamistiska rörelser för att med en bred och enad front uppnå dessa gemensamma mål.

När Svenska kyrkan och andra trossamfund i dag manar till bojkott av israeliska varor och anklagar den judiska staten för brott mot folkrätten, handlar det därför framför allt om en politisk övertygelse. När den gamla kristna antisemitismen demoniserade den enskilda juden, exempelvis genom kyrkokonst föreställande judiska varelser med svans och horn, är det i dag den kollektiva juden, staten Israel, som demoniseras.

Genom att framställa den judiska staten som en olaglig ockupationsmakt, likt Romarriket på Jesus tid, vill man låta dagens Israel framstå som de nya romarna och palestinierna som den första tidens förföljda kristna. I dag leds denna globala anti-Israel-rörelse bland annat från Kyrkornas världsråd i Geneve. Sekreteriatet spelade bland annat en central roll under den ökända Durbankonferensen 2001 som lanserade den moderna BDS-rörelsen och utpekade Israel som en modern apartheidstat. Holocaust-överlevaren och den före detta amerikanske kongressledamoten Tom Lantos har beskrivit Durbankonferensen som den värsta upplevelse av antisemitism sedan nazi-tiden.

I den nya historiebeskrivningen finns det inte någon plats för staten Israel. Det må ha varit en smärre chock för sekulära EU-tjänstemän i Bryssel som arbetar med att motverka spridningen av antisemitism i Europa, när Unesco för några år sedan antog en resolution som endast nämnde de heliga platserna i Jerusalem med muslimska namn utan att Kyrkornas världsråd protesterade. Vad resolutionen antydde, att det inte hade funnits något judiskt tempel i Jerusalem under Jesus tid, skulle visserligen omkullkasta sanningsanspråken i den kristna tron men för att angripa Israel var det tydligen värt priset.

68-kyrkan är, som årtalet antyder, ett barn av sin tid. Men den är däremot inte speciellt kristen.

Genom att framställa den judiska staten som en olaglig ockupationsmakt, likt Romarriket på Jesus tid, vill man låta dagens Israel framstå som de nya romarna och palestinierna som den första tidens förföljda kristna.

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

KD vill att polisen dna-testar vid utlänningskontroller

Politik. KD vill återuppliva Reva-projektet med skärpta inre utlänningskontroller, säger partiledaren Ebba... lördag 13/8 17:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

V vill se ”svenska elpriser” – utmanar EU:s konkurrenslag

Energipolitik. Vänsterpartiet vill införa ett lägre pris för svenska elkonsumenter och behålla marknadspriset för... lördag 13/8 12:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier