Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Regeringen måste kräva ett slut på palestinska terrorlöner

Att palestinska myndigheter uppmuntrar till våldshandlingar mot civila israeler är ett av flera hinder för en fredlig lösning på Israel-Palestinakonflikten. Sverige måste ställa tydliga krav på att terrorlönerna ska upphöra, skriver Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagsledamot för Moderaterna.

Debatt · Publicerad 00:00, 10 mar 2020
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Som Världen idag tidigare rapporterat kallade utrikesminister Ann Linde under ett möte med Vänskapsförbundet Sverige-Israel de palestinska terrorlönerna för ”ett slags socialbidrag”. Jag reagerade kraftigt mot denna respektlösa och anmärkningsvärda liknelse och ställde därför en skriftlig fråga till utrikesministern.

Utrikesministerns svar var att regeringen är tydlig i sin dialog med palestinska företrädare om vikten av att ta avstånd från våld och hatpropaganda.

Det är ett återkommande svar från regeringen. Om dialogen med palestinska företrädare i verkligheten har effekt är trots allt svårt att se.

Utrikesministern poängterade i sitt svar att Sverige inte betalar budgetstöd till de Palestinska myndigheterna. Men enligt openaid.se framgår det att Sverige betalar ut 22,5 miljoner kronor under perioden 2018–2021 till den Palestinska myndighetens miljömyndighet, vars chef så sent som i oktober 2019 hyllade terrorism och uppmanade till våldshandlingar mot den israeliska civilbefolkningen.

Det räcker inte med dialog. Här krävs ett kraftfullt fördömande. Av utrikesministerns svar framgick inte heller om Sverige kräver ett slut på terrorlönerna. Detta måste vara ett tydligt krav från svenskt håll.

Utrikesministern har dessutom fel när hon kallar utbetalningarna för ”ett slags socialbidrag”. Enligt den palestinska lagstiftningen, som tankesmedjan Perspektiv på Israel har låtit översätta till engelska, framgår tydligt att det handlar om en lön som också inkomstbeskattas. Det framgår också att storleken på lönen bestäms utifrån hur många år en palestinsk medborgare spenderar i ett israeliskt fängelse. Den som fängslas i upp till tre år får motsvarande 3 900 kronor varje månad. Döms man till minst 30 år i israeliskt fängelse är månadslönen närmare 34 000 kronor.

En frisläppt palestinsk medborgare som varit fängslad i minst fem år är därutöver garanterad ett jobb inom den Palestinska myndigheten och slipper betala studieavgift samt försäkringsutgifter.

Ju grövre brottet mot den israeliska civilbefolkningen är, och ju längre man är frihetsberövad i ett israeliskt fängelse, desto större blir alltså lönen och stödet.

En fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina är inte möjlig så länge de palestinska myndigheterna uppmuntrar till våldshandlingar mot den israeliska civilbefolkningen.

Israel-Palestinakonflikten är komplex och det finns ingen enkel lösning. Moderaterna vill se en tvåstatslösning och att EU tar en aktiv roll i fredsprocessen. Men Sverige kan och bör göra mer för att konflikten ska få ett fredligt slut.

Sveriges biståndsstrategi för Palestina perioden 2015–2019 omfattade 1,5 miljarder kronor, och omfattar under perioden 2020–2024 ytterligare 1,5 miljarder kronor. Samtidigt lägger palestinska myndigheter sju procent av sin budget på terrorlönerna.

Svenskt bistånd ger palestinska myndigheter budgetutrymme att spendera flera miljoner om året för att uppmuntra och befästa våldshandlingar mot den israeliska civilbefolkningen. På vilket sätt bidrar det till en fredlig lösning på Israel-Palestinakonflikten?

Sverige ska vara tydligt: De palestinska terrorlönerna måste omedelbart upphöra.

Det räcker inte med dialog. Här krävs ett kraftfullt fördömande.

Konfirmander önskar tydlig undervisning om kristen tro

Svenska kyrkan. Konfirmander önskar tydlig undervisning om Gud och Jesus. Inom Svenska kyrkan tolkar man detta som... söndag 28/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00