Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Umeå har tre pingstkyrkor: ”Vi behöver varandra”

Tre olika pingstförsamlingar i Umeå, kan det behövas? Ja, säger föreståndarna för Pingst Umeå, Church of Hope och Christ Church.

– Den största vinsten är att vi kan erbjuda en större bredd, för människor har olika tycke och smak, menar de.

Församlingsliv · Publicerad 11:30, 10 apr 2020

Vi träffas på Kafé Station, Pingst Umeås kafé i en före detta brandstation vid Umeälven. Här sitter Mats Holmgren, pastor och föreståndare i Church of Hope, Johannes Nestander, pastor och föreståndare i Christ Church, Ulf Sundkvist, pastor och föreståndare i Pingst Umeå och hans pastorskollega Linda Arctaedius.

Det visar sig snabbt att de har mycket gott att säga om hur församlingarna kompletterar varandra och vad den större gemenskapen betyder.

Ulf Sundkvist jobbar i ”gamla” Pingst men är nyast i pastorsgänget.

– När du tillträdde 2017 kom du med nya ögon som såg hur alla delar hänger ihop. Du satte ord på att vi är ett ”vi”, säger Mats till Ulf.

Ulf tonar ner sin roll och pratar hellre om hur väl bemött han blev som nykomling.

– Jag var ny men äldst. Ni såg mig inte som ett hot utan en tillgång och vi satt direkt och pratade om våra liv, sägre han.

– Och du fångade in oss, ställde frågor och lyssnade, minns Johannes.

– Jag blev så varmt välkomnad att jag sänkte garden direkt och tänkte att vi verkligen behöver det nya, friska som ni har. Det etablerade behöver pionjärandan, menar Ulf.

– Och vi pionjärer behöver stabiliteten hos de äldre, kontrar Johannes.

– Plus förebedjarna som ber för alla tre församlingar och åker runt på allas gudstjänster, inflikar Linda.

Detta ”vi” har mycket gemensamt: ett kafé, en folkhögskola, en kristen friskola, bibelskolor, en PMU-butik, LP-stiftelse, plus en aktiv del i mycket annat som händer i Umeå.

Föreståndarna berättar ivrigt och nästan i mun på varandra om Hannaskolan, som har 160 barn (drivs av Church of Hope, Pingst Umeå, Korskyrkan och Svedjeholmskyrkan), Dalkarlså folkhögskola som numera är inflyttad till Umeå och driver bland annat Umeå Bible School ihop med fler samfund, och om PMU-butiken (secondhand) som kanske är landets största.

Till detta tillkommer andra gemensamma och ekumeniska satsningar för att nå ut i Umeå.

– Den bild som Ulf hjälpte oss att se var att vi står tillsammans för stadens bästa. Han startade även nätverksfrukostar med representanter för alla vi har gemensam värdegrund och samarbete med, berättar Mats.

Varför tre olika pingstkyrkor?

– Jag ser oss som tre pingstförsamlingar med olika dna-kod, ler Johannes.

Kollegorna nickar medhåll och förklarar att de har en gemensam teologisk grund och samma mål, men olika fokus, uttryck och målgrupper.

Pingstkyrkan i Umeå är med sina 1 080 medlemmar störst och äldst. 1937 flyttade man in till Umeå från Holmsund. Förutom all annan verksamhet firar man varje helg tre gudstjänster: en klassisk, en internationell och en på Campus i Holmsund. Av medlemmarna är många utrikesfödda eller har utrikesfödda föräldrar.

– Och de av våra utrikesfödda som vill ha gudstjänster och hemgrupper på sina språk får ha det, berättar Linda.

Christ Church är en församlingsplantering från Pingst Umeå. Det började som en bönegrupp i det mångkulturella bostadsområdet Ersboda, utökades till en gudstjänst per månad i en kvarterslokal och växte vartefter. I dag har man egen lokal och håller bibelstudium varannan vecka och gudstjänst varje söndag.

– 2015 blev vi en egen församling. Vi har ett hundratal medlemmar från minst nio nationaliteter, plus en hel del barn, berättar Johannes.

– Hälften av våra medlemmar är utlandsfödda och våra lovsångsteam har rötter i Kongo och Burundi.

Church of Hope, det så kallade adoptivbarnet, gick med i Pingströrelsen 2015, efter att tidigare tillhört Trosrörelsen sedan starten 2001. (Läs mer om Church of Hope i VID 18/3.)

Det är en ung församling, där hälften av de 216 medlemmarna är under 35 år.

– Vi är en modern församling med ungdomlig profil och mycket lovsång à la Hillsong. Men det vi framför allt har stakat ut att vara är en välkomnande och inkluderande kyrka för framför allt den unga generationen, berättar Mats.

De fyra pastorerna både uttrycker och utstrålar glädje över varandras församlingar. Runt kaffekopparna på bordet flödar såväl positiv energi som ödmjukhet och tacksamhet. Tacksamhet för det gemensamma och för olikheter som kompletterar.

Ulf tror att en orsak till att att de gärna lyfter varandra är att de ser sig som gemensamma delägare.

– Vi har tre församlingar, tre talarstolar, tre ledarskaror, säger han.

Umeå är en utspridd stad med stora bostadsområden och många folkgrupper. Därför känns det viktigt att ha gudstjänster på flera platser och i olika former, förklarar de.

– Vi är prestigelösa och hänvisar gärna medlemmar till varandra om vi ser att de skulle passa bättre där. Tillsammans är vi mycket större än våra enskilda församlingar, säger Johannes.

– Ja, vi har ett gemensamt hjärta för våra deltagare och gör gärna reklam för varandras verksamheter. Det viktiga är att folk får det de behöver, poängterar Mats.

– Om vi vill nå allt från bikervärlden till universitetsstudenter och nysvenskar behöver vi bredden, konstaterar Johannes.

– Dessutom visar forskningen att lite mindre kyrkor har lättare att växa än stora, tillägger Mats.

Pastorsgemenskapen är en annan styrka. De radar upp varandras olika gåvor och berättar om hur de kompletterar varandra och delar med sig av sina kunskaper. De vill tänka ”rätt person på rätt plats” och att de kan vara mentorer åt varandra.

Att få vara öppna med varandra är en annan sak de uppskattar.

– Vi kan berätta för varandra om både glädjeämnen och det som är bökigt, säger Ulf.

– I jobbiga stunder är det otroligt värdefullt att veta att vi har varandra. När vi behöver det kan vi få tanka hos varandra, säger Mat, och passar på att tacka vännerna för just en sådan period.

Ulf menar att de även behöver varandra för att inte bli för upptagna med sin egen ”båt”, församling.

– Att vara fler underlättar möjligheten att se bortom sitt eget och hitta rätt fokus: de Umeåbor vi ännu inte har nått, säger han.

– Utmaningen framöver är att hitta de gemensamma satsningarna och formerna, konstaterar Mats.

Hur är ekumeniken i Umeå?

– Det är låga murar och enkla kontakter, tycker Ulf, och får medhåll av de övriga.

– Utöver skolor och annat som vi driver ihop med andra trossyskon, så för nöden och diakonin oss samman med Svenska kyrkan. Med dem driver vi ett härbärge och planerar barnprojekt.

Förutom allt gemensamt, vad känns mest positivt i era församlingar just nu?

– Integrationsbitarna, att nysvenskar känner sig så hemma och välkomnade, svarar Ulf snabbt för Pingst Umeås räkning.

– Jag tänker detsamma för Christ Church. Det och att vi ser nya ledarförmågor, säger Johannes.

– I Church of Hope är ledarmultiplicering det mest aktuella. Men jag vill också nämna allt vi gör tillsammans, våra gemensamma satsningar ger positiv kraft in i våra respektive församlingar också, säger Mats.

Tredubbelt utbud, delad glädje, omsorg och vi-känsla ger Umeås tre pingstförsamlingar kraft.

Att vara fler underlättar möjligheten att se bortom sitt eget och hitta rätt fokus: de Umeåbor vi ännu inte har nått.
Om vi vill nå allt från bikervärlden till universitetsstudenter och nysvenskar behöver vi bredden.

Professor: Coronaviruset perfekt anpassat för människor

Corona. Nya, preliminära forskningsresultat visar att det coronavirus som orsakar covid-19 verkar vara... torsdag 4/6 16:50

Tveksam metod bakom Sveriges Pisa-resultat

Utbildning. Sveriges resultat i den internationella jämförelsen Pisa har förbättrats rejält mellan mätningarna... torsdag 4/6 14:48

Självbestämmande enligt folkrätten är något man förtjänar

Israelkommentar Självbestämmande i enlighet med folkrätten ges till ett folk/nation som har en distinkt historia,... torsdag 4/6 00:10

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:00

Kyrklig profil erkänner sexköp

Brott. En man som varit aktiv i den frikyrkliga sfären har utretts av polisen för brott mot sexköpslagen... torsdag 4/6 10:37

Nya bevis för att Planned Parenthood sålde fosterdelar

USA. Fakturor och videoinspelade förhör med Planned Parenthood-personal styrker misstankarna om att... torsdag 4/6 10:00
E-tidning
Senaste magasinen

Vad händer med djuren efter döden?

Mot väggen ”Vi som tror på Jesus som vår frälsare kommer ju till honom när vi dör eller vid Hans återkomst....

Joel Halldorf, 40 år

Jubilar. Joel Halldorf föddes in i en välkänd pingstfamilj, där han fått både vägledning och inspiration för...