Men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet.
Job 19:25

Världen idag

Tänk osteoporos i stället för att gipsa och skicka hem folk

Redan 2006 lade Alf Svensson fram en riksdagsmotion med förslag på en nationell handlingsplan för osteoporos. 14 år senare har fortfarande inte mycket hänt. Det skriver Alf Svensson själv tillsammans med Mai Bergström, ordförande i Osteoporosförbundet, i ett debattinlägg.

Debatt · Publicerad 00:00, 24 okt 2020

Den enskilt största synbara förändringen sedan motionen skrevs är att de samhällsekonomiska kostnaderna relaterat till osteoporos och frakturer orsakade av sjukdomen har ökat från 18 miljarder till 20 miljarder årligen. Hiskeliga summor, men detta är en av de dyraste folksjukdomarna vi har.

I teorin finns mycket på plats, men fortfarande i praktiken så gipsas kvinnor över 45 år som fått en fraktur och skickas som regel hem, i stället för att läkaren som gipsar tänker ”osteoporos” och remitterar kvinnan till en bentäthetsmätning. Fortfarande finns det vare sig tillräckligt med bentäthetsmätare eller personal för att sköta dessa. Fortfarande saknas så kallade frakturkedjor på många håll.

Frakturkedjor innebär att personer med fraktur, det vill säga att man brutit sig, ska få en riskvärdering, utredning och behandling för att minska risken för ytterligare frakturer.

Majoriteten av de drabbade får inte heller läkemedelsbehandling eller information om hur fall och frakturer kan förebyggas. Detta trots att medicinen för osteoporos är en billig och effektiv behandling och det är enkelt att ställa diagnos. Att läkemedelsbehandla innebär en 50 procent minskad risk för en ny fraktur.

Varför tillåts detta slöseri med samhällsresurser – och för den drabbade, ett stort och onödigt lidande?

Osteoporos kommer drabba varannan kvinna och var fjärde man över 50 år. Nio av tio (86 procent) kommer inte att få någon behandling och därför få upprepade och smärtsamma frakturer i onödan.

Osteoporosvården måste bli prioriterad och jämlik. Socialstyrelsen har nya behandlingsriktlinjer ute på remiss. I dessa får frakturkedjor högsta prioritet och vi kommer noga följa att detta genomförs i varenda region med start 2021.

Kraven från 2006 gäller:

• en nationell handlingsplan tas fram för att begränsa effekterna av osteoporos.

• riksdagen, i likhet med WHO, gör osteoporos till ett prioriterat folkhälsoproblem.

• Sverige följer Storbritanniens exempel och lagstiftar om obligatorisk utredning av fallolyckor främst bland äldre.

• en bentäthetsmätning bör ingå i den allmänna hälso- och sjukvården.

Vi upprepar dessa krav, från 2006, om att den tysta epidemi som osteoporos faktiskt är tas på allvar och att vi tar hand om de drabbade, utreder, ställer diagnos och ger läkemedelsbehandling, som fungerar så fantastiskt bra.

Osteoporos- vården måste bli prioriterad och jämlik.

Regeringskris nära i Israel – ytterligare ett val kan vänta

Tvist. Framtiden ser alltmer oviss ut för Israels bräckliga regeringsbygge. Premiärminister Benjamin... lördag 5/12 07:00

Mer förskola kan inte lösa språkproblemen

Ledare Det finns i Sverige cirka 520 000 barn i förskoleåldern, alltså mellan 1 och 5 år. Av dessa är alla... lördag 5/12 00:00

Låt judar och araber få samarbeta!

Israelkrönika Han heter Mansour Abbas och sitter i Knesset, det israeliska parlamentet, för det arabiska partiet...