Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Vi får inte bli ett folk som förlorar vårt hjärta

Det är underbart att se hur många tusen svenskar engagerar sig mot plågsamma djurförsök, men nu måste vi också engagera oss i de tusentals barn som inte har en röst, skriver pastor Linda Bergling.

Debatt · Publicerad 11:43, 1 apr 2019

Säkert har många sett Anders Bagges engagemang i tv, där han arbetat med att ta hand om plågade, övergivna och oönskade hundar. Vi är många som har sett hans glädje och ibland fällt tårar då han fått lämna över en övergiven hund till en ny kärleksfull ägare. Drygt 80 000 engagerade sig i försökshundarnas situation på Göteborgs universitet.

Själv har jag adopterat tre hundar genom åren, och jag försöker stödja djurcenter utomlands under mina många resor för att hjälpa barn i nöd – oönskade, sexuellt utnyttjade, övergivna och objektifierade handelsvaror.

De som protesterade mot djurförsöken i Göteborg visade att det finns ett stort hjärta hos det svenska folket. Min önskan är att detta hjärta även skulle omfamna de foster som aborteras och som visar livsduglighet – rör sig, andas, ger ljud ifrån sig.

Säkert finns det någon som är redo att adoptera. Säkert finns det några som är redo att upprätta adoptionscenter och erbjuda hjälp till dessa oönskade. En person som är oönskad av någon, kan vara och bli önskad av en annan.

För att slippa ”obehaget” för personal och mödrar att se levande barn, har Statens medicinsk-etiska råd lagt fram ett förslag till Socialstyrelsen att man ska erbjuda feticid, alltså avliva fostret med en spruta i hjärtat innan det föds. Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och ledamot i socialstyrelsens etiska råd, tycker det är svårt att förstå uppfattningen att dödandet av fostret skulle vara oetiskt.

Jag var själv abortförespråkare i min ungdom. Jag fick undervisning om att det som skrapades ut ur livmodern var en cellklump. Kanske många unga tror det än i dag? Det är olidligt svårt att tänka att det faktiskt är ett levande barn som aborteras vid en sen abort.

Sprutan i hjärtat på fostret kan snart bli en spruta i våra egna hjärtan. Då blir vi ett folk som förlorar sitt eget hjärta. Abortlagen är en sak, hjärtat en annan. Jag tror att det finns många barnmorskor, sjuksköterskor och läkare i vårt land som kan engagera sig, protestera, visa lite civilkurage, lite civil olydnad och ställa sig på barrikaderna.

Att på ett kärleksfullt sätt hitta vägar till positiva och livsbejakande lösningar är möjligt för dem som inte låtit kyla och cynism fylla sina hjärtan. Protesten mot djurförsöken på Göteborgs universitet visar på att hjärtat finns mitt i den svenska folksjälen. De oönskade ska bli önskade.

Inte ens barnmorskorna i Egypten för tusentals år sedan ville medverka i dödandet av livsdugliga barn och nästan fullgångna foster. De hade blivit instruerade att döda alla judiska pojkar vid födseln. När Farao såg att pojkarna blev fler och fler, ljög de honom rakt i ansiktet. Du kan själv läsa i Bibeln hur Gud välsignade dem (2 Mos 1:17). Barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem, utan lät barnen leva.

Jag tror många män och kvinnor har stora hjärtan i dag. Ett oönskat barn kan bli ett önskat barn. Det är underbart att se hur många tusen svenskar engagerar sig mot plågsamma djurförsök, men nu måste vi också engagera oss i de tusentals barn som inte har en röst men som ser på oss med bedjande ögon: Vi vill leva.

Sprutan i hjärtat på fostret kan snart bli en spruta i våra egna hjärtan. Då blir vi ett folk som förlorar sitt eget hjärta.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...