I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.
Johannesevangeliet 1:1–2

Världen idag

En minnessten över Robert Schuman utanför Europaparlamentet i Bryssel. I dag firas Europadagen, även kallad Schumandagen efter en av EU:s anfäder. Foto: Virginia Mayo/AP Photo/TT

Lars Adaktusson: Aldrig mera krig måste vara människors främsta önskan

Debatt · Publicerad 00:00, 9 maj 2014
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debatt. Två skott ekade i Sarajevo. Nästan exakt på dagen för hundra år sedan bröt första världskriget ut. Världskrigen och totalitära regimer skördade ofantliga offer mätt i antalet människoliv. 1900-talet blev det blodigaste århundrade historien hittills skådat. Historiker menar att enbart under 1900-talet dog 183 miljoner till följd av människors fattade beslut. Fler oskyldiga liv utsläcktes under förra århundradet än under alla föregående århundraden tillsammans.
Europas historia är fylld av våld, krig och blodspillan.  Generation efter generation har fått uppleva hur nationsgränser flyttats och hela länder utplånats. Det är svårt för oss i Sverige som varit förskonat från krig i över 200 år ­ att förstå vilka fasor vårt Europa genomlevt. Men människan i dag har samma dna som då. Freden i Europa kan vi inte ta för givet. Det finns inga garantier för att världskrig inte ska kunna bryta ut igen.

Då vår kontinent låg i ruiner efter andra världskriget reste sig tre kristdemokratiska statsmän: Konrad Adenauer i Tyskland, Alcide de Gasperi i Italien och Robert Schuman i Frankrike. De hade alla levt i gränstrakter som efter krigen och fredsfördrag flyttats, förföljts och upplevt krigets förödelse och förråande inverkan på människan. I deras efterkrigsanalys identifierades en gemensam orsak till Europas elände: Det går inte att bygga ett gott samhälle med en människosyn där den enskilda människan inte är någonting värd. Det går inte att bygga ett gott samhälle där etiken är att makt går före rätt. De tre männen förenades i den gemensamma övertygelsen att enbart ett enat Europa kan förhindra krig. Enbart försoning mellan länder och enskilda kunde lägga grunden till ett nytt och enat Europa, där fred och frihet råder. De menade att en nödvändig förutsättning för detta projekt är den kristna människosynen och etiken med sina judiska rötter. Varje människas okränkbara värde skulle bli vägledande för framtidens politiska makthavare. Den människosyn och etik som bäst värnar fred och frihet är av universell karaktär. Ingenting kan dela in oss människor i A­ eller B-­lag.

I många länder kallas den 9 maj Schumandagen. Robert Schuman, dåvarande utrikesminister i Frankrike, menade att "vi är kallade att betänka oss av de kristna grunderna i Europa genom att bilda en demokratisk styrningsmodell som genom försoning utvecklas till en gemenskap av folk i frihet , jämlikhet , solidaritet och fred och som är djupt rotad i kristen värdegrund".
Han presenterade den 9 maj 1950 en deklarationen som handlade om hur kol- och stålindustrin i Frankrike organiserat skulle kunde samarbeta med sin motpart i Västtyskland. Organisationen skulle vara öppen för andra europeiska länder och 1951 undertecknade Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen. EU var fött.
EU är en samarbetsorganisation för att främja demokrati och handel mellan Europas folk. Att tillhöra en och samma union är inte en garanti för fred, men EU har genom åren bidragit till att sprida och fördjupa demokratin samt binda samman länderna med handel – demokrati och handel leder till fred. Östeuropa som efter kriget ockuperades av kommunism lever i dag i frihet. Grekland, Spanien och Portugal var diktaturer så sent som på 1970-talet, men vägen in i den europeiska gemenskapen reformerade dem i grunden. Det under 1990-talet krigshärjade Balkan ser i dag en historisk förändring i och med att Kroatien och Slovenien är nya medlemsländer. Framtida EU-medlemskap för bland andra nationer som Serbien och Bosnien kommer att hjälpa till att demokratisera även dessa länders relationer och således förhindra krig på Balkan.

EU:s mjuka makt är unionens framgångsfaktor, men den måste kombineras med en värdebaserad utrikespolitik. Ekonomisk egoism får inte stå i vägen för en tydlig linje gentemot ett expansionistiskt Ryssland. Tystnaden om världens förföljda kristna måste brytas och ersättas av handling. De iranska hoten mot Israels existens måste tas på fullaste allvar.
Om jag blir invald till Europaparlamentet lovar jag att förvalta arvet från våra kristdemokratiska europafäder. Aldrig mer krig måste vara alla människors främsta önskan. Kontinentens historia ger oss klarhet. Utan försoning, förlåtelse, fokus på människovärdet, fredsfrämjande och fredssträvande verksamhet är framtiden förlorad.

Lars Adaktusson

Lars Adaktusson är Kristdemo­kraternas toppnamn till Europa­parlamentet.

Leksakskoala ska lära barn att meditera – säljs i Sverige

Nyandlighet. Ett mjukisdjur som lär små barn i meditera saluförs inför årets julhandel. Flera studier pekar på... torsdag 8/12 13:00

Har du glömt vem han är?

Inför söndag Jag stod i hallen och tittade rakt fram. Vad var det jag skulle göra? Vart hade jag precis varit på... torsdag 8/12 00:00