Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Nåd före lag i dagens judendom

Ketriel Blad från messianska föreningen Shalom menar att dagens judendom är mer inriktad på nåd än på lagiskhet. Man kan därför inte utgå från NT för att bedöma dagens judar. Hans resonemang tar avstamp i synen på fariséerna.

Debatt · Publicerad 10:09, 18 jul 2011

Trots några positiva beskrivningar av fariséerna, målar NT upp dem som hycklare, Gehennas barn, blinda ledare, fulla av girighet och ondska. Men samtidigt som man varnas för deras hyckleri beskrivs deras lära som sann (Matt 22:42; Apg 23:8) och därför ska man följa den (Matt 23:3). Farisén Paulus var noggrann med att uppfylla buden hela sitt liv. (Apg 23:6)
Av den mångfaldiga judendomen som fanns på NT:s tid överlevde bara fariseismen. Men om man jämför NT:s bild av fariséerna med dagens judendom ser man många olikheter.

Låt oss jämföra två texter från NT med viktiga judiska skrifter: "Ni huggorm­s­-yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen."
(Matt 3:7b-8)
Rambam skriver: "Full­ständig omvändelse har den människa gjort som när hon står inför möjligheten att upprepa synden som hon tidigare begått undviker den... Var och en som bekänner med ord utan att ha beslutat i sitt hjärta att överge synden är som en som doppar sig i vatten för att rena sig men samtidigt håller något orent i sin hand."(Mishné Torá, egen övers.)

Denna undervisning, som grundar sig på Talmud, liknar det som Johannes predikade för de fariséer som ville döpa sig av honom.
Båda sa att frukt av omvändelsen innebär en klar förändring i livsstilen: "Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen... Publikanen... slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare."(Luk 18:11-13)
I den judiska bönboken kan man läsa: "Inte för vår rättfärdighets skull lägger vi ner våra böner inför dig, utan för din stora barmhärtighets skull. Vad är vi, vad är vårt liv, vår fromhet, vår rättfärdighet... Barmhärtige och nådige, jag har syndat inför dig, Herre, som är full av barmhärtighet, förbarma dig över mig och upptag mina böner... hjälp mig för din nåds skull."

Judarnas dagliga bön liknar alltså inte den bön som farisén i liknelsen bad utan snarare publikanens. Båda åberopar den Eviges nåd och inte sin egen rättfärdighet.
På NT:s tid fanns två huvudriktningar bland fariséerna "Shammajs hus" som var strikt lagiskt och "Hillels hus" som betonade nåden.

NT:s kritik av fariséerna gäller tydligen främst Shammajs hus som skulle komma att stå öde. (Matt 23:38) Därför blev dess lära inte tongivande för framtidens judar.

Talmud relaterar att det efter templets förstörelse kom en röst från himlen som sa att Shammajs linje var förkastlig och att Hillels tolkning skulle råda. Det innebar en förändrad framtida huvud­inriktning. Därför är dagens judendom mer inriktad på nåd än på lagiskhet. Man kan därför inte utgå från NT för att bedöma dagens judar. NT:s beskrivning av fariséerna stämmer alltså inte med dagens judar, som går på en väg som ligger närmare den som Jeshua och hans lärjungar gick på.

Frågan är hur mycket Jeshuas ord rätade upp fariseismen så att den senare gick tillbaka till nådens väg som Mose och profeterna förespråkade.

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de... fredag 27/3 11:20

Daniel Alm: Vi ställer inte in, vi ställer om

Coronapandemin. Vi har några tunga månader framför oss. Det skriver pingstledaren Daniel Alm till samfundets... fredag 27/3 17:11

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen...

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de...