Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

Ser stark enhet bland Malmös församlingar

När de flesta hör namnet Malmö tänker de på bilbomber, oroligheter och segregering. Men pastorer på orten ger en positivare bild. En bild som vittnar om en enhet och längtan efter att människor i staden ska få möta Jesus.

Församlingsliv · Publicerad 11:30, 24 okt 2019

Världen idag sammanstrålar med tre Malmöpastorer i gudstjänstlokalerna för det som numera är Malmö International Church. Byggnaden har tidigare varit ett kyrkorum för Svenska kyrkan men avsakraliserades efter en tids inaktivitet. Nu är korset dock åter i centrum i lokalen.

Här möter vi församlingens huvudpastor, Ingmar Aronson, samt kollegorna Kim Brynte från Immanuelskyrkan och Andreas Wessman från Europaporten. Syftet är att samtala om vad som egentligen händer i Malmö utifrån deras perspektiv.

– Personligen tycker jag att enheten bland pastorerna i dag är bättre och starkare än någonsin, vilket även det gemensamma bönearbetet är. Flera kyrkor upplever en öppenhet att nå ut med evangelium och att nå nya människor, menar Ingmar Aronson.

Det som framför allt betonas är den enhet som har vuxit fram i det senaste inom pastorsnätverket, som inrymmer cirka 20 församlingar. Det skedde förändringar i församlingarna och det tillkom en del nya pastorer.

– Gemenskapen blev ny och man hade inget gammalt bagage med sig. Vi klickade på ett väldigt mänskligt sätt, säger Kim.

Andreas instämmer:

– Vi bara tycker om varandra, det är inte andligare än så!

Mitt in i detta nya skeende började Andreas Jensen från SOS Church Malmö organisera ekumenisk bön, där församlingar möts en gång i månaden. I oktober samlade man människor från 19 olika kyrkor; totalt har 29 församlingar varit representerade under bönekvällarna.

Församlingarna gjorde även en gemensam satsning med Sebastian Stakset – ”Älska Malmö” – som ägde rum vintern 2018. Redan blickar man framåt mot en liknande satsning, som kommer att göras till våren.

– Det var som om det bara föddes massa saker, som i sin tur bidrog till den här enheten, berättar Kim.

Pastorerna sticker inte under stol med att det bakåt sett har funnits slitningar inom pastorsgemenskapen, men att de i och med ”Älska Malmö”-satsningen bestämde sig för att stå tillsammans, tala väl om varandra och också överlåta sig åt varandra.

– Jag älskade mötena med Sebastian, men det bästa med helgen var att vi gjorde det tillsammans. Det gav oss en grund att bygga vidare på, säger Ingmar.

Han menar vidare att det är hoppingivande för Malmö att många olika församlingar ber starkt och regelbundet kommer samman. Pastorerna har träffar ungefär en gång i månaden, och några gånger per termin finns det tillfälle att möta prästerna från Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan.

Andreas tycker att dessa samlingar betyder mycket:

– Det är kul att träffas och det är alltid tråkigt när man missar en sådan samling. I dag mår nätverken mycket bättre än de förr har gjort och vi som är med klickar med varandra.

Ingmar tror att det är en positiv tid i Malmö just nu, trots det som rapporteras i nyheter. I Malmö International Church märks detta bland annat genom att nya ansikten regelbundet syns i kyrkbänkarna, inte minst tack vare kyrkans sociala arbete, som är sammanlänkat med LP-stiftelsen.

I Immanuelskyrkan är Alphakurser och en persisk grupp huvudnycklarna in i församlingen.

– Den persiska gruppen har varit en del av Immanuelskyrkan i över tjugo år, där vi kontinuerligt arbetar för att integrera gruppen i den stora församlingsgemenskapen, berättar Kim.

– Bara det att dessa människor har blivit sända hit och fångat upp evangeliet har hjälpt vår församling att åter bli en evangeliserande gemenskap. Det faktum att vissa skickas hem igen har påmint många av oss att tron har konsekvenser. Det är på liv och död.

Att det i Malmö tillkommer en del nya församlingsplanteringar är något pastorerna ser som uppmuntrande. Några exempel är tidigare nämnda SOS Church, och även WAO Church, som tidigare hette Södermalmskyrkan. Utöver dessa har det sedan 2009 planterats ytterligare 26 församlingar inom Malmö som fortfarande existerar.

Pastorsnätverket vill vara inkluderande, även för små, nya grupper. Några som dock i nuläget ofta trillar ur är de afrikanska migrantförsamlingarna.

– Vi behöver bli bättre på att sträcka ut handen till de här församlingarna, så att de inte blir isolerade, säger Ingmar.

Men att nya kyrkor behövs i staden är de alla överens om.

– Nya församlingar kommer med en skärpa och ett driv som gamla församlingar ibland har tappat. Det vi i vår tur har är i stället en tyngd och stabilitet som har uthärdat mycket. Men i detta behöver vi varandra, berättar Kim.

Andreas instämmer:

– Den kyrkliga närvaron är så begränsad att vi har insett att det inte är någon idé att konkurrera. När människor bestämmer sig för att starta en ny församling så blir de flesta av oss glada.

När pastorerna tänker på framtiden hoppas de att den kommer innebära ett större samarbete med Malmö stad och att staden ska förstå och uppskatta kyrkans betydelse. Kim menar att kyrkan har något som professionen – som exempelvis sjukvården eller kommunala politiker – inte har.

Förutom detta drömmer man även om en större frimodighet inom kristenheten, något man delvis tror hänger ihop med ovanstående. En kyrka som inte syns blir heller inte en kyrka man räknar med, enligt Ingmar.

– Jag önskar att kyrkan vore mer synlig, sedan hur det exakt skulle se ut vet jag inte. Men vi behöver bli bättre på att betjäna staden genom att göra något för den.

De lyfter fram initiativ som till exempel ”Walk for freedom”, som ägde rum i Malmö för första gången i oktober, samt Pannkakskyrkan, som är i uppstartsfasen och där flera församlingar är engagerade. Detta är något man vill se mer av.

– Ja, mer saker där vi som kristna kan gå ut och visa att vi vill göra skillnad, säger Ingmar, och fortsätter:

– Evangeliet är vår drivkraft, och när man möter vanliga människor får man ofta frågan, ”Varför gör ni detta?” Det blir helt öppet att prata om Jesus! Vi behöver inte alltid predika utan även visa evangeliet, det blir ofta vägen in i samtal.

Intervjun börjar lida mot sitt slut. Det går inte att ta miste på att pastorerna runt bordet menar vad de säger. De är glada för varandra och de andra pastorerna i nätverket, och lika mycket som man vill att ens egen församling ska må bra, vill man detsamma för de andra gemenskaperna.

Och så önskar de att fler människor ska få möta Jesus och komma till tro på honom. Andreas beskriver det som en helig otillfredsställelse:

– Man är aldrig riktigt nöjd. Gud gör mycket gott, men vi vill ha mer.

Flera kyrkor upplever en öppenhet att nå ut med evangelium och att nå nya människor.
Nya församlingar kommer med en skärpa och ett driv som gamla församlingar ibland har tappat. Det vi i vår tur har är i stället en tyngd och stabilitet.

Andreas Wessman

Ålder: 44 år.

Familj: Fru och fyra barn.

Yrke: Pastor i pingstkyrkan Europaporten.

Längtar efter: Vila.

Kim Brynte

Ålder: 51 år.

Familj: Make, tre söner, två svärdöttrar, ett barnbarn och två afghanska söner.

Yrke: Pastor i Immanuelskyrkan.

Längtar efter: Att vi som kristenhet ska känna Guds rörelse över Skåne och ha modet att surfa den vågen när den kommer.

Ingmar Aronson

Ålder: 50 år.

Familj: Fru och dotter.

Yrke: Pastor i Malmö International Church och pingstkyrkan i Trelleborg.

Längtar efter: Att Guds rike ska komma starkare i regionen.

Humanist: Ta bort kristna korset från svenska flaggan

Flaggdebatt. Det gula korset i den svenska flaggan symboliserar ett historiskt religiöst förtryck och har... tisdag 14/7 05:30

Kyrkornas arbete ska hålla i långa loppet

Ledare Vi är många som är aktivt och djupt engagerade kristna runt om i hela Sverige, och vi är många med... tisdag 14/7 00:00

Äldrevårdschefer: Regeringen har tittat bort

Coronapandemin. Vad är folkhälsomyndigheten egentligen ute efter? frågar 23 forskare i en debattartikel, och i en... måndag 13/7 14:48

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

John Wimber – Vineyardrörelsens grundare

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 3/10) Vineyardrörelsen växte fram från John Wimbers vardagsrum till att bli en församlingsrörelse som... tisdag 14/7 00:00
E-tidning
Senaste magasinen