Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Uddevalla Pingst: Viktigt välsigna Israel

När Pingstkyrkan i Uddevalla började med en studiecirkel om Israel 2010 kom 14 personer. Nu samlar församlingen upp till 150 personer på sina Israelträffar, som lockar besökare från både när och fjärran.

– Det känns välsignat att få vara med och välsigna, säger församlingens föreståndare och pastor Dan Blessed.

Församlingsliv · Publicerad 11:30, 31 jul 2020

Efter att ha varit på en Israelkonferens fick Arne Lindqvist och Ingemar Höögs, båda från Pingstkyrkan i Uddevalla, en idé om att göra något även på hemmaplan.

Med litteratur om Israel som utgångspunkt samlade de 14 personer till en första träff om Israel i studiecirkelform i januari 2010. Därefter har träffarna successivt utvidgats, och under 2013 bjöds ledarna för övriga församlingar i Uddevalla in för att berätta om sin syn på Israel.

– Alla har inte samma syn på Israel, men alla kom, konstaterar Ingemar Höögs.

Träffarna har nu gått från att vara i studiecirkelform till att vara öppna samlingar, och sedan starten har namnkunniga talare som Göran Duveskog, Hans Weichbrodt och Daniel Viklund varit på besök, liksom Israels ambassadör.

Varje träff innehåller förkunnelse, aktuell information om Israel, musikaliska inslag och umgänge kring fikaborden. Besöksantalet har successivt ökat och är i dag uppe i mellan 100 till 150 vid varje träff, vilket gör dem till den största ekumeniska samlingen som församlingen har i dag.

– Fröet såddes och sedan har hjärta adderats till hjärta och det har blivit tydligt att vi som församling vill stå för det här, säger Dan.

Men det finns fortfarande plats för fler, konstaterar företrädarna för församlingen.

– Det är inte fullt på läktaren ännu, säger Ingemar och ler.

Allt fler går även in på församlingens hemsida för att i efterhand ta del av de inspelade träffarna: Varje träff lyssnas i efterhand på av runt 1 900 personer.

– Det finns ett stort sug efter detta, och responsen har sporrat oss att fortsätta, berättar Dan.

En nystartad Facebookgrupp, kallad ”Pingstkyrkan i Uddevalla Israelgrupp”, har också fått spridning och har redan i dag fler följare än vad kyrkan har på sin egen Facebookgrupp. En del av inläggen får också bra med spridning.

– Där har vi en potential att nå ut ännu mer, menar församlingsmedlemmen Lars-Göran Berg.

Israelträffarna lockar i dag deltagare från alla samfund i Uddevalla. Men många åker längre än så för att delta, bland annat från Borås och Göteborg. 

– Gruppen betjänar hela regionen med Israelförkunnelse, konstaterar Lars-Göran.

Dan tror att många lockas av att ta del av mer bibelfördjupning och förkunnelseteologi, och där Israel är lite av ett ”epicentrum”.

– Det som sker i Israel i dag är väldigt tydligt, vi är inne i ett otroligt profetiskt skeende i landet just nu. Men vi har inte bara velat prata om det profetiska skeendet utan också vad Israel står för, säger Dan.

Förkunnelsen om Israel spiller också över på församlingen i övrigt, bland annat genom att talare från träffarna ibland stannar kvar och även håller i söndagsgudstjänster.

– Vi brukar också ha Israeltema på en gudstjänst varje år. En jätteviktig del i det här är att det växer fram en kärlek i församlingen för det judiska folket, säger Dan.

En stor del av besökarna på församlingens Israelträffar är 60 år och uppåt. Förklaringen, tror Lars-Göran, ligger bland annat i att många äldre minns en äldre bild av Israel. Han menar att Israel före sexdagarskriget på 60-talet var något positivt för många, men att media på senare tid målat upp en helt annan bild av landet.

– Jag tror att många äldre kristna inte känner igen sig i den bilden, utan de har en bild av Israel som det heliga landet. Jag tror att det skapar ett intresse bland många äldre.

En utmaning för Israelgruppen är dock att lyckas locka även yngre besökare.

– Det är en utmaning att få hjärtat och intresset för Israel att sjunka i åldrarna, det är svårt att få det att genomsyra alla åldrar. Det hade varit otroligt intressant att få den yngre generationen att också få ett hjärta för Israel, menar Dan, som ser det som helt avgörande för framtiden.

– Om vi inte knäcker den utmaningen så har vi ingen Israelgrupp om några år, menar han.

Israelträffarna har blivit en populär mötesplats som ska ge en nyanserad bild av landet och som ska vara fri från politisk debatt.

– Jag tror att vi genom Israelgruppen har skapat en plats där det är fritt och okej att älska Israel, säger Dan.

Han är glad över att församlingens Israelgrupp blivit en integrerad och naturlig del av församlingen, till skillnad från en del andra församlingar där Israelgrupper kan bli någon sorts ”motgrupp”, utan koppling till församlingens övriga verksamhet.

– Ibland kan såna grupper gå stick i stäv med vad församlingsledningen tycker och tänker, men Israelgruppen går helt i linje med vad vi tycker i vår församlingsledning. Det är viktigt att gå sida vid sida, menar Dan.

Träffarna har inte heller väckt några kritiska reaktioner eller protester.

– Vi har haft någon pro-palestinsk peson med som ställt motfrågor, men det har aldrig varit någon som klottrat, kastat sten eller liknande, påpekar Ingemar.

Genom Israelgruppen har församlingen fått vara med och välsigna Israel på olika sätt, bland annat genom att samla in pengar. Hittills har drygt 290 000 kronor samlats in och delats ut till projekt i landet. Exempelvis samlades 80 000 kronor in ifjol i samband med träffarnas tioårs­jubileum, pengar som gick till trädplantering i Israel.

– Vi har aldrig tagit ut någon avgift utan bara fått frivilliga gåvor. Ändå har vi fått så det blivit över, konstaterar Ingemar Höögs.

Nu finns planer på att utvidga församlingens Israelarbete genom att skapa en hemsida med resetips för turister och pilgrimer som vill besöka Israel. Dessutom hoppas församlingen på att kunna knyta band till en messiansk församling i den israeliska staden Ashdod, och därigenom skapa någon slags vänförsamling.

– Vår ambition och förhoppningen är att nästa steg för gruppen ska kunna bli att även betjäna Israel, säger Dan.

Ryktet om Israelgruppen har spridit sig till många andra församlingar runtom i landet, som hört av sig till Pingstkyrkan i Uddevalla för att få tips om hur de själva kan göra för att starta eget Israelarbete, vilket Dan är väldigt glad för.

– Det känns både viktigt, roligt och välsignat att få stå upp för landet Israels rätt att existera, våra judiska rötter som kristna och att koppla med de löften som Israel och det judiska folket har, säger han och fortsätter:

– Dessutom tror jag att vi är en viktig motkultur gentemot bland annat antisemitism och ersättningsteologi. Det känns välsignat att få vara med och välsigna.

Ingemar Höögs passar på att skicka med ett tips till de församlingar som vill starta ett eget arbete: att ta hjälp av kunniga och välkända talare.

– Börja i liten skala och låt det växa. Jag tror inte man ska ta på sig för mycket från början. Samla ”medlöparna” först, några som tänker likadant som du, och ta dit förkunnare som har flera strängar på sin lyra. Såna som inte bara informerar utan som berättar om det bibliska och profetiska Israel, säger han.

Det som sker i Israel är i dag är väldigt tydligt, vi är inne i ett otroligt profetiskt skeende i landet just nu.

Pingstkyrkan Uddevalla

Grundad: 1925.

Medlemmar: 485.

Verksamhet: Gudstjänster på söndagar, tre bönetillfällen i veckan, Israelträffar, ungdomssamlingar, Alphagrupper, bibelstudium, driver second hand-butik som är en av PMU:s största gällande omsättning.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Nysvenska kristna samlas för konferens i Citykyrkan

Stockholm. Förväntningarna är höga när det anordnas en konferens för församlingar med invandrarbakgrund i... söndag 4/6 17:00

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10