Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

Svenska evangeliska alliansens nya resurssida öppnar för evolution

Idén att Gud skulle ha skapat världen genom evolutionen skadar Gudsbilden och vår tro på Bibeln. Det menar Josef Moensjö som i sin debattartikel kritiserar den nya resurssida som framtagits av Svenska Evangeliska Alliansen, Apologia och Claphaminstitutet.

Debatt · Publicerad 00:10, 14 dec 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Är Guds skapelsemetod dödande, lidande, sjukdomar och virusattacker? Det blir konsekvensen av den evolutionära syn som lyfts fram av Svenska evangeliska alliansen, Apologia och Claphaminstitutet.

Enligt deras nya resurssida (vetenskapochtro.se) är evolutionsläran en av de skapelsemetoder som är förenlig med Bibeln. Detta är organisationer med ledare som är bibeltrogna i många andra frågor, men deras agerande här är tragiskt. Ser inte dessa ledare problemen med att Gud skulle ha använt evolutionen som skapelsemetod?

Att Gud skapat genom evolution innebär bland annat att virusattacker, svält och dödande har varit med och utvecklat livet. Enligt evolutionen överlever de bäst anpassade. De andra dör. Så har det varit ända sedan livets början, och därmed även innan syndafallet, enligt detta synsätt.

Detta står i skarp kontrast till att Gud säger att det han skapade var gott. Från början skulle djur och människor äta vegetariskt (1 Mos 1:29–30); först efter syndafloden fick Noa tillåtelse att äta kött, men även då skulle Noa fortsätta att hedra livet genom att inte äta blodet (1 Mos 9:3–4).

Detta står i direkt kontrast till evolutionen, som är miljoner år av massaker av djur. Varför ska människan värna om djuren om Gud har skapat dem genom död, sjukdom och lidande?

Vi kan läsa i Bibeln om att Gud ska upprätta skapelsen. Vargar ska beta med lamm (Jes 65:25). Skapelsen ska befrias från förgängelsen (Rom 8:20–22). Kristna evolutionister tror på att framtiden kommer att bli god, men inte att det var gott från början. Märkligt hur man väljer vilka delar av Bibeln man tror på.

Till den som undrar hur Gud kan vara god när det finns så mycket död och lidande, kan jag säga att detta inte fanns från början. Gud skapade en god värld som föll i synd, därav finns död och lidande. Kristna evolutionister får i stället svara att Gud ville ha död och lidande i skapelsen från början; alternativt kanske man kan krysta ihop en lång märklig förklaring till varför Gud skapade världen med död och lidande.

Det finns därav två anledningar till att förkasta evolutionen. Delvis förstör det vår Gudsbild. Delvis förstör det vår tro på Bibeln. Och det är bland det mest grundläggande vi har!

Till detta kan man också lägga att de naturvetenskapliga argumenten för evolutionen är dåliga, men det hinns inte med här.

Kristna evolutionister tror på att framtiden kommer att bli god, men inte att det var gott från början.

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Deltagare brast ut i lovsång när konferens bombhotades

USA. Ett bombhot tvingade en kristen konferens i USA att avbrytas. Deltagarna evakuerades till ett... onsdag 27/9 13:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00