Jag längtar efter din frälsning, Herre, din undervisning är min glädje.
Psaltaren 119:174

Världen idag

Tech-jättarnas nedstängning kan hota amerikanskt rättsarv

Vänstern i USA har satt sin prägel på landets rättsväsende, vilket kan ha betydelse när talet om röstfusk utretts och techbolagen stängt av konservativa röster från sociala medier. Det menar Carl Johan Ljungberg, doktor i statsvetenskap, och skriver att sådan information förtigs i svenska medier.

Debatt · Publicerad 00:00, 19 jan 2021

När opinionsstormen efter Kapitolium-rabaldret rasar som värst kulminerar inte bara en unikt hätsk presidentvalshöst. Det syns även tecken på att USA:s roll som rättsstat utmanas. För hur detta upplopp har rapporterats visar på att medierna har glömt – eller inte vet om – hur stark viljan att hävda rättens oberoende tidigare har varit i USA och hur den rätten på senare år har politiserats. 

Man ser ofta USA:s domstolar som värn för juridisk kompetens. Många tror på konstitutionen som den skapats. Men vi vet samtidigt att åren efter 1968 betydde att samhället i väst radikaliserades, gamla institutioner förkastades. Att denna vilja att riva och bygga nytt också gällde rättsfrågorna och juristutbildningen nämns mera sällan. 

På 1970-talet lockades studenter på USA:s juridikutbildningar att pröva då populära vänsterteorier, medan arvet från konstitution och grundlagsfäder nedvärderades. Man skulle inte bara tolka och tillämpa lagen; den borde tjäna en radikal samhällsförändring. Unga advokater nöjde sig inte med att bistå klienter som sökte få rätt i sina mål, utan uppsökte själva individer villiga att stämma myndigheter och företag.

Detta, ansåg man, kunde leda till avgöranden som skulle förändra praxis. Det kunde gälla kvinnors rätt till abort, samkönade äktenskap, och mycket annat.  

Verkan av denna omsvängning – som hade rötter inte bara i president Roosevelts socialpolitik utan även i senare presidenters val av aktivister till USA:s Högsta domstol – blev ödesdiger. Hur lätt BLM-upploppen och förstörelsen i somras kunde passera är bara ett exempel. 

I dag påverkar samma extrema rättssyn det pågående presidentbytet. Notera att den nya vicepresidenten, Kamala Harris, men även talmannen Nancy Pelosi och flera senatorer och kongressmän, utgår från samma tro att de bör driva på förändringar som en ren maktfråga. De väntar inte på att de beklagliga upploppen utreds. De frågar heller inte om de själva agerar enligt rättspraxis.

De domstolar som har avvisat klagomålen om valfusk torde även ha medlemmar som fäst mindre vikt vid lagens bokstav. I den mån de har avvisat klagomålen får inte allmänheten den inblick i hur valet har gått till som gör att ”fusket” kan få sin lösning. 

Klart är också att de ingrepp i användarfriheten som Tech-bolagen just har gjort speglar denna radikalism. Tech-cheferna är inte bara som förr kapitalister; de står ofta till vänster, eller utgår ifrån att deras kunder gör det, vilket gynnar en aktivistisk ideologi. De går också emot det som kallas First amendment – det första tillägget till USA:s konstitution – som skyddar friheten i dess olika former.

Tech-cheferna i det radikala Kalifornien tycks tänka, ”Agera snabbt så ställs de avstängda inför fullbordat faktum”. Att man berövar många utom Trump chans att nå ut med sina inlägg bortser bolagen från. De använder en djupt tvivelaktig metod, men så länge den har stöd hos 68-juristerna får den genom deras självsäkra utspel lätt stöd hos de oinsatta.

Vad Tech gör är inte bara olagligt – det är respektlöst, inte bara mot dem som drabbas av deras debattstopp. Tech skjuter sig själva i foten, för ingen kan efter detta mer lita på dem som leverantörer .

Att svenska medier stödjer eller struntar i risken med detta agerande är inget mindre än beklämmande.

Tech-cheferna i det radikala Kalifornien tycks tänka, ”Agera snabbt så ställs de avstängda inför fullbordat faktum”.

Religionsfrihet nämndes inte i utrikesdeklarationen

Utrikespolitik. För första gången på flera år nämns inte frågan om religionsfrihet eller religiösa minoriteter i... onsdag 24/2 17:00

Linde pressades om bistånd till Islamic Relief

Utrikespolitik. Iran, Turkiet, svenskt bistånd och ett eventuellt svenskt Natomedlemskap var några av de många... onsdag 24/2 16:50

Biverkningar av mindfulness en viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Framgång är inte mätbara resultat, utan äkthet och trohet inför Gud.

Inför söndag 1 Mos 32:22–31 Det blir ingen vändning utan omvändelse. Det blir ingen förändring i samma gamla... torsdag 25/2 00:00

Hur kan vi hjälpa vår son som har ångest?

Familjefrågan. Vår son som är 25 år har mycket ångest. Under mellanstadiet och högstadiet blev han mobbad. Han bor...
Följ Världen idag i sociala medier