Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Sverige behöver stå upp till försvar för världens flickor

De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin riskerar att leda till ökad människohandel, där unga flickor utnyttjas för sexuella ändamål. Det skriver Carl Olehäll och Olivia Larsson i Kristdemo-kratiska ungdomsförbundet apropå Internationella flickdagen, och kräver att Sverige agerar kraftfullt för att påverka och hjälpa.

Debatt · Publicerad 00:00, 13 okt 2020

I söndags, den 11 oktober, inföll Internationella flickdagen. Med anledning av det vill vi uppmärksamma alla de flickor som lider av coronakrisens indirekta effekter. Här har Sveriges regering ett stort ansvar att agera, exempelvis genom EU. Trots att man stolt kallar sin utrikespolitik ”feministisk” verkar man ha glömt bort de allra mest utsatta – flickorna – och en lång tid av jämställdhetsarbete riskerar att gå förlorat i redan drabbade länder.

Coronakrisen har inte gått någon obemärkt förbi, och i svenska medier har vi dagligen kunnat följa smittspridningen. Men rapporteringen om de svåra sociala och ekonomiska konsekvenser som följer i virusets spår runt om i världen har ofta lyst med sin frånvaro.

I redan drabbade områden har hjälpen dragits tillbaka. För­nöd­enheter har inte kommit fram då gränserna plötsligt stängts. Flickor tvingas att giftas bort för att kunna hantera de ekonomiska svårigheterna som uppstått till följd av krisen. Dessutom tycks den ojämlikhet som existerade redan före pandemin mellan flickor och pojkar runt om i världen ha förstärkts.

Svenska organisationer som finns på plats i utvecklingsländer varnar för att det jämställdhetsarbete som bedrivs och som tagit många år att bygga upp riskerar att gå förlorat. Därför krävs det mer än tomma ord. Vi måste agera.

I tider som dessa är det flickor som drabbas av den tyngsta bördan. Våld mot kvinnor, barnäktenskap och tonårsgraviditeter brukar öka under kriser, med förödande konsekvenser för unga flickor. Detta är inte bara spekulationer. Siffror från UNPA visar att ebolaepidemin, som dessutom ligger nära i tid, ledde till 13 miljoner barnäktenskap. En bidragande orsak var att många av de förebyggande programmens verksamheter stängdes ner under epidemin.

Samma mönster ser ut att upprepas under nuvarande pandemi. Borde vi inte ha lärt oss något av tidigare misstag?

Utifrån tidigare erfarenheter från jordbävningen i Nepal 2015 varnar dessutom Svenska missionsrådet, Evangeliska frikyrkan med fler för att de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin riskerar att leda till ökad människohandel, där unga flickor utnyttjas för sexuella ändamål.

Det är därför uppenbart att även om krisen slagit hårt mot oss alla på olika sätt, har de mest utsatta tagit den största smällen. Vi kan inte blunda för den situation som råder ute i världen. Nu, mer än någonsin, kan Sverige påverka. Nu, mer än någonsin, bör Sverige ta detta ansvar. Och en plattform där Sverige kan påverka är genom EU.

EU är världens största biståndsgivare. Vi kräver att vår feministiska regering säkerställer att pengar som avsatts till redan drabbade länder når fram till dem som allra mest är i behov av vår hjälp. En av dessa grupper, som vi vet generellt löper större risk att utnyttjas i perioder av kriser, är unga flickor. I kristider är det extra viktigt att vi inte tummar på det humanitära biståndet.

Här har Sverige en verklig chans att påverka och visa att orden “feministisk utrikespolitik” faktiskt betyder något. Arbetet skulle bland annat kunna ske genom EU:s nya handlingsplan för mänskliga rättigheter, där flickor borde prioriteras högt.

Genom ett initiativ från barnrättsorganisationen Plan kan vi årligen den 11 oktober uppmärksamma dessa unga flickors situation i vår omvärld. Ett sätt att göra det i en tid som denna är att lyfta och aktivt bekämpa de sekundära effekterna av coronapandemin. Därför måste Sverige arbeta för ett bistånd som sätter flickorna i centrum.

Att bekämpa pandemins långsiktiga effekter i Sverige är ett viktigt åtagande, men vi får inte låta allt fokus fastna på hemmaplan. Redan utsatta unga flickor ska inte tillåtas hamna i skuggan under en pandemi. Vi måste värna om deras rättigheter och hälsa, även i tider av kris.

Här har Sverige en verklig chans att påverka och visa att orden “feministisk utrikespolitik” faktiskt betyder något.

Inflytelserik fransk filosof anklagas för pedofili i ny bok

Frankrike. Var den franska filosofen Michel Foucault, som är känd för sina reflektioner kring maktstrukturer... söndag 11/4 12:00

Renhetskultur är något helt annat än hederskultur

Ledare De senaste månaderna har man från flera håll försökt att kleta begreppet ”hederskultur” på Sveriges... lördag 10/4 00:00

Allt färre amerikaner är kyrkligt aktiva

USA. Antalet amerikaner som är medlemmar i någon kyrka, synagoga eller moské blir allt färre, enligt en... lördag 10/4 16:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...

Liberalteologin urholkar bibelns gudomliga inspiration

Bibeltro eller bibelkritik (del 2/4). Utifrån bibliskt perspektiv kan man knappast betrakta liberalteologin som kristen, eftersom den...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier