Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

Viktigt för kyrkan att gå på djupet i hbtq-frågorna

Det är av största vikt att kyrkan tar sig an frågor om hur man ska förhålla sig till samkönade relationer. Först och främst för att de berör människor av kött och blod, men också för att de kulturella strömningar de är en del av är här för att stanna, skriver redaktörerna till en ny antologi i ämnet.

Debatt · Publicerad 00:00, 11 apr 2019
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Få frågor har visat sig så svåra för den kristna kyrkan att hantera – i alla fall i modern tid – som hur vi ska förhålla oss till samkönade sexuella relationer. Det finns många orsaker till detta, och den viktigaste är antagligen att den inte bara kan reduceras till en ”fråga”.

Synen på hbtq i allmänhet och homosexualitet i synnerhet är så laddad just för att den hela tiden handlar om människor av kött och blod – människor som alla är älskade av Gud, men som på ett särskilt sätt utmanas av Bibelns texter om sexualitet, äktenskap och könsidentitet.

Att Guds Ord kan vara utmanande är i och för sig inte något nytt; det gäller på en mängd olika områden. Men det speciella med hbtq-frågorna är att de visat sig ligga i skärningspunkten också för ett stort antal andra dimensioner som står i centrum av vår tids tänkande.

Inte minst knyter de an till vår tids fokus på individen och på sökandet efter en personlig identitet. Viktigt är också att de knyter an till sexualiteten som en avgörande dimension i denna identitet, vilket gör att den som ifrågasätter någons sexuella beteende, uppfattas ifrågasätta också honom eller henne som person.

Kärlek definieras som ”förbehållslös acceptans”, och det är svårare än kanske någonsin tidigare att skilja mellan sak och person.

Trots detta är vår övertygelse att vi måste försöka. Vi behöver gå i närkamp med de bibliska texterna, och vi behöver se vad de har att säga i vår egen kulturella kontext. I en tid där både identiteten och sexualiteten står högst upp på dagordningen, behöver vi fundera på varför Jesus och apostlarna inte sökte sin identitet i sig själva och sina begär, liksom varför de konsekvent avvisade tanken på att sex och sexuella relationer skulle vara livets mening.

Inte minst behöver vi fundera på vad vår tids trans- och queerideologier får för konsekvenser när det gäller synen på att vara människa, och att bygga ett samhälle där så många som möjligt får en upplevelse av trygghet och stabilitet.

För ett och ett halvt år sedan gav bokförlaget Libris ut en antologi som skapade debatt i både sociala medier och kristen press. Med det uttalade syftet att få den traditionella frikyrkan att ompröva sin restriktiva hållning till samkönade sexuella relationer, samlade man författare från Sverige och Norge som på olika sätt ville vara en del av reformationen.

För oss gav denna antologi en mycket dålig eftersmak. Dels upplevde vi bibelbearbetningen som selektiv, och i många fall rent spekulativ. Dels upplevde vi tonfallet som ultimativt, med en underton av att ”om du inte tycker som vi har du inte förstått Guds kärlek”.

Dessutom förvånades vi över att det helt saknades texter som gick på djupet i de frågor som till stor del präglar vår nutida diskussion gällande hbtq – nämligen trans, queer och normkritik.

Detta har vi därför försökt att råda bot på. I morgon utkommer antologin Bekänna färg med totalt 20 olika författare, som gemensamt försöker ta sig an frågor som: Vad säger världsledande exegeter om de relevanta bibeltexterna? Vilket synsätt hade man på homosexualitet i den antika världen? Stämmer det att Bibelns texter om sexualitet präglas av en patriarkal hederskultur? Vilka vetenskapliga teorier finns kring homosexualitetens ursprung? Vilka orsaker finns till den lavinartade ökningen av unga som vill utredas för könsdysfori? Hur kan hbtq-frågorna hanteras i den lokala församlingen?

Vår slutsats är att dessa och liknande frågor är av största vikt för kyrkan att ta sig an. Först och främst – som sagt – för att de berör människor av kött och blod, men också för att de kulturella strömningar de är en del av, är här för att stanna. Om Guds folk vandrar fel när det gäller hbtq-frågorna är risken helt enkelt stor att vi vandrar fel också på andra viktiga områden.

Därmed kan man säga att hbtq-frågorna får konsekvenser i ett flertal riktningar.

De påverkar vårt förhållningssätt till Bibeln, eftersom det trots allt finns tolkningar som gör texterna större rättvisa än andra.

De påverkar vårt förhållande till Gud, eftersom Bibeln är tydlig med att synen på identitet och sexualitet också är en andlig fråga.

De påverkar vårt förhållande till samtiden, eftersom hbtq-frågorna står högst upp på samhällets dagordning.

De påverkar vårt förhållande till oss själva, eftersom Bibelns undervisning om sexualiteten rymmer djup som hjälper oss att blicka in också i vår egen själ.

Låt oss alltså inte stoppa huvudet i sanden när det gäller detta. Låt oss på nytt gå på upptäcktsfärd i Bibelns och det sant mänskligas förunderliga värld!

Om Guds folk vandrar fel när det gäller hbtq-frågorna är risken helt enkelt stor att vi vandrar fel också på andra viktiga områden.

Hotspot om elkrisen blev viralt

TV. Världen idags tv-program Hotspot har blivit viralt efter att avsnittet om en systemhotande elkris... tisdag 28/6 15:00

Undersökning: Få politiker bor i utsatta områden

Förorten. Av de politiker som kandiderar till höstens val är det få som bor i landets mest socioekonomiskt... tisdag 28/6 12:00

Abortfrågan handlar om ofödda barns rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30

Senaste nytt

    Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

    Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

    Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

    Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
    Följ Världen idag i sociala medier