Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Jonas Adolfsson, chefredaktör och ansvarig utgivare

Svar direkt: Saklig publicering bättre än ryktesspridning

Debatt · Publicerad 00:00, 9 jul 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vår publicering av den aktuella nyheten grundar sig i två saker. För det första ett tydligt allmänintresse. Att en förkunnare i en viktig pingstförsamling ”arbetsbefrias” för uttalanden som berör en mycket aktuell och känslig fråga, den om samkönade relationer, väcker stort intresse i viktiga delar av kristenheten.

För det andra så skedde vår publicering efter att uppgiften om Barkenboms arbetsbefrielse hade fått spridning i sociala medier. Att inte publicera en nyhet, där olika sidor får komma till tals, hade på allvar kunnat orsaka en olycklig ryktesspridning.

Till sist, det är självklart beklagansvärt att individer riktat hot mot församlingen och dess pastor.
Att Solna pingst är en fin och välrenommerad församling är heller inget som vi har haft anledning att invända emot.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10