Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Partistyrningen ännu starkare än jag angav

Debatt · Publicerad 12:13, 10 okt 2019

Den erfarne partipolitikern Bengt Olof Dike tar i rejält mot min ledartext om den politiska styrningen av kyrkomötet. Låt mig därför ta tillfället i akt att utveckla sammanhanget.

Om skribenten hade tagit sig tid att studera Klas Hanssons omfattande forskningsstudie hade han funnit att boken uttrycker en ännu starkare partistyrning än vad som fick rum i min korta ledartext.

På varje upptänklig punkt utmärker sig Socialdemokraterna, både internationellt och historiskt, genom sin hängivna agenda att låta det egna partiprogrammet övertrumfa kyrkans egentliga uppdrag. Hansson visar exempelvis hur Socialdemokraterna kraftfullt har avvisat varje försök att bevara eller återföra biskoparnas inflytande i kyrkomötet.

Partiets gruppledare har omnämnt biskoparna som organisationens ”tjänstemän”, samt indikerat att om biskoparna försöker ta sig större mandat kan ytterligare inskränkningar komma i fråga.

Dike nämner läronämnden som ett verktyg för att bevara kyrkans lära mot politiska infall. Det hade varit gott och väl om nämnden hade fått en sammansättning som kunnat garantera detta, men Klas Hansson visar att förslag på kunniga lutherska teologer med en traditionell syn har röstats ner till förmån för sådana kandidater som partipolitikerna accepterat, vilket grumlar läronämndens mandat.

Hansson sammanfattar: ”Det är således sekulära organisationer som fattar beslut om Svenska kyrkans framtidsväg och tolkningen av dess bekännelse, tro och lära”, och han åberopar biskop Ragnar Persenius retoriska fråga vid förra kyrkovalet om hur länge en sådan ordning kan vara möjlig.

På frågan om jag har något förslag på hur Svenska kyrkan annars ska styras, svarar jag: Absolut – det finns andra modeller än den svenskkyrkliga partipolitiken. Samtliga kyrkor och samfund i världen har andra modeller, faktiskt. Den som faktiskt vill förändring har därför många exempel att lära av. 

Slutligen: Angående Dikes synpunkt på min stilla fundering om vad som skulle kunna ske om den politiska överbyggnaden rasade, så förkunnar Herren verkligen templets ödeläggelse i Jesaja – men även dess återupprättelse.

Och det är där Svenska kyrkans hopp ligger: att de verk får falla som byggts på politiska maktspel och lösan sand, så att Guds verk i stället får komma underifrån och byggas på klippan, via lärjungar som följer Mästaren.

På frågan om jag har något förslag på hur Svenska kyrkan annars ska styras, svarar jag: Absolut – det finns andra modeller än den svenskkyrkliga parti-politiken.

Tusentals svenskar lyssnar på podd om sekter

Media. Sektpodden är en av Sveriges populäraste poddar. Varje torsdag kommer ett nytt avsnitt med psykoterapeuten Rigmor Robèrt i samtal med Emma Gembäck,...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...