Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige Ande som bor i oss.
2 Timoteusbrevet 1:14

Världen idag

Jonas Adolfsson, chefredaktör och ansvarig utgivare

Svar direkt: Saklig publicering bättre än ryktesspridning

Debatt · Publicerad 00:00, 9 jul 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vår publicering av den aktuella nyheten grundar sig i två saker. För det första ett tydligt allmänintresse. Att en förkunnare i en viktig pingstförsamling ”arbetsbefrias” för uttalanden som berör en mycket aktuell och känslig fråga, den om samkönade relationer, väcker stort intresse i viktiga delar av kristenheten.

För det andra så skedde vår publicering efter att uppgiften om Barkenboms arbetsbefrielse hade fått spridning i sociala medier. Att inte publicera en nyhet, där olika sidor får komma till tals, hade på allvar kunnat orsaka en olycklig ryktesspridning.

Till sist, det är självklart beklagansvärt att individer riktat hot mot församlingen och dess pastor.
Att Solna pingst är en fin och välrenommerad församling är heller inget som vi har haft anledning att invända emot.

Nya frihetsvindar i spåren av Kinas absurt hårda coronapolitik

Ledare Folkliga protester på gator och torg är det vanligaste sättet för medborgarna att nå politisk... onsdag 30/11 00:10

Efter protesterna – Kina lättar på vissa restriktioner

Kina. Kina lättar på vissa restriktioner i ett försök att dämpa protesterna. Men polisnärvaron i flera av... tisdag 29/11 18:00

Var kan en jude gå med högburet huvud?

Israelkrönika USA diskuterar i dagarna antisemitism. Diskussionen har pågått länge redan, men efter att rapparen... onsdag 30/11 00:00