Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
Matteusevangeliet 6:33

Världen idag

Låt oss bidra till Tikkun Olam och förbättra världen

Det judiska konceptet Tikkun Olam handlar om att reparera och förbättra världen. Och för att lösa klimatkrisen menar forskare att trädplantering är det enskilt mest effektiva sättet, skriver Max Federmann, ordförande för den judiska miljöorganisationen Keren Kajemet.

Debatt · Publicerad 00:00, 28 sep 2019

Enligt den judiska kalendern är vi nu vid slutet av månaden Elul, den sista månaden innan det judiska nyåret, Rosh Hashana, och den efterföljande helgen Jom Kippur, försoningsdagen. Under månaden Elul är traditionen att man tänker igenom sitt liv, rannsakar sig själv, ångrar sina tillkortakommande och planerar för förbättringar i sitt privata leverne.

Grundtanken är att inget är så bra att det inte går att förbättra ytterligare.

På så vis bygger man upp det egna medvetandet genom självanalys inför de tio botdagarna som infaller mellan Rosh Hashana och Jom Kippur – en tid då man får tillfälle att ångra felaktiga handlingar och be om förlåtelse för de synder och oförätter man åsamkat andra och eventuellt även sig själv.

Ingen person är 100 procentigt rättfärdig. Alla har under det gångna året, på olika sätt, syndat och handlat felaktigt. Vi är ju bara människor. Denna vetskap är den bärande tanken under dessa två helger, som är kopplade till varandra, både tidsmässigt och konceptuellt.

Ett annat judiskt koncept är begreppet  Tikkun Olam – att reparera och förbättra världen. Här är tanken att om varje människa tar små steg i att ”reparera” tillståndet i världen, så kommer det totala utfallet att innebära en avsevärt bättre värld för oss alla. 

Alla människor, oavsett ålder, kön, nationalitet eller ekonomi, kan genom olika små aktiviteter delta i Tikkun Olam. Alla har möjligheter att ta ett eller flera små steg till en förbättrad värld. 

Inom miljöområdet finns det stora möjligheter för Tikkun Olam. Här har alla möjligheter att bidra till att ”reparera” jorden. Att återställa skog och att låta skogsområden expandera är den överlägset bästa lösningen för klimatförbättring, enligt professor Tom Crowther vid schweiziska universitetet ETH Zürich.

Trädplantering är det enskilt bästa, mest effektiva och billigaste sättet att lösa klimatkrisen i världen. Det är ett känt faktum att när träd växer, absorberar de stora mängder koldioxid. Det är människans utsläpp av koldioxid som driver på den globala uppvärmningen.

Den senaste forskningen visar att ett världsomspännande planteringsprogram skulle kunna ta bort två tredjedelar av alla utsläpp av koldioxid som har pumpats ut i atmosfären genom mänskliga aktiviteter. Detta beskrivs av forskarna som en häpnadsväckande upptäckt.

Professor Crowther säger till den brittiska tidningen The Guardian att han från början antog att trädplantering skulle vara bland de topp 10 metoderna, men att forskningen visade att det är mycket kraftfullare än alla andra föreslagna lösningar på klimatförbättring.

Samtidigt betonar Crowther att det fortfarande är nödvändigt att vända den nuvarande trenden med ökande utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen. Förstörelsen av skogar måste stoppas och en målmedveten återställning måste startas. Ett träd tar upp cirka 1,5 ton koldioxid under sin livstid. Enligt beräkningar skulle det ta 50–100 år för att få full effekt att ta bort 200 miljarder ton koldioxid.

Ett land som sedan mer än hundra år tilbaka ägnat sig åt omfattande trädplantering, är Israel. I Israel har det hittills planterats mer än 250 miljoner träd, och arbetet fortsätter. I dag är Israel det enda landet i världen där ökenutbredandet har stoppats och öknen drivs tillbaka.

Bakgrunden är att det i slutet av 1800-talet knappt fanns några träd i dåvarande Palestina, något som dokumenterats av upptäcktsresanden och författaren Mark Twain. Träden hade huggits ner under den tid då Palestina var en provins i det dåvarande ottomanska riket.

I dag ser vi resultaten av målmedveten Tikkun Olam genom trädplantering. Israel var det enda landet som inledde 2000-talet med en nettoökning av antalet träd. 

Låt oss därför plantera träd, för att klimatkompensera och för att på ett mycket konkret sätt bidra till Tikkun Olam

Som man säger i Israel och bland judar runt om i världen i dessa dagar: Med önskan om ett gott, sött nytt år, 5780!

I dag ser vi resultaten av målmedveten Tikkun Olam genom trädplantering. Israel var det enda landet som inledde 2000-talet med en nettoökning av antalet träd.

Kristna elever vittnar om ifrågasättanden och mobbning

Kristna skolelever utsätts ofta för ifrågasättanden från lärare och klasskamrater. Problemet uppmärksammas nu av Mikael Mogren, biskop i Västerås stift, och Micael Grenholm, pastor i Uppsala Mosaik.

Nyheter · Publicerad 17:00, 20 nov 2019

I ett inlägg på Facebook återger Mikael Mogren ett samtal han haft med sina ungdomsrådgivare under kyrkomötet i Uppsala.

”De berättar hårresande egna erfarenheter om vad deras lärare lär ut om kristen tro”, skriver han.

Flera lärare och elever ska ha sagt att kristen tro är fientlig mot vetenskapen och att den därför inte passar in i dagens samhälle.

”Enligt ungdomsrådgivarna är det att verkligen 'komma ut' att säga sitt när kristen tro och kyrka kommer på tal. Det bryter normen”, skriver Mogren vidare, och ger flera exempel på vad dessa ungdomar säger:

”Vi måste alltid försvara oss”, ”En lektion var jag tvungen att gå ut för att de började attackera mig, jag orkade inte vara kvar”, ”Lärarna verkar tro att de är rebelliska när de angriper kristen tro. De tror att de attackerar makten, men de är bara mobbare.”

Med anledning av biskopens inlägg skriver Micael Grenholm på sin blogg Hela pingsten att han själv har pratat med hundratals kristna ungdomar när han varit ute och föreläst om apologetik.

”Kristendomen framställs oftast som gammaldags, ovetenskaplig, skitsnack, en saga, motbevisad. Ateism, däremot, tecknas enligt dem som vetenskaplig, självklar, neutral och logisk”, skriver han.

Grenholm konstaterar att allt detta är i linje med Karin Kittelmann Flensners forskning. I sin avhandling om religionsundervisningen i gymnasieskolan visade hon att en ateistisk grundinställning råder i flera skolor. Religiösa upplevdes underkasta sig märkliga, irrationella regler, och man kunde tala om dem som ”ointelligenta eller psykiskt sjuka”.

”Skolans undervisning om religion ska sträva efter att vara neutral. Att främja ateismen och raljera över religion i allmänhet och kristendom i synnerhet är inte neutralitet”, avslutar Micael Grenholm.

Fånga ljuset i vintermörkret

Vardag En lång mörk vinter ligger framför oss. Då kan det vara svårt att se ljuset i tunneln. Men många kan få tillräckligt med dagsljus även på vintern. –... tisdag 19/11 10:00

Svenska kyrkan: Ann Linde bör fördöma USA:s Israelbesked

Svenska kyrkans högsta ledning motsätter sig USA-regeringens beslut att inte längre betrakta israeliska bosättningar i Judeen och Samarien som olagliga. Kyrkostyrelsens presidium uppmanar också utrikesminister Ann Linde att markera mot amerikanernas nya hållning.

Nyheter · Publicerad 14:40, 20 nov 2019

I ett pressmeddelande från kyrkostyrelsens presidium, undertecknat av styrelsens ordförande, ärkebiskop Antje Jackelén, samt första och andra vice ordföranden, Wanja Lundby-Wedin och Daniel Tisell, uppmanar de den svenska utrikesministern Ann Linde att agera, både genom Sverige och EU, för att ”upprätthålla överenskomna utgångspunkter för en tvåstatslösning”.

Kyrkoledarna menar att det internationella samfundet, inklusive FN och EU, hittills har varit eniga om att de judiska bosättningarna är oförenliga med en tvåstatslösning.

De hänvisar också till Svenska kyrkans egna erfarenheter av att ”bosättningar berövar den palestinska befolkningen mark och egendom, fragmenterar Västbanken och omöjliggör en livskraftig palestinsk stat med möjlighet till ekonomisk utveckling”.

Samtidigt som de tre samfundsledarna konstaterar att idén om en tvåstatslösning visserligen ifrågasätts av allt fler, både lokalt och i omvärlden, så menar de att den bygger på ”avgörande principer om självbestämmande och säkerhet för både Israel och Palestina”.

Jackelén, Lundby-Wedin och Tisell hävdar vidare att de israeliska bosättningarna är ”byggda på ockuperad palestinsk mark, utgör brott mot folkrätten och är ett avgörande hinder för fred”.

Den amerikanske utrikesministern Mike Pompeos påstående att konflikten aldrig kommer att lösas på juridisk väg, vänder sig Svenska kyrkans högsta ledare också emot.

”Folkrätten och respekten för den regelbaserade världsordningen måste vara utgångspunkten för en lösning av konflikten. Det gäller i Israel och i Palestina och i resten av världens konflikter”, skriver de.

Al-Hol är ett läger i Syrien där IS-familjer hållits fångna. Foto: Maya Alleruzzo/AP/TT

Säpo: Sverige redo att ta emot IS-krigare

​​​​​​​Det finns ett litet antal svenska medborgare bland de IS-sympati-sörer som Turkiet nu deporterar till sina hemländer, rapporterar Ekot. Slutsatsen dras av Säpo, som säger att det finns en beredskap om dessa skulle återvända.

Nyheter · Publicerad 14:00, 20 nov 2019

– Vi försöker ha en så god bild som möjligt och följer utvecklingen noga så att vi kan vara så förberedda som det bara går, säger Ahn-Za Hagström, analytiker på Säpo, till Ekot.

Svenska medborgare som skickas tillbaka kommer att mötas av Säkerhetspolisen eller personal från andra myndigheter, enligt Hagström.

Turkiet meddelade för snart två veckor sedan att landet kommer att skicka tillbaka IS-sympatisörer. Beskedet gavs efter att landet genomfört en militär offensiv i norra Syrien.

Inrikesministern Süleyman Soylu har tidigare sagt att landet har fängslat närmare 1 200 utländska medborgare med kopplingar till IS. Exakt hur många som är svenskar är okänt.

S på kyrkomötet: ”Allas lika värde viktigare än frälsning”

Det är bra att människor blir frälsta, men att stå för alla människors lika värde är viktigare. Det menade Sara Waldenfors (S) i en het debatt om Alphakurser och äktenskapsteologi under kyrkomötet i Uppsala. På onsdagen röstades förslagen ner om ökat Alphafokus i Svenska kyrkan.

Nyheter · Publicerad 11:30, 20 nov 2019

Två förslag om att på olika sätt lyfta fram Alphakonceptet för att nå fler svenskar med det kristna budskapet inkom till årets kyrkomöte, Svenska kyrkans ”riksdag”. Men trots att Alphagrupper är en framgångsrik metod i tusentals kyrkor världen över, vill inte en majoritet i kyrkomötet ställa sig bakom förslagen.

Orsaken är främst en formulering från prästen och Alphagrundaren Nicky Gumbel, där han står upp för äktenskapet mellan man och kvinna. Alpha tar dock över huvud taget inte upp äktenskapsteologi vid sina samlingar och används även av samfund med en liberalteologisk syn.

Men kyrkolivsutskottet skriver i sitt betänkande att man anser det vara ”problematiskt” att stödja förslagen.

Detta blev den fråga som debatterades mest intensivt när kyrkomötet hade den uppe under tisdagen, med över 40 olika inlägg i diskussionen.

Sara Waldenfors, som företräder Socialdemokraterna i kyrkomötet, representerade utskottet och menade att man haft en ”spänstig” debatt om förslagen.

– Jag tycker att det är underbart att människor kommer till tro på Jesus Kristus och blir frälsta. Det vill vi alla. Jag tror inte det är någon i vårt utskott som skulle säga något annat.

– Men det är fortfarande så att alla människors lika värde är viktigare. Så är det.

Uttalandet fick flera att reagera, däribland David Castor som representerar Frimodig kyrka. Han menade att debatten i utskottet snarare varit ”en illasinnad och svartmålande diskussion fylld av lögner och påhopp”, och Castor betonade:

– Ingenting av det kyrkan gör är viktigare än att människor kommer till tro på Jesus Kristus.

Flera biskopar var också uppe i debatten och uttryckte sig positivt om Alpha, utan att direkt ta ställning för motionerna.

När förslagen var uppe till omröstning under onsdagen gick en bred majoritet i kyrkomötet på utskottets linje och motionerna föll således.

Representanter för Krist­demo­kra­ter för en levande kyrka stod bakom en av motionerna om Alpha i årets kyrkomöte. I en debattartikel i Världen idag tidigare i år skrev man:

”I en situation när deltagare i Svenska kyrkans gudstjänster minskat kraftigt under en längre tid, och när forskningen betonat bristen av grundläggande trosundervisning som en viktig orsak, bör Alphakursen kunna vara ett viktigt redskap för Svenska kyrkans församlingar att använda sig av.”

Ingenting av det kyrkan gör är viktigare än att människor kommer till tro på Jesus Kristus.

Min exman sviker vår son gång på gång, vad ska jag göra?

Familjefrågan Familjefrågan. Min son Kevin är tolv år och bor med mig. Jag och sonens pappa är skilda. Min exman sviker ofta vår son genom att lova saker de ska göra och köpa,... fredag 15/11 11:20
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Hälsning från bron i Mostar

Missionsrapporten Missionsglimten. Jag står nu på den nybyggda bron Stari Most i staden Mostar i Bosnien-Herzegovina. Bron invigdes 1566 och är ett av Unesco:s världsarv. Jag tänker på...