Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Skolan är en nyckel för att sätta positiva avtryck i vårt land

2,1 miljoner personer skrev 1963 under namninsamlingen för att bevara kristendom i skolan. I dag går stridslinjen vid om man får be bordsbön eller berätta en bibelberättelse på en kristen förskola, skriver Thomas och Maria Nordberg, som uppmanar pastorer och familjer att sluta upp bakom de kristna friskolorna.

Debatt · Publicerad 00:00, 24 mar 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Över tid kan vi se hur vissa tankeströmningar skapar legitimitet åt handlingar och åsikter som tidigare varit otänkbara. Allt börjar med hur utbildningen formar och påverkar vårt sätt att tänka. Därför är riktningen, syftet och ideologin bakom lärandet avgörande för utfallet.

Utbildning med ett gott syfte är en mycket positiv sak; vi lär oss att förstå hur vi kan förbättra och utveckla våra liv och vårt samhälle. Vi har fått en gudagiven förmåga att bruka, bevara, upptäcka och utveckla det som har getts oss. Det är hela syftet med skapelsen.

I början av Bibeln säger Gud om människorna: ”... härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för” (1 Mos 11:6). Potentialen att använda utbildningen för att utveckla det goda och sköna i skapelsen och våra liv är enorm.

Jesus var den främste pedagogen som levt och lyfts ofta fram som ett exempel i utbildningsvärlden även utanför kyrkan. Hans sätt att lära, leda och träna människor att övervinna det onda med det goda är oslagbart. Han lyfte fram lärandet och undervisningen som det främsta verktyg i att överföra, bevara och sprida det goda budskapet.

En stor del av missionsbefallningen handlar om att lära, undervisa och göra lärjungar. Teori och praktik behöver fungera tillsammans för att lärande ska vara relevant.

På samma sätt vet vi hur olika ideologier som drivs av övertygelsen om att människan inte behöver Gud använder utbildningen för att nå sina syften. Detta blir väldigt tydligt i den svenska modellen, som tydligt tagit avstånd från att Gud ska finnas med i skolan.

Under skolans långa historia har den kristna övertygelsen och grunden alltid funnits med. Det är på senare tid man aktivt arbetet för att separera dessa. Det finns styrande ideologier som tydligt säger, ”vi behöver ingen Gud, vi behöver ingen frälsare i höjden” (läs vers 2 i Internationalen). Man har haft en tydlig agenda i att göra Sverige till ett helt sekulärt land.

För att lyckas med detta började man målmedvetet förändra skolan och undervisningen – och resultatet ser vi i dag.

Den största namninsamlingen som gjorts i Sveriges historia var 1963, då 2,1 miljoner personer skrev under för att bevara kristendomsämnet i skolan. En tydlig demokratisk signal, som dock tystades ner i riksdagen.

Varför skriver vi om detta? Vi har i Sverige fått samma möjlighet som andra länder i Europa, där det är vanligt förekommande att i stor skala bedriva utbildning utifrån en kristen livsåskådning med gymnasier, grundskolor och förskolor. Utbildning är ett område som placerar oss mitt i samhället och ger en tydlig signal om att den kristna tron fortfarande är det som bär vårt samhälles värderingar.

Vi pratar ofta om värdegrund i Sverige men utan att definiera varifrån värderingarna kommer. Alla människors lika värde, att behandla alla med respekt oberoende bakgrund och livssituation, är Jesu egna ord från evangelierna. Som kristna har vi ett grunddokument som beskriver vad våra värderingar bygger på. Det är mer än en för stunden gemensam uppfattning.

Bibelns ord är väl beprövat och en grund som hela det västerländska samhället bygger sin etik och moral på. Inget vi behöver skämmas över.

Under de senaste 20 år har undertecknade varit involverade i kristen bildning och sett vilken viktig plats den är för familjer, barn och hela samhället. I dag går stridslinjen vid huruvida man får be bordsbön eller berätta en bibelberättelse på en kristen förskola. Plötsligt är det inte längre självklart att Jesus är barnens vän och den gode herden.  

Vänner, det är dags att vi värnar om och hjälps åt att utveckla och bevara kristen bildning i Sverige. Som kristen förälder, gör vad du kan för att dina barn ska få gå i en kristen skola. Jag är själv så tacksam över att våra barn fått gå på kristen skola.

Vi som kristna har en fantastisk möjlighet att stå upp för något gott i samhället – det är vårt uppdrag. Vi kan inte räkna med att någon annan gör det för oss.

Genom att kristna skolor och utbildningar växer sig starka ger det hopp och framtidstro till många familjer i vårt land. Alla kan vi vara med och be och uppmuntra dem som jobbar med kristen utbildning för vårt lands och framtids bästa!

Vi pratar ofta om värdegrund i Sverige men utan att definiera varifrån värderingarna kommer.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00