Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Sverige behöver återkalla erkännandet av staten Palestina

Montevideokonventionen slår fast att ett land måste ha ett definierat territorium för att kunna erkännas som stat, vilket Palestina inte uppfyller. Det skriver två företrädare för KDU i denna debattartikel och kräver att Sverige dra tillbaka erkännandet av Palestina som stat.

Debatt · Publicerad 00:00, 13 apr 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Snart åtta år har gått sedan Sverige erkände Palestina som stat. Beslutet skedde av inrikespolitiska skäl, utan att hänsyn togs till Montevideokonventionens kriterier. Eftersom erkännandet skedde på felaktiga grunder anser Kristdemokratiska ungdomsförbundet att beslutet ska rivas upp. Sverige behöver dra tillbaka erkännandet av Staten Palestina.

Den svenska regeringens beslut motiverades med en önskan om att ”underlätta en fredsuppgörelse genom att göra parterna mindre ojämlika, stödja de moderata krafterna i Palestina och bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet”.

Den ”humanitära stormakten” Sverige skulle ”gå före” och visa vägen. Att beskedet om erkännandet kom i samband med statsminister Stefan Löfvens första regeringsförklaring pekar på graden av prestige som låg bakom agerandet.

Vi vet alla hur det gick sen. Några fredssamtal blev det inte. Däremot tilltog den Palestinska myndighetens vanstyre, maktmissbruk, korruption och finansiering av terrorism. Sveriges relationer med Israel nådde bottennivåer, som inte kunde repareras förrän sju år senare.

Inget västland följde Sveriges exempel. Erkännandet, i kombination med ett ensidigt och återkommande fördömande av Israel, var ett hån och underminerande av Israels demokratiska föredöme i en region präglad av auktoritära regimer och förtryck.

Beslutet var förhastat, olyckligt och onödigt. Ett riktigt praktfiasko.

Enligt Montevideokonventionen ska en stat som söker internationellt erkännande ha ett definierat territorium och kapacitet att ingå relationer med andra stater. Ett definierat palestinskt territorium finns inte.

En stat, eller snarare en administrativ organisation, som inte har haft förmåga att genomföra allmänna val – fria eller ofria – på mer än 16 år kan knappast anses ha kapacitet att ingå relationer med andra stater.

Palestinska myndighetens jurisdiktion omfattar ett lapptäcke av städer och byar som omgärdas av israeliska checkpoints. Inte ens med den bästa sortens intentioner kan Palestinska myndigheten anses uppnå de kriterier som krävs för att kunna klassas som en stat eller en statsbärande organisation.

KDU verkar för en fredlig lösning på Israel–Palestinakonflikten som tar hänsyn till Israels legitima säkerhetsbehov. Av det skälet är regeringens erkännande av Staten Palestina särskilt problematiskt. Vilka gränser har regeringen erkänt, som man menar att den suveräna staten Palestina kan göra anspråk på?

Om det är 1967 års gränser som åsyftas, så får detta långtgående konsekvenser. Det innebär att Israel uppmanas att dra tillbaka sina militära styrkor från Västbanken utan att ett fredsavtal har slutits.

Det innebär att Tel Aviv, Jerusalem, Netanya och Ben Gurion-flygplatsen blir omedelbara mål för en offensiv österifrån. Det innebär att Västbanken, av judar kallat Judéen och Samarien, töms på sin judiska befolkning.

Att återkalla ett erkännande är en extraordinär åtgärd som bör användas mycket restriktivt. Vi menar dock att ett återkallande av Sveriges erkännande av Palestina är berättigat och att detta kan rättfärdigas utifrån den folkrättsligt vedertagna principen om  sui generis.

I korthet innebär detta att fallet Palestina är unikt i sitt slag, att det ska bedömas på egna meriter och att det inte utgör ett prejudikat för framtida erkännanden. Vårt beslut har föregåtts av en noggrann utredning och ett stort engagemang bland medlemmarna.

Vid en borgerlig valvinst måste vi se till att återupprätta goda relationer till Israel. Den rödgröna röran i utrikespolitiken måste städas upp. KDU vill frysa biståndet till Palestinska myndigheten tills vi ser en genuin vilja till förändring i frågor som berör korruption och finansiering av terror.

Det viktigaste av allt är dock att nästa regering tar hänsyn till Israels säkerhetspolitiska situation och står upp för folkrätten. Sverige måste dra tillbaka erkännandet av den palestinska staten.

Stefan Sarmes
Andre vice förbundsordförande och internationell sekreterare, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Jonathan Derneborg
Förbundsstyrelseledamot och vice ordförande för internationella utskottet, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Vilka gränser har regeringen erkänt, som man menar att den suveräna staten Palestina kan göra anspråk på?

Estonia-filmare får skärpt straff

Brott. Två män i ett filmteam som skickade ner en dykrobot till Estonias vrak får skärpta straff av... onsdag 29/3 21:00

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Nya uppgifter kring Nord Stream-sabotagen

Danmark. Danska, svenska och ryska fartyg befann sig i området där gasledningarna i Östersjön några dagar... onsdag 29/3 15:00

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00