Men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet.
Job 19:25

Världen idag

USA:s evangelikala Republikaner ur ett annat perspektiv än Joel Halldorfs

Debatt · Publicerad 15:15, 29 okt 2020

Den svenske teologen Joel Halldorf skriver på den amerikanska sajten breakinground.us om hur teologin hos USA:s vita evangelikala liknar den han själv växte upp med inom svensk pingströrelse. Men hans amerikanska trosfränders politiska tro på vapen, försvar, dödsstraff och begränsad välfärd finner han problematiskt. 

USA:s evangelikala brukade, enligt Halldorf, vara progressiva och gick i spetsen för avskaffandet av slaveriet och för kvinnors jämlikhet. Men i takt med sekularisering och pluralism blev de rädda för att deras kulturella dominans hotades av aborter och icke-heteronormativ sexualitet. De slöt sig på 1980-talet därför samman med det republikanska partiet under Ronald Reagan. De blev bakåtsträvare.

Samma evangelikala är i dag xenofobiska populister, som ogillar islam och invandring och som självklart också stöder Donald Trump. 

Det är en dyster, men också felaktig bild som Joel Halldorf målar upp av USA:s evangelikala Republikaner.

En duktig bilförare måste bemästra både gas som broms. När USA:s evangelikala gasade för att hjälpa slavar och kvinnor så var de enligt Halldorf progressiva. När de bromsar mot aborter och icke-heteronormativ sexualitet så är de enligt honom bakåtsträvare. 

Men en broms behövs om vägen inte är rak. Och USA:s kulturförändringar är inte progressivismens raka väg mot en bättre framtid. Ingen amerikansk evangelikal vill återvända till forna tider när frånskilda kvinnor stigmatiserades och deras barn stämplades som ”oäktingar”. Respekt för individer, oavsett sexualitet, är en självklarhet. Men faktum är: Kärnfamiljen är i grund och botten något bra. 

Fungerande kärnfamiljer ger barn trygghet – känslomässig trygghet, social trygghet och ekonomisk trygghet. Familjer minskar risken för gängbildingar och kriminalitet. När den omgivande kulturen attackerar familjen, till förmån för budskap om att fri sexualitet är frihetens yttersta definition, så bromsar de evangelikala. Om detta hade gjorts hårt och hatiskt så hade det varit repressivt. En farlig hård tvärnit på ishalkan. Men när det görs varnande så är det sunt. En mjuk inbromsning innan bilen kört av vägen. 

Samma sak gäller sakfrågorna. Dödsstraffet fungerar dåligt på delstatsnivå i USA. Men principen om att grova brott ska straffas proportionerligt, utifrån principen öga för öga, är sundare än fallet är i Sverige, där milda domar även vid våldtäkter och mord undergräver tron på att rättsväsendet skipar rättvisa. Det är på sikt inte hållbart. 

Att varna för islam är inte populism, utan en iakttagelse av vad som i historien hänt där islam kommit i majoritet. Sedan kan själva folkopinionen lockas eller pressas genom populistisk snarare än akademisk retorik. Men så fungerar all politik inom demokratier, där vanliga människor ges makt, framför de akademiska teknokraterna. 

USA:s militär har sedan andra världskrigets slut garanterat stabilitet i världen. Det betyder inte att alla aspekter av USA:s krig har varit bra. Men det övergripande militärparaplyet har besegrat nazism och hållit såväl kommunism som islamism på mattan. USA har upprätthållit detta beskydd utifrån tron på att USA har ett unikt öde som den av Gud givna frihetens främsta väktare.

Joel Halldorf kallar denna tro för ”den amerikanska författningsmyten”. Oavsett hur man betraktar saken så har tron på detta varit av godo för världen. De som är beredda till stora självuppoffringar för denna idé är USA:s evangelikala Republikaner.

Detta tycks Joel Halldorf inte ha förstått, trots tjugo år av grubblerier. Med det sagt är det ändå glädjande att han brottas med frågan. Det visar att han tar ämnet seriöst. Men vill man hitta svaren — och de finns — så är det inte hos Joel Halldorf man ska söka.

Regeringskris nära i Israel – ytterligare ett val kan vänta

Tvist. Framtiden ser alltmer oviss ut för Israels bräckliga regeringsbygge. Premiärminister Benjamin... lördag 5/12 07:00

Mer förskola kan inte lösa språkproblemen

Ledare Det finns i Sverige cirka 520 000 barn i förskoleåldern, alltså mellan 1 och 5 år. Av dessa är alla... lördag 5/12 00:00

Låt judar och araber få samarbeta!

Israelkrönika Han heter Mansour Abbas och sitter i Knesset, det israeliska parlamentet, för det arabiska partiet...