Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Lita inte på skeptikers bibelöversättningar

Debatt · Publicerad 11:09, 12 dec 2016

Larsdal och Robertsson från Svenska Folkbibeln har i en debattartikel i Världen idag ifrågasatt den grekiska grundtexten, Textus Receptus (TR).

Det är fel att påstå att TR bara varit i bruk från 1500-talet. Erasmus och de andra reformatorerna tog emot en text som redan hade varit i bruk i det bysantinska riket i över 1 000 år; TR är en variant av den bysantiska texttypen.

Representanterna från SFB påstår vidare att det finns skillnader mellan majoritetstexten och TR. Det är sant, men vilseledande. ”Majoritetstexten” är ingen egen texttyp, det är enbart en statistisk sammansättning av handskrifter. Den stämmer inte överens med någon handskrift; man har bara valt den läsart som stöds av flest handskrifter, utan övrig textkritisk bearbetning. 

Skillnaden mellan TR och majoritetstexten är betydligt mindre jämfört med den alexandrinska texttypen. Dessutom är de flesta skillnader som finns mellan majoritetstexten och TR av mycket obetydlig art (Marlowe, 2004).

Folkbibelns representanter påstår att det inte finns stöd för bysantinsk textform från den första tiden. Det är fel. Klijn har jämfört Sinaiticus och Vaticanus och de gamla papyrerna (p45, p66 och p75). Till jämförelsen har Pickering lagt till TR. P45 och p66 stämmer mer överens med TR än med Sinaiticus och Vaticanus. P75 stämmer överens med Sinaiticus 9 gånger, Vaticanus 33 gånger och TR 29 gånger. Den bysantinska texttypen finns alltså representerad redan i de tidiga papyrusskrifterna.

Debattörerna gissar att den bysantinska textformen snyggades till av Kyrkan. Ingen har kunnat bevisa detta. I stället finns det bevis för bysantinsk textform redan i tidiga papyrer, texter, och i citat från tidiga kyrkofäder. Båda dessa textformer är alltså gamla.

Vi tror att de tidigare kristna generationerna har gjort rätt val med hjälp av den helige Ande, dels att välja rätt bland vilka bibelböcker som ska ingå i Nya testamentets text, men även att välja ut den rätta texten framför den felaktiga. Den bysantiska texttypen är den som varit bevarad och använd av Guds församling genom hela den kristna epoken. Om det inte är den bysantiska textformen som är den ursprungliga och av Gud inspirerade texten, hur kan man då säga att den helige Ande har bevarat Guds ord till församlingen? Förespråkarna av den alexandrinska texttypen har aldrig besvarat den frågan.

Tyvärr föredrar dagens textforskare ensidigt den alexandrinska framför den bysantiska. De har accepterat felaktiga förutsättningar för sin textkritiska metodologi, vilket har gett den alexandrinska texten ett oberättigat företräde. Varifrån kommer detta oberättigade paradigm? De fem män som huvudsakligen gav oss den nya grekiska – alexandrinska – grundtexten på 1970-talet hade samtliga en negativ inställning till den bysantinska textformen och klassisk kristen tro.

Folkbibelns talespersoner påstår att man efterföljer reformatorernas strävan genom att följa den alexandrinska texten. Stämmer det? Aland ansåg att de första kristna inte gjorde rätt val. Sju böcker i Nya testamentet borde inte vara med, enligt honom. Metzger hävdade att Paulus inte skrev 1 och 2 Timoteusbrevet, samt att Gamla testamentet är en mix av myter, legender och historia. Black trodde inte att Bibeln är inspirerad eller att Herren har bevarat sitt ord. Och katoliken Martini kan vi väl knappast kalla för en reformator?

Att lita på skeptikers urval av bibelordet är varken att följa reformatorerna eller de första kristna. Inte heller sätter man Bibelns auktoritet över de traditionella kyrkorna genom att följa denna nya grekiska text, som byter ut den text som varit den kristna församlingens text under den kristna epoken fram tills i dag.

Vi är övertygade om att Herren genom sin försyn har lett de kristna att välja rätt bibelböcker och rätt text. Därför har vi i dag Herrens bevarade ord, som först fanns i en överväldigande majoritet bland de bysantinska handskrifterna och sedan i form av Textus Receptus. Det tycks vara enda alternativet om man tror att Gud bevarar sitt ord.

Tusentals svenskar lyssnar på podd om sekter

Media. Sektpodden är en av Sveriges populäraste poddar. Varje torsdag kommer ett nytt avsnitt med psykoterapeuten Rigmor Robèrt i samtal med Emma Gembäck,...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...