Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

Församlingen bad – och anmälningarna till Alpha strömmade in

Ukrainska flyktingar som finner hopp, flera dop och välkomnande av nya medlemmar. Det händer mycket i Sollentuna Pingst, som vill bygga för framtiden, bland annat genom att rusta upp kyrkobyggnaden.

– Vi har en längtan att nå längre, säger pastorn och föreståndaren David Norberg.

Församlingsliv · Publicerad 07:00, 25 nov 2022

Sollentuna Pingst önskar bli en tydligare mötesplats där många fler hittar in i församlingen. För att nå det målet satsar de bland annat på en renovering.

– Vi vill bygga församling, det är vårt största fokus. Kyrkobyggnaden är som ett verktyg, det löser inte alla våra utmaningar men det är enklare att arbeta med ett bra verktyg, säger David Norberg.

– Vi har sålt mark så vi har en bra ekonomisk start men vi behöver samla in mer, berättar han.

Andreas Christiansson, som är projektledare för bygget berättar att ett ledord som funnits med länge är: Öppen kyrka. För att lyckas med detta vill man bland annat bygga ett kafé.

– Vi vill ha en kyrka där det inte bara är verksamhet på kvällar och helger utan där kyrkan används också på vardagar, säger han.

Till en början hade man planerat att riva hela byggnaden och bygga nytt. Men på grund av de höjda priserna på byggmaterial bestämde man sig i juni i år för att förädla den nuvarande byggnaden i stället.

– Vi gick in i en ny fas efter sommaren där vi utreder möjligheter och risker med en om- och tillbyggnad av fastigheten, där vi då förädlar den fastigheten vi har i dag och optimerar den och sedan bygger till nya verksamhetsytor, säger Andreas.

Bygget är planerat att starta till våren och man vill att det ska vara färdigt innan oktober 2024. Då firar nämligen församlingen 100 år.

Ett annat arbete som församlingen står i är att hjälpa ukrainska flyktingar som kommit till Sverige. En av de personer som engagerat sig är ryskan Elena Blomqvist.

– Jag ville göra något som kunde hjälpa dem i deras krissituation, säger Elena.

Församlingen inrättade ett öppet kafé på onsdagar speciellt för ukrainare. Ett forum där de kunde samtala, dela sina erfarenheter och sin sorg. Då ville Elena vara med.

– Vi gjorde fika för dem och vi lärde känna varandra, berättar Elena.

Elena är rysktalande och ukrainarna kan också ryska.

– Jag hjälper dem att lita på Gud. Några har börjat gråta och de är oroliga för sina familjer som är kvar i Ukraina. Jag försöker lugna dem och säga att vi inte kan ändra situationen, vi kan bara be.

Elena berättar att hon märker hur de blir tröstade och finner glädjen igen, mitt i det svåra.

Hon översätter också under gudstjänsterna för de tio till femton ukrainare som brukar komma.

– Efter gudstjänsten sitter vi i cafeterian och de berättar om sina liv. Hur det varit under veckan, säger Elena.

Församlingen satsar på att integrera dem och bland annat får de möjlighet att hjälpa till med volontärarbetet. Elena hjälper dem med svenska språket och hur de ska göra olika ärenden.

– Ibland har de frågor om kontakt med myndigheter och jag hjälper dem, säger hon.

Elena är utbildad pastor och hon är glad över att få göra det hon brinner för.

– Det är naturligt för mig att hjälpa andra och jag bad så många år när jag hade flyttat hit: Gud, hur kan jag använda all min kunskap, allt vad du har lärt mig? säger Elena.

– Nu ser jag verkligen möjligheten – att uppmuntra dem och berätta om Gud, säger hon.

Vidare har församlingen fått se flera människor som låtit sig döpas de senaste åren. David berättar att det under 2021 var nio dop och att det under 2022 varit sex stycken. Nya medlemmar har också tillkommit.

Under pandemin valde man att ha gudstjänst utomhus och David menar att det har dragit människor till församlingen.

– Det gjorde att många kom till oss som kanske inte hade firat gudstjänst på ett tag då. Det genererade en bra Alphakurs förra året med ungefär femton deltagare och nya tillskott till församlingen, säger pastorn David.

– Alphan har givit mycket frukt. Det är fantastiskt att få sitta ned och samtala med människor i så många veckor, det händer någonting då. Det blir ett lätt sätt att bjuda med människor.

Till hösten startade de en ny kurs där de hade satsat mycket på att sprida information om Alpha. Men kort inpå kursstart var det endast två som hade anmält sig.

David bestämde sig för att tillsammans med ett böneteam i församlingen be för att flera skulle tillkomma och kort därpå hade många nya anmält sig. Nu är Alphakursen i gång med tjugo deltagare.

– Det blev en påminnelse om att bönen är motorn i allt vi gör. Vi kan göra proffsiga inbjudningar, men det gör stor skillnad när vi lutar åt Gud i arbetet, säger David.

Det blev en påminnelse om att bönen är motorn i allt vi gör. Vi kan göra proffsiga inbjudningar, men det gör stor skillnad när vi lutar åt Gud i arbetet.

Sollentuna Pingst

Bildades: 1924.

Medlemmar: Drygt 600.

Vision: Att människor kommer till tro på och får växa i sin tro på Jesus Kristus, att vår gemenskap känns tillgänglig för alla och är en viktig del av våra liv, att vi har betydelse i Sollentuna och vår omvärld.