Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

SD:s abortpolitik har ingen grund i kristen ideologi

Sverigedemokraternas ideologiska ingång i abortfrågan har aldrig varit baserad på någon kristen övertygelse, menar Marcus Jonsson, med anledning av Världen idags ledartext från 21 november.

Debatt · Publicerad 00:10, 27 nov 2019

Ledarsidan i Världen idag är antingen generande aningslös eller medvetet missledande. Ledar­artikeln från 21 november hyllar Sverige­demo­kraterna som försvarare av kristna värden utifrån SD-motståndet mot abort. Det kan inte bli mer fel.

Sverigedemokraternas ideologiska ingång i abortfrågan har aldrig varit baserad på någon kristen övertygelse. Tvärtom formulerades abortmotståndet utifrån övertygelsen att den svenska folkstammens tillväxt måste säkras. 

Redan i begynnelsen av Sverige­demokraterna hördes ett motstånd mot abort. Ett år efter partibildningen skrev Sverige­demokraternas medlemsbulletin att Sven Davidsson, en av partigrundarna, på stormötet i Göteborg den 29 april 1989 hade framfört partiets paroller, varpå jublet ”ville aldrig upphöra”. Han hade bland annat talat för ”en strängare abortlagstiftning.”

I en videofilm tre år senare formulerade Sven Davidsson ogillandet mot de många aborter som drabbar svenska foster. Samtidigt krävde han barn­begränsnings­åtgärder för befolkningen i u-länderna, som ökade för snabbt. Enligt Sven Davidsson var barn­begränsningen ”den största nyttan vi kan göra u-länderna, den största nyttan vi kan ge Europa och den största hjälp vi kan ge hela den övriga världen”.

Att Sverige skulle kunna bidra till ”barn­begränsningen” genom att tillåta internationella adoptioner och invandring, var absolut uteslutet. 

Abortmotståndet har återkommande hörts i motsvarande nationalistiska sammanhang och alltid märkts av i national­socialistiska kretsar. Men detta abortmotstånd är högst selektivt. Skyddsvärdet har alltid och endast gällt en utvald grupp.

Sven Davidsson var ordförande i den rasistiska rörelsen Bevara Sverige svenskt, ur vilken Sverige­demokraterna bildades. Som nyvald BSS-ordförande svarade han på frågan om han var rasist: ”Ja, i ordets positiva betydelse. Jag önskar att raserna ska utvecklas separat, efter egna förutsättningar. De verkliga rashatarna är liberalerna, som önskar förstöra raserna genom integration och rasblandning.”

Det är först på senare år som enstaka personer gett Sverige­demokraterna det vissa velat se som en kristen profil. Därför kan det inte bli annat än fel när Jonas Adolfsson framställer Sverige­demokraterna som partiet som försvarat kristna värden. 

Det är såväl tragiskt som enögt när man bestämt sig för att ett svar är rätt oavsett vad. Men ett svar kan ges på olika frågor; 2+2 och 9-5 ger samma svar trots att det ena är addition medan det andra är subtraktion. Här gäller samma motsatsförhållande.

Tyvärr ser inte Jonas Adolfsson skillnaden på plus och minus när han skriver: ”Ett märkligt förhållande har uppstått där den kristna kyrkan tigit om nämnda kristna värden medan SD – ett parti som alltså förkastats i olika sammanhang – försvarat dem.”

Det står självklart Jonas Adolfsson fritt att hysa den här uppfattningen. Men han måste bereda sig på mothugg. Särskilt om man driver en tidning som vill vara en kristen röst och samtidigt förminskar kristna värden till uppfattningen i en sakfråga.

Marcus Jonsson, ledamot i idéinstitutet Civitas

Svar direkt: Ta inte ljuset från grundproblemet

Marcus Jonsson skräder inte orden när han antyder att Världen idags ledartext, ”När SD-stenar tystnar behöver den kristna kyrkan tala” (21/11), är ”medvetet missledande”.

Poängen med artikeln var just att Sverige­demokraterna, trots att de inte är ett kristet parti i grunden, i några enskilda sakfrågor råkat landa i slutsatser som sammanfaller med en tydlig kristen ståndpunkt (alldeles oavsett hur dessa ståndpunkter en gång kom till stånd). 

Ursäkta mig, Marcus Jonsson, men den sänkning av övre abortgränsen från vecka 18 till vecka 12 som SD förfäktat (som enda riksdagsparti) skulle ha räddat mängder av ofödda barn – oavsett barnets etniska bakgrund!

Vad du gör med ditt inlägg är bara att ta ljuset från det ledartexten faktiskt handlade om – den tystnad som råder bland många av oss kristna när det gäller att stå upp i exempelvis abortfrågan, för det ofödda barnets rätt till liv. 

Detta borde bekymra dig, Marcus Jonsson!

Jonas Adolfsson, t f chefredaktör och ansvarig utgivare

Rusning efter sommarresor – nästa år

Resa. Charterbolagen sätter återigen kurs mot varmare breddgrader. Bokningstrycket för resor i sommar är... onsdag 5/8 12:00

Dominansen från vänster hämmar det öppna samtalet

Ledare Alla invånare i en kultur påverkas av dess centrala värderingar. Eftersom vi dagligen andas samma... onsdag 5/8 00:00

Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens...