Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Om vi tror på Jesus måste vi också tro på hans bibelsyn

Att Bibeln i sin helhet och även i detalj är inspirerad av Gud har väl väckelsekristna trott i alla tider, skriver bibellärare Bertil Swärd, som reaktion på Peter Halldorfs syn att bibelfundamentalism var orsaken till fall i Knutby.

Debatt · Publicerad 00:00, 27 jun 2020

Jag blev förvånad när Peter Halldorf angriper fundamentalistisk bibeltro i sin artikel om Knutby i tidningen Dagen, den 18 juni. Att Bibeln i sin helhet och även i detalj är inspirerad av Gud har väl väckelsekristna trott i alla tider, och även Peter Halldorf, tror jag, åtminstone i tidigare år när han var vanlig pingstpastor?

Om vi tror på Jesus måste vi väl också tro på och följa hans bibeltro? Jag kan inte se annat än att Jesus var helt övertygad om Skriftens gudomliga inspiration, även in i dess minsta detalj (Matt 5:18). I sina svåraste stunder tog han sin tillflykt till bibelordet med sina upprepade ord, ”Det står skrivet” (Matt 4:4–10).

Inför sitt lidande avstår Jesus änglarnas hjälp med motiveringen, ”hur skulle då Skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske?” (Matt 26:54). Vid ett annat tillfälle citerar han Psalm 82 och tillägger, ”och Skriften kan inte upphävas” (Joh 10:35).

Även många, många andra bibelställen kan vi hänvisa till som visar på Jesu orubbliga tro på Skriftens gudomliga inspiration, även i dess detaljer.

Så när Jesus, vår Herre, hade en sådan tro på bibelordet, ska då inte vi som säger oss följa Jesus tro som han?

Vad trodde apostlarna? Paulus säger om Gamla testamentet: ”Hela Skriften är utandad av Gud ...” (2 Tim 3:16). Och om den nytestamentliga undervisningen säger han: Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror” (1 Tess 2:13).

Hur ska vi kunna ta till oss Bibelns löften om vi inte vet att Gud har sagt det? Måste vi kanske fråga någon expert först om vilka ord vi kan lita på? Kan vi inte ta till oss Ordet som varmt troende bibelläsare har gjort i alla tider? 

Eller har jag kanske helt missförstått Peter Halldorf?

Jag tycker det nästan är skamligt att dra in Knutby i sammanhanget. Visst finns det de som blir extrema i sin tro, något som Jesus också frestades till när Satan citerade ett bibelord om Guds beskydd för att ta det ut ur sitt sammanhang och missbruka det (Ps 91:11–12). Men Jesus balanserade upp det hela med att svara: ”Det står också skrivet ...” (Matt 4:5–7).

Visst finns det bibelord som är svåra att förstå, det erkänner också aposteln Petrus: ”I [Paulus] brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga Skrifterna” (2 Pet 3:15–16).

Att en del blir extrema i sin bibeltolkning tog inte ifrån Petrus hans orubbliga tro på Bibeln, då han säger om Skriften ”ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud” (2 Pet 1:21).

Visst, det är människor som har skrivit Bibeln, men ledda av den helige Ande, så trodde Petrus. Hoppas att vi vanliga bibelläsare också får fortsätta att tro det!

Då kyrkan ska vara byggd på apostlarnas och profeternas grund (Ef 2:20) är det viktigt att vi följer Jesus och apostlarnas i deras bibelsyn.

Kan vi inte ta till oss Ordet som varmt troende bibelläsare har gjort i alla tider?

John Ortberg tvingas bort från pastorstjänst

Den kände teologen och författaren John Ortberg tvingas lämna rollen som pastor i den amerikanska... tisdag 4/8 14:50

Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens... tisdag 4/8 14:00

Förblindad woke-kultur trasar sönder kultur

Ledare Med nya tider kommer nya ord, som det importerade ordet woke. Det har sin bakgrund i... tisdag 4/8 00:00

Nätjättar ställdes mot väggen – anklagades för ”censur”

USA. ”Techjättarna är ute efter konservativa.” Det sade republikanen Jim Jordan förra veckan då ledarna... tisdag 4/8 08:00

Senaste nytt

    Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

    Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens...

    Varför visar sig inte Gud tydligare?

    Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt