Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk.
Matteusevangeliet 24:1

Världen idag

Pingst är inte abortliberala

När människans värdighet förstörs av demoniskt drivna krafter hamnar vi i hjärtskärande omständigheter som borde få oss att inse komplexiteten med en alltför svart-vit abortdebatt, skriver Daniel Alm, ledare för Pingst Sverige.

Debatt · Publicerad 18:00, 13 jun 2019

När Susanne och jag väntade vårt första barn, ringde min fru till barnmorskemottagningen i Halmstad. Första frågan hon fick var om hon var ledsen eller glad. Det fanns något i det jag alltid har tyckt skavt och varit fel. Grundhållningen är tänkt att vara neutral, men efterklangen av en sådan fråga blir negativ.

Är vi ett samhälle som älskar livet och stöttar det av plikt och människosyn, eller innebär ett modernt välfärdssamhälle något som riskerar att relatera människovärdet till någon annan människas val?

Jag uppfattar kristen människosyn sådan att varje människas värde är unikt; ingen kan ta någon annans plats. Den gode herden letar alltid efter det hundrade fåret oavsett om det finns nittionio andra. Kristen människosyn ger varje människa lika värde; ingen är mer värd och ingen mindre värd. Jag uppfattar att kristen människosyn innebär att varje människa har ett egenvärde; ingen ska behöva förtjäna sin rätt att existera.

Det unika värdet, det lika värdet och egenvärdet av ett liv skapat till Guds avbild sammanfattar den kristna människosynen. Varje liv är skyddsvärt från början till slut, oavsett ålder och bakgrund och oavsett om människan är född eller ofödd.

I Världen idag har det publicerats många artiklar på opinions- och nyhetssidorna relaterat till SMR:s policy för jämställdhet, där information om laglig rätt till abort omnämns. I flera av dessa har det framställts som vore vårt biståndsorgan PMU abortliberaler genom att acceptera att information om laglig rätt till abort kan förekomma.

Debatten har till och med tagits till nivån att vi sålt oss till mammon i abortfrågan för att få behålla biståndspengar.

Det är ett sorgligt uttryck av populism och ett slag i ansiktet på alla de pingstförsamlingar som bedriver biståndsarbete. Man gör insamlingar av egeninsatser i församlingarna, och med stöd av statliga biståndsmedel kan livsavgörande hjälp förmedlas i utvecklingsländerna. Världen blöder och vi gör det vi kan för att förmedla stöd från ett av världens rikaste länder till de sammanhang där de mest utsatta finns.

Att få detta till att vi då tillber mammon är en provokation. Vi kommer dock fortsätta samla in för att förmedla dessa livsavgörande insatser med biståndsmedel från ett samhälle där vi också är skattebetalare och en självklar del av samhället.

Om vad handlar då vår acceptans för formuleringen i policyn för jämställdhet, där tillgång till information om laglig rätt till abort nämns? Jag förstår att många läser detta mestadels utifrån vår svenska kontext, men PMU arbetar i områden där kvinnor könsstympas och det tillhör vardagen att unga flickor gifts bort till äldre män med redan många fruar. PMU verkar i en verklighet där allt sker på männens villkor.

Som tydligast, och i dess mest brutala form, märks det i de länder där sexuellt våld förekommer som ett led i krigföring. Där gerilla­grupper våldtar en hel bys kvinnor för att därefter skära sönder deras underliv – kvinnor som sedan är de patienter våra sjukhus behandlar och själavårdar.

I en svårt traumatiserad verklighet – och där kvinnor utsätts för närmast obeskrivliga ohyggligheter – blir en svensk internkristen abortdebatt problematisk, då man inte väger in den mänskliga utsattheten i de konflikthärdar vi verkar.

Det etiska dilemmat är närmast olösligt om man har en tioårig flicka som våldtagits, sönderskurits och blivit gravid. Om hennes liv är i fara, vilket råd ska man då ge henne? Går det ofödda barnets värde före den livshotade flickans överlevnad? Vi är imponerade över hur ofta dessa flickor och kvinnor föder och älskar dessa barn livet igenom, men ibland är det mänskligt omöjligt.

I länder där PMU arbetar är abort helt förbjudet i vissa fall, och i andra tillåtet under särskilda omständigheter, exempelvis när kvinnans liv är i fara, eller om graviditeten tillkommit efter våldtäkt eller incest. Vi bedriver inga abortprogram och vi vill alltid värna livet.

Men ibland kolliderar vår syn på den ena människans värde och den andra utsatta människans värdighet. När människans värdighet förstörs av demoniskt drivna krafter, hamnar vi i hjärtskärande omständigheter som borde få oss att inse komplexiteten med en alltför svart-vit abortdebatt.

Sverige har haft en abortlagstiftning sedan 1974, en lagstiftning man måste kunna samtala om. När vi viger samman en man och en kvinna i äktenskap är det inte vår önskan att det ska sluta i skilsmässa. Men nog är jag tacksam att det finns en del i äktenskapsbalken som hanterar äktenskapsskillnad när detta ändå måste till.

Jag ser på abortlagstiftningen på ungefär samma sätt. Det är absolut inget vi önskar eller alls driver – abort ska aldrig ses som preventivmedel – men ibland verkar det oundvikligt givet livets komplexiteter. Jag tror att alternativet med illegal abort är mycket sämre än att det tillåts i en abortlagstiftning, och givetvis måste omfattningen av en sådan lagstiftning kunna debatteras.

Men framför allt behöver vi en fördjupad etisk diskussion. Det behövs mer kärlek i tiden, så att fler väljer att föda sina barn. Och inte minst behöver män ta mer ansvar för sin sexualitet.

Jag tänker att kyrkan har orsak till självreflektion också i dessa frågor. Vi har återkommande sagt ja till livet, men har vi alltid välkomnat det och dess moder i våra församlingar? Om vi på samma gång vill vara abortmotståndare, måste vi också ha en kultur som inte skambelägger den som blivit gravid. Om man driver en linje att abort alltid ska förbjudas och samtidigt lägger på kvinnor tyngden av skam om de blivit gravida utanför äktenskapet, har vi en logisk och moralisk härdsmälta att hantera i våra egna led.

Vi måste försöka akta oss för en stigmatiserande diskussion i moralfrågor, samtidigt som vi i ödmjukhet står upp för det vi tror är rätt. Människans värde måste stödjas av ett försvar för mänsklig värdighet. Detta är en ståndpunkt som borde förknippas med oss kristna, liksom att vi står för och sprider en förlåtelsens kultur. Vi är alla beroende av förlåtelsen, var och vad hade vi varit utan den?

Grundbulten i all kristen etik är den gyllene regeln i Jesu bergspredikan. År 2013 gjorde WHO en sammanställning av forskning som visade att 35 procent av världens kvinnor utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. När den dagen är här då vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade, kommer vi män ta större ansvar för vår sexualitet utan att lägga tyngden av skam på kvinnan. 

Vi sörjer de höga aborttalen i världen och vill inget annat än att de ska minska. Vägen till detta handlar väldigt mycket om vägen till andlig väckelse och den stora återupptäckten av hur oerhört älskad varje människa är. Vägen till att kunna beskydda varje människas värde handlar i hög utsträckning om vår vilja att också försvara hennes värdighet.

Om än barn alltid föds med smärta, måste vi alla arbeta för att de ska kunna födas i glädje.

När jag har formulerat ovanstående rader har jag återkommit till vad Paulus skriver: Jag vet på vem jag tror. Som pingstpastor har det alltid varit min övertygelse att kristendomens styrka är den personliga relationen till Jesus. Vår teologiska position innebär ett stöd för det okränkbara människovärdet, från livets början vid konceptionen till dess sista dag i nuet för att sedan gå in i evigheten.

I den positionen ingår också evangeliets kultur etablerad av Jesus, där etiska dilemman måste hanteras i en brusten värld.

Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan

Svar direkt: Viktig journalistik om kristna aktörer

Det är välkommet att Pingst FFS genom Daniel Alm nu ger sin syn på abortfrågan. Världen idags rapportering på nyhetsplats fortsätter, och i ett kommande nummer tas ämnet också upp på ledarplats.

Det finns ett par påståenden i Alms text gällande Världen idags rapportering som förtjänar att bemötas. Dels menar Alm att PMU framställts som ”abortliberaler” i flera av våra publiceringar. Världen idag har självklart inte på nyhetsplats gett några värderande omdömen om PMU:s hållning. Vi har rapporterat sakligt om Svenska missionsrådet och deras jämställdhetspolicy, där formuleringen om abort finns med, samt om olika medlemmars syn på detta.

Den som är intresserad kan ta del av vår granskning som inleddes förra hösten. I samtliga fall då PMU eller Pingst FFS varit berörda, har de fått möjlighet att inkomma med kommentarer samt se artiklarna innan publicering och delge synpunkter samt korrigera sina citat och eventuella sakfel.

Det är också viktigt att markera att det inte går att likställa nyhetsjournalistik, ledartexter och debattinlägg, dessa bör bemötas var för sig. Ett debattinlägg står alltid skribenten för och inte nödvändigtvis tidningen. Ledartexter visar vad som är tidningens linje.

Nyhetsjournalistiken är inte uttryck för en viss hållning, utan görs utifrån en nyhetsvärdering om vad som är intressant och relevant. Att Världen idags rapportering haft ett allmänintresse och berört våra läsare, varav många själva är engagerade i eller bidrar med medel till organisationerna i Missionsrådet, är tydligt.

Våra artiklar har också startat en debatt inom missionsrådet och flera aktörer, däribland Katolska kyrkan, UMU och OM har valt att markera mot abortskrivningen. Artiklar har även refererats till och följts upp av såväl annan kristen press som exempelvis TT, och ledde dessutom till att formuleringarna kring abort i policydokumentet justerades.

Sammantaget handlar det om god journalistik som berör både organisationer och frågor som är viktiga för våra läsare.

Nyhets-journalistiken är inte uttryck för en viss hållning, utan görs utifrån en nyhets-värdering om vad som är intressant och relevant.

Hon blev Bolivias president – med en bibel i handen

Med en bibel i handen utropade sig högerpolitikern Jeanine Áñez på onsdagen till tillfällig president i Bolivia, med löfte om att utlysa val så fort det blir möjligt.

Nyheter · Publicerad 16:47, 13 nov 2019

Jeanine Áñez, som är vice talman i Bolivias senat, stod enligt konstitutionen näst på tur att ta över, då både den tidigare vicepresidenten och senatsledaren lämnat sina ämbeten i samband med Morales avgång.

Då ledamöterna från Morales socialistparti Mas, som har majoritet i kongressens båda kamrar, bojkottade omröstningen, var senaten långt ifrån beslutsför.

Trots det utropade sig Áñez inför en närmast tom senat till övergångspresident. Hon fick senare stöd av landets författningsdomstol, som hänvisar till en tolkning av konstitutionen.

Vid hennes sida syntes bland annat borgmästaren i La Paz, Luis Fernando Camacho, som blivit en stor hjälte i oppositionsrörelsen efter att i början av förra veckan – trots stora risker – rest till huvudstaden. Detta för att personligen överlämna till president Morales dels en bibel, dels ett brev med krav på presidentens avång.

Samtidigt som Áñez utropades till president hördes hur polisen i närheten sköt tårgas för att försöka skingra protester från sympatisörer till Morales, rapporterar nyhetsbyrån Efe. Den tidigare vänsterledaren lovade samtidigt att ta strid för sin sida från Mexiko, dit han gått i exil efter att ha avgått i vad han beskriver som en kupp.

Militären har skickats ut på gatorna för att bistå polisen i att möta de protester som blossat upp efter Morales avgång i söndags. Redan har sju människor dödats i oroligheter, varav fyra efter att ha blivit skjutna, uppgav myndigheter på tisdagen.

Oroligheterna bröt ut efter det omstridda valet den 20 oktober som vanns av Morales men som oppositionen hävdat präglades av fusk. På söndagen fick de rätt av den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS som meddelade att de, i sin undersökning av valet, funnit tydliga tecken på manipulation.

Senare samma dag valde Evo Morales att kliva ner från presidentposten efter att militären uppmanat honom att avgå.

AF-kaos drabbar de funktionsnedsatta

Nyhet Arbetsmarknad. De har oftast svårast att få jobb. Men kaoset på Arbetsförmedlingen har medfört att nästan tusen personer färre med funktionsnedsättning får hjälp... onsdag 13/11 08:03

Frölundas Karl Stollery berättar om sin kristna tro i GT. Här spelar han i en match mot Leksands IF tidigare i höst. Foto: Ulf Palm/TT

Frölunda-stjärna om tron: ”Ber alltid före matcherna”

I en intervju i GT berättar Frölunda hockeys nye back Karl Stollery om sin kristna tro. Den kanadensiske spelaren kallas i artikeln för en nyckelfigur i laget, som vunnit många matcher denna höst. Stollery säger bland annat att han brukar be innan matcherna.

Nyheter · Publicerad 14:55, 13 nov 2019

Det var i våras som Karl Stollery presenterades som nyförvärv inför säsongen och efter 16 omgångar är han den spelare som haft mest speltid i hela laget.

– Det har varit en bra inledning på säsongen. Det har varit kul att spela mycket, det uppskattar jag. Jag vill vara en kille som ska kunna spela tunga minuter och vara användbar i alla möjliga olika situationer. Men samtidigt har vi en väldigt bra grupp här, jag tror att alla är kapabla till att ha stora roller. Bredden i det här laget är riktigt bra och en stor anledning till att vi har vunnit många matcher, säger han till GT.

Karl Stollery har vuxit upp i ett kristet hem. Han gick i söndagsskolan och hans mamma läste Bibeln för honom.

– Jag har sprungit runt och letat efter kyrkor i varje stad där jag spelat under min hockeykarriär. Att umgås med kristna människor har varit en stor del av mitt liv. Och det är ett sätt att lära känna folk utanför hockeyn också, vilket har varit bra för mig. Nu har man lärt känna folk över hela världen som delar ens synsätt och värderingar.

Ibland får han frågor om sin tro från andra spelare i laget och han hoppas på att kunna få med någon av dem till kyrkan.

I laget finns två andra nord­amerikanska spelare som också är kristna, Ryan Lasch och Rhett Rakhshani. De tre går ibland tillsammans till kyrkan och möts efter träningar för att dela sin kristna tro med varandra.

– Det har varit häftigt. Vi har några kristna i laget som har det som en stor del av sitt liv. Att ha tre i samma lag som ser det på samma sätt är speciellt, säger Stollery och fortsätter:

– Vi tycker alla att det ger perspektiv på vad som är viktigt. Livet handlar inte bara om hockey, det finns många saker som betyder desto mer.

Karl Stollery förklarar att många nordamerikanska lag har en pastor som kommer och ber för dem som vill, något som både han, Lasch och Rakhshani har använt sig av.

Stollery brukar även be till Gud i hockeyrinken.

– Det kanske inte är många som märker det, men före matcher brukar jag alltid be. Jag vill tacka Gud för möjligheten att få spela ishockey och jag ber för välmående och trygghet, säger han.

Jag har sprungit runt och letat efter kyrkor i varje stad där jag spelat under min hockeykarriär.

Kämpa för ett bibliskt miljöansvar

Tro och Liv Klimathot. När svenska folket får klimatångest och oroas över klimatfrågan och framtiden, har vi som kristna ett bibliskt budskap att förmedla om förvaltarskap.... tisdag 12/11 00:00

Israelisk polis fick stänga av en väg mellan Ashdod och Tel Aviv efter att en raket avfyrad från Gaza slaget ner. Även andra vägar uppges ha träffats av raketer i landet där skolor och arbetsplatser tvingades att stänga av säkerhetsskäl. Foto: Ariel Schalit/AP/TT

Raketregn över Israel fortsätter

Israel har inte haft en så hög militär beredskapsnivå sedan 2014, rapporterar Jerusalem Post sedan det under tisdagen skickats över 200 raketer från Gaza. Bakgrunden är att Israel dödat en terrorledare inom Islamiska jihad.

Nyheter · Publicerad 10:48, 13 nov 2019

En stor del av det israeliska samhället stängde ner under tisdagen på grund av den eskalerande situationen på Gaza. Hundratusentals elever på skolor och universitet fick stanna hemma, arbetsplatser stängde och transporter ställdes in. Större folksamlingar förbjöds av militären, och israeler boende i särskild fara för raketnedslag uppmanades hålla sig nära skyddsrum.

Efter sex timmar av relativt lugn återupptogs raketattackerna från Gaza tidigt under onsdagen. Samtidigt ska Israel ha slagit ut en raketavfyrningsbas på morgonen och därmed dödat två personer från Islamiska jihad.

Den israeliska militären, IDF, uppger att omkring 90 procent av rakterena har fångats upp av Israels försvarssystem, Iron Dome, men att många också når in i Israel och orsakar stor skada. Hem har direktträffats och mer än 40 personer har förts till sjukhus.

En åttaårig flicka ska enligt Jerusalem Post ha kollapsat när hon sprang för att söka skydd från raketer i staden Holon söder om Tel Aviv. Flickan fördes till sjukhus och hennes tillstånd beskrivs som allvarligt.

Avfyrandet av raketer mot civilbefolkning är ”helt oacceptabelt och måste omedelbart stoppas”, menade EU:s talesperson i ett uttalande, som även Sveriges utrikesminister, Ann Linde (S), spred på Twitter.

En snabb de-eskalering ”är nödvändig för att skydda liv och säkerhet för palestinska och israeliska civila”, menar EU, som står bakom Egypten som nu medlar mellan parterna.

Från palestinsk sida uppmanas Israel att avsluta sin ”aggression mot vårt folk i Gaza”. Orden kommer ifrån premiärminister Mohammad Shtayyeh.

De massiva raketattackerna från Gaza tog sin början efter att Israel i en riktad attack tidigt på tisdagsmorgonen dödat Baha Abu al-Ata, en högt uppsatt ledare inom terrororganisationen Islamiska jihad. Enligt Israel är al-Ata hjärnan bakom en rad terrordåd och attacker mot israeler den senaste tiden, och han ska även ha planerat flera kommande terrordåd.

Såväl Islamiska jihad som terrorgruppen Hamas har i uttalanden därefter aviserat ”gruvlig hämnd”, något de intensiva raketangreppen mot Israel är ett uttryck för. Enligt uppgifter är det dock Islamiska jihad som hittills stått bakom beskjutningen, då Hamas ännu försöker hålla sig utanför i ett försök att undvika fullskaligt krig.

IDF har meddelat att man nu förbereder sig för flera dagars stridande.

– Israel kan komma åt alla dem som riktar attacker mot Israel, sade premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande under tisdagen.

– Terrorister tror att de kan attackera civila och gömma sig bakom civila. Vi har visat att vi kan attackera terrorister och åsamka civila minimal skada. Vem som än tror att de kan angripa oss utan konsekvenser har fel. Om ni attackerar oss kommer vi att attackera er.

Första signalen är mottagen efter magisk rymdpassage

Vardag För ett år sedan tog den amerikanska rymdsonden Voyager 2 klivet ut i den ”riktiga” rymden. Nu har sonden skickat tillbaka den mest detaljerade... måndag 11/11 08:00

UG vill inte kommentera judehat från vänster

Kan en nidbild av judar vara antisemitisk om den publiceras av en nazist, men upphöra att vara antisemitisk om den publiceras av en kommunist? Det påstods i förra veckans Uppdrag granskning som ifrågasatte om överläkaren Inti Peredo på Karolinska universitetssjukhuset verkligen trakasserat judiska läkarkollegor och om de bilder han spridit på sociala medier var antisemitiska.

Nyheter · Publicerad 08:27, 13 nov 2019

Som Världen idag berättade i lördags har Inti Peredo på Facebook tidigare publicerat bilder som både Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia bedömt som antisemitiska. En bild visar en hakkorsflagga bredvid den israeliska flaggan.

Där beskrivs nazisterna och Israel med identiska och grova påståenden, som att nazister och Israel tror sig vara en överlägsen ras, är rasistiska, använder propaganda som krigsvapen, har förföljelsemani, bombar civila och är skyldiga till folkmord.

I Uppdrag granskning försvarade Göran Rosenberg, känd Israel-kritiker med bakgrund i Palestinagrupperna och KFML (Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna) bilden med att den kunnat vara antisemitisk om den hade publicerats på en nazistisk sajt.

Inti Peredo är inte nazist. Han är kommunist. Hans pappa var revolutionären Che Guevaras högra hand, han är själv en förgrundsfigur i svensk-kubanska föreningen och har ett starkt engagemang för marxistiska gerillarörelser i Sydamerika.

Tidningen Flamman beskrev i oktober 2003 hur Gladys Marin, ordförande i Chiles kommunistparti, till och med bjöds in till Inti Peredos avdelning på Karolinska sjukhuset för att opereras.

Svante Weyler på SKMA avfärdar Rosenbergs resonemang och menar att en antisemitisk bild är antisemitisk oavsett sammanhang.

Han hänvisar till Juliane Wetzel, seniorforskare vid Zentrum für Antisemitismusforschung i Berlin, som hävdar att ”yttranden relaterade till Israel som nyttjar kända stereotyper eller som likställer israeliskt politiskt eller militärt agerande med nationalsocialisternas förföljelse av judarna … alltid är att beteckna som antisemitiska”.

Reportern Sophia Djiobaridis på Uppdrag granskning vill inte kommentera Göran Rosenbergs politiska bakgrund. Hon försvarar redaktionens val:

– Vi berättar att flera experter bedömt två av teckningarna som antisemitiska. Rosenberg tittar på den i sin kontext, i ett större perspektiv och gör en annan bedömning, förklarar hon och tycker att det är rimligt att personer som inte är experter får uttala sig om dessa bilder.

Varför mörkar ni att Inti Peredo hyllar Fidel Castro och andra revolutionära kommunistiska rörelser?

– Vi mörkar inget, vi utreder om det finns belägg för att han ska ha trakasserat en kollega på antisemitiska grunder, förklarar Sophia Djiobaridis.

Hon vill inte kommentera om Uppdrag granskning genom att bagatellisera Inti Peredos bild – som påstods kunnat vara antisemitisk om den publicerats av en nazist – visar att antisemitismen från vänster tenderar att flyga under mediernas radar.

– Jag svarar bara för reportaget, betonar Sophia Djiobaridis.

Radikala muslimska uppfattningar och vänsteråsikter är vanligare motiv för antisemitiska polisrapporter i Sverige än övriga EU-länder, visar en stor EU-rapport från förra året.

Uppdrag granskning fick efter att programmet sänts beröm av Svensk-kubanska föreningen som stöder kommunistdiktaturen Kuba.

Även nynazistiska Nordfront applåderar reportaget och menar att programmet avslöjade ”ett solklart fall av judisk makt” i Sverige.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsatt en tredje utredning efter uppgifterna om repressalier mot den judiske läkaren, som enligt Aftonbladet har känt sig utsatt för antisemitiska trakasserier av Peredo under flera år. Två av hans judiska kollegor har redan slutat. Den kvarvarande judiske läkaren har inte inbjudits till internationella läkarkonferenser, har fått lägre lön och har fråntagits möjligheten att operera och forska, enligt tidningen.

Två judiska läkare har bekräftat för Aftonbladet att en överläkare för några år sedan uttryckte: ”Här kommer jude­ghettot” till dem.

Själv menar Inti Peredo att han inte uttryckt sig så utan att det var en kollega.

– Jag vet att jag inte är rasist. Jag vet att jag inte är antisemit, sade Inti Peredo i Uppdrag granskning och menade att han lade upp de kritiserade bilderna i protest i samband med Gazakriget 2014.

Vi mörkar inget, vi utreder om det finns belägg för att han ska ha trakasserat en kollega på antisemitiska grunder,
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Något av det vackraste kan ligga dolt precis var som helst.

Krönikor Flera kvällar levde han rövare på kajen då vi sjöng från Elidas däck. Denna stora båt som ihop med musik lockar folk att komma nära, hade även fått...