Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Partistyrningen ännu starkare än jag angav

Debatt · Publicerad 12:13, 10 okt 2019

Den erfarne partipolitikern Bengt Olof Dike tar i rejält mot min ledartext om den politiska styrningen av kyrkomötet. Låt mig därför ta tillfället i akt att utveckla sammanhanget.

Om skribenten hade tagit sig tid att studera Klas Hanssons omfattande forskningsstudie hade han funnit att boken uttrycker en ännu starkare partistyrning än vad som fick rum i min korta ledartext.

På varje upptänklig punkt utmärker sig Socialdemokraterna, både internationellt och historiskt, genom sin hängivna agenda att låta det egna partiprogrammet övertrumfa kyrkans egentliga uppdrag. Hansson visar exempelvis hur Socialdemokraterna kraftfullt har avvisat varje försök att bevara eller återföra biskoparnas inflytande i kyrkomötet.

Partiets gruppledare har omnämnt biskoparna som organisationens ”tjänstemän”, samt indikerat att om biskoparna försöker ta sig större mandat kan ytterligare inskränkningar komma i fråga.

Dike nämner läronämnden som ett verktyg för att bevara kyrkans lära mot politiska infall. Det hade varit gott och väl om nämnden hade fått en sammansättning som kunnat garantera detta, men Klas Hansson visar att förslag på kunniga lutherska teologer med en traditionell syn har röstats ner till förmån för sådana kandidater som partipolitikerna accepterat, vilket grumlar läronämndens mandat.

Hansson sammanfattar: ”Det är således sekulära organisationer som fattar beslut om Svenska kyrkans framtidsväg och tolkningen av dess bekännelse, tro och lära”, och han åberopar biskop Ragnar Persenius retoriska fråga vid förra kyrkovalet om hur länge en sådan ordning kan vara möjlig.

På frågan om jag har något förslag på hur Svenska kyrkan annars ska styras, svarar jag: Absolut – det finns andra modeller än den svenskkyrkliga partipolitiken. Samtliga kyrkor och samfund i världen har andra modeller, faktiskt. Den som faktiskt vill förändring har därför många exempel att lära av. 

Slutligen: Angående Dikes synpunkt på min stilla fundering om vad som skulle kunna ske om den politiska överbyggnaden rasade, så förkunnar Herren verkligen templets ödeläggelse i Jesaja – men även dess återupprättelse.

Och det är där Svenska kyrkans hopp ligger: att de verk får falla som byggts på politiska maktspel och lösan sand, så att Guds verk i stället får komma underifrån och byggas på klippan, via lärjungar som följer Mästaren.

På frågan om jag har något förslag på hur Svenska kyrkan annars ska styras, svarar jag: Absolut – det finns andra modeller än den svenskkyrkliga parti-politiken.

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00