Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Roland Utbult: Grundackordet är att bry sig om

Kristdemokraterna vill göra det lättare att bidra till goda ändamål genom bland annat en kraftig utbyggnad för avdragsrätt på gåvor. Civilsamhället är en av samhällets viktigaste grundbultar, skriver Roland Utbult (KD).

Debatt · Publicerad 00:00, 23 dec 2020
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Winston Churchill ska ha sagt: ”Vi försörjer oss på det vi får, men skapar ett liv av det vi ger.” Eller annorlunda uttryckt: ”Det är saligare att ge än att få.”

Runt om i Sverige gör människor frivilliga insatser som är helt avgörande för vår gemensamma välfärd. 53 procent av svenskarna utför ideellt arbete, i genomsnitt 15 timmar i månaden. Under pandemin har volontärarbete inneburit, och innebär, skillnaden i ett hårt eller varmt samhälle.

För oss kristdemokrater är civilsamhället en av samhällets viktigaste grundbultar – familjen, idrottsföreningar, idéburna sociala organisationer, företag, trossamfund och kulturföreningar.

Kristdemokraterna är den politiska röst som tydligast har agerat för ett starkt civilsamhälle. Vi vill att ideella organisationer tar större plats i samhället. Inom vård och omsorg är inslaget av idéburna aktörer litet i internationell jämförelse. I till exempel Tyskland och Holland är det vanligt att den offentligt finansierade välfärden utförs av idéburna organisationer.

Privata företag spelar en viktig roll i välfärden, men mångfalden av aktörer måste även innebära att ideella krafter får betydande utrymme att verka. Vi anser därför att det är viktigt att regelverket för upphandlingar av välfärdstjänster underlättar för idéburna aktörer, och att även de av mindre storlek kan finnas med.

Sverige är ett land där religion spelar en viktig roll för många, inte minst många nya svenskar. Här har trossamfunden en viktig roll att spela genom att i sin verksamhet bidra till större förståelse, kunskap om och respekt för olika trosinriktningar i vårt land.

Kristdemokraterna vill därför rikta extra stöd till trossamfunden. Det utökade stödet ska också användas till att förstärka skyddet av religiösa byggnader, som till exempel synagogor.

De statsbidrag som går till det civila samhället får under inga omständigheter gå till organisationer som är våldsbejakande eller antidemokratiska.

Genom avdragsrätt för gåvor ökar organisationernas självständighet och möjlighet att hjälpa människor i utsatthet. Vi vill därför kraftigt bygga ut avdragsrätten för gåvor.

Låt mig avsluta med att citera Stig Dagerman: ”Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra – en annan människa väl. Detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer.”

Grundackordet är: att bry sig om andra!

Vi vill att ideella organisationer tar större plats.

Tomas Sjödins författarskap prisas igen

Kultur. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har tilldelats året Birger Norman-pris.   Priset vill... lördag 27/11 18:00

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Oklart vem som bär skulden för regeringskollapsen

Hade Magdalena Andersson (S) kännedom om att Miljöpartiet kunde lämna regeringen om... lördag 27/11 14:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Senaste nytt

    Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

    Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier