Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

KDU tar avstånd från liberalernas människosyn

Debatt · Publicerad 00:00, 10 jul 2013
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Svenska evangeliska alliansen anordnade ett seminarium under Almedalsveckan på temat "Vad är människan värd 2050?", där KDU var inbjudna att gästa en panel tillsammans med tre andra ungdomsförbund, med mer eller mindre värdeliberal framtoning – Liberala ungdomsförbundet (FP), Grön ungdom (MP) och SSU. Diskussionen som fördes – som berörde aspekter av den fria aborträtten, fosterdiagnostik och aktiv dödshjälp – var mycket angelägen, men lämnar mycket att önska. Om liberalernas samhällsvision blir rådande, ser vi unga kristdemokrater mycket negativt på framtiden. Det är tid att allmänheten blir medveten om den dystopi som framtidens liberala politiker vill skapa.

I Sveriges moderna historia har många frisinnade liberaler kämpat för kristna värderingar och ett värdigt bemötande gentemot de mest utsatta i vårt samhälle. Den tiden är för länge sedan förbi och arvet från den tiden är för länge sedan glömt.

Vi unga kristdemokrater ser varje abort som ett misslyckande. Därför måste vi arbeta förebyggande för att få ner antalet oönskade graviditeter. Ingen ska behöva göra abort av ekonomiska skäl, utan blivande föräldrar ska ges det stöd de behöver från det offentligas sida. I takt med forskningens framsteg bör vi snart överväga att sänka gränsen för fri abort, som i dagsläget ligger på vecka 18. Om framstegen som redan har gjorts inom mödravården fortsätter i samma tempo, kommer vi  år 2050 kunna rädda barn långt tidigare än idag. Om detta skulle bli verklighet, ser morgondagens liberala politiker ändå ingen som helst anledning att sänka några som helst gränser – tvärtom försiggår just nu diskussioner inom så gott som alla politiska ungdomsförbund, att den fria aborträtten ska gälla under hela graviditeten, eftersom "principen om att kvinnan har sista ordet går före allt annat". Detta innebär en selektering av bebisar, där vissa ges rätt till liv, medan andra, fullt utvecklade barn, tvingas dö i en vask.

Även liberalers medgivande till aborter utifrån kön och diagnoser som Downs syndrom är djupt problematiskt. Detta är en fråga om kvinnors rättigheter och alla människors lika värde. Vi unga kristdemokrater tycker att det är rimligt att sådan fosterdiagnostik inte ska tillåtas förrän efter att gränsen för fri abort har löpt ut, för att motverka ett samhälle där inte alla får vara som de är. Med dagens teknikutveckling är det bara en tidsfråga innan det går att designa den "perfekta babyn", där alla de egenskaper och attribut som inte önskas tas bort. Om detta blir verklighet under tiden fram till 2050, går vi en mycket dyster framtid till mötes.

Vi unga kristdemokrater tror på en politik baserad på eviga, beständiga värden. Vårt motstånd mot en sanktionerad selektering är oberoende av både tid och plats. Att liberaler grundar sin framtida utopi på relativa värden, som öppnar upp för att bebisar delas upp i ett A- och B-lag, är djupt oroväckande.

Liberalers stöd till aktiv dödshjälp motiveras med att ingen individ som känner sig vara till belastning ska tvingas ta del av de resurser som den pallativa vården kräver. Vi unga kristdemokrater däremot menar att ingen ska behöva känna sig vara till belastning! Patienten har rätt till att känna sig sedd som människa och därmed ha rätt till en värdig vård och omsorg, istället för att reduceras till att bli en i mängden av namn i sjukjournalernas register. Istället för hjälp till död krävs hjälp till ett värdigt avslut på livet, genom att själavård ges ett större utrymme inom ramen för den pallativa vården. Men om morgondagens liberala politiker får som de vill, kommer läkarassisterat självmord bli tillåtet, även för vaga skäl eller inga som helst skäl alls, inom en snar framtid. Detta är redan verklighet i flera europeiska länder.

Senast en människosyn liknande den som redogjordes för var samhällsrådande, var under 1930- och 40-talen, i och med socialdarwinismens uppsving. Det är tid för våra liberala kollegor att ägna sig åt en genomgripande självsanering, så att deras ideologiskt betingade sakpolitik inte riskerar att få sådana nihilistiska utlopp som vi har fått prov på i Almedalen. När det gäller stödet till de mest utsatta i samhället – såväl till knytet i mammas mage som till våra gamla på dödsbädden – har dessa inget att hämta i morgondagens liberalism. Det vore på sin plats att allmänheten blev varse om denna obehagliga människosyn.

Carl Olehäll
ledamot KDU Stockholm

Joel Haglund
ordförande KDU Bohuslän

Natasha Olsson
vice ordförande KDU Bohuslän

Salome Olsson
ledamot KDU Bohuslän

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00