Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Låt oss bidra till Tikkun Olam och förbättra världen

Det judiska konceptet Tikkun Olam handlar om att reparera och förbättra världen. Och för att lösa klimatkrisen menar forskare att trädplantering är det enskilt mest effektiva sättet, skriver Max Federmann, ordförande för den judiska miljöorganisationen Keren Kajemet.

Debatt · Publicerad 00:00, 28 sep 2019

Enligt den judiska kalendern är vi nu vid slutet av månaden Elul, den sista månaden innan det judiska nyåret, Rosh Hashana, och den efterföljande helgen Jom Kippur, försoningsdagen. Under månaden Elul är traditionen att man tänker igenom sitt liv, rannsakar sig själv, ångrar sina tillkortakommande och planerar för förbättringar i sitt privata leverne.

Grundtanken är att inget är så bra att det inte går att förbättra ytterligare.

På så vis bygger man upp det egna medvetandet genom självanalys inför de tio botdagarna som infaller mellan Rosh Hashana och Jom Kippur – en tid då man får tillfälle att ångra felaktiga handlingar och be om förlåtelse för de synder och oförätter man åsamkat andra och eventuellt även sig själv.

Ingen person är 100 procentigt rättfärdig. Alla har under det gångna året, på olika sätt, syndat och handlat felaktigt. Vi är ju bara människor. Denna vetskap är den bärande tanken under dessa två helger, som är kopplade till varandra, både tidsmässigt och konceptuellt.

Ett annat judiskt koncept är begreppet  Tikkun Olam – att reparera och förbättra världen. Här är tanken att om varje människa tar små steg i att ”reparera” tillståndet i världen, så kommer det totala utfallet att innebära en avsevärt bättre värld för oss alla. 

Alla människor, oavsett ålder, kön, nationalitet eller ekonomi, kan genom olika små aktiviteter delta i Tikkun Olam. Alla har möjligheter att ta ett eller flera små steg till en förbättrad värld. 

Inom miljöområdet finns det stora möjligheter för Tikkun Olam. Här har alla möjligheter att bidra till att ”reparera” jorden. Att återställa skog och att låta skogsområden expandera är den överlägset bästa lösningen för klimatförbättring, enligt professor Tom Crowther vid schweiziska universitetet ETH Zürich.

Trädplantering är det enskilt bästa, mest effektiva och billigaste sättet att lösa klimatkrisen i världen. Det är ett känt faktum att när träd växer, absorberar de stora mängder koldioxid. Det är människans utsläpp av koldioxid som driver på den globala uppvärmningen.

Den senaste forskningen visar att ett världsomspännande planteringsprogram skulle kunna ta bort två tredjedelar av alla utsläpp av koldioxid som har pumpats ut i atmosfären genom mänskliga aktiviteter. Detta beskrivs av forskarna som en häpnadsväckande upptäckt.

Professor Crowther säger till den brittiska tidningen The Guardian att han från början antog att trädplantering skulle vara bland de topp 10 metoderna, men att forskningen visade att det är mycket kraftfullare än alla andra föreslagna lösningar på klimatförbättring.

Samtidigt betonar Crowther att det fortfarande är nödvändigt att vända den nuvarande trenden med ökande utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen. Förstörelsen av skogar måste stoppas och en målmedveten återställning måste startas. Ett träd tar upp cirka 1,5 ton koldioxid under sin livstid. Enligt beräkningar skulle det ta 50–100 år för att få full effekt att ta bort 200 miljarder ton koldioxid.

Ett land som sedan mer än hundra år tilbaka ägnat sig åt omfattande trädplantering, är Israel. I Israel har det hittills planterats mer än 250 miljoner träd, och arbetet fortsätter. I dag är Israel det enda landet i världen där ökenutbredandet har stoppats och öknen drivs tillbaka.

Bakgrunden är att det i slutet av 1800-talet knappt fanns några träd i dåvarande Palestina, något som dokumenterats av upptäcktsresanden och författaren Mark Twain. Träden hade huggits ner under den tid då Palestina var en provins i det dåvarande ottomanska riket.

I dag ser vi resultaten av målmedveten Tikkun Olam genom trädplantering. Israel var det enda landet som inledde 2000-talet med en nettoökning av antalet träd. 

Låt oss därför plantera träd, för att klimatkompensera och för att på ett mycket konkret sätt bidra till Tikkun Olam

Som man säger i Israel och bland judar runt om i världen i dessa dagar: Med önskan om ett gott, sött nytt år, 5780!

I dag ser vi resultaten av målmedveten Tikkun Olam genom trädplantering. Israel var det enda landet som inledde 2000-talet med en nettoökning av antalet träd.

Tusentals svenskar lyssnar på podd om sekter

Nyheter Media. Sektpodden är en av Sveriges populäraste poddar. Varje torsdag kommer ett nytt avsnitt med psykoterapeuten Rigmor Robèrt i samtal med Emma Gembäck,...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...

Är alla synder lika allvarliga?

Mot väggen Finns det någon eller några synder som är ”värre” än andra? Vad säger Bibeln?