Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!
Psaltaren 117:1–2

Världen idag

Joel Halldorfs kulturartikel väcker sorg hos klassiskt kristna

I sin populistiska artikel lyckas den kristna företrädaren och teologen Joel Halldorf svartmåla såväl Bibelns budskap och Jesu undervisning som det kristna ledarskapet och den kristna församlingen, skriver Thomas Forslin.

Debatt · Publicerad 00:00, 16 aug 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Teologen Joel Halldorf avslöjar sig själv i en kulturartikel i Expressen (12 augusti) om kyrkornas hållning till hbtqi. Han dömer ut pastor Josef Barkenboms motivering – att en klassisk kristen hållning till homosexualitet stämmer med Bibeln – som ett ”inte särskilt starkt teologiskt argument”.

Varför gör han det? Är bibeltolkningen felaktig eller finns det bättre bibelord? Nej, Halldorfs argument är att det står så många andra bokstavliga saker i Bibeln som dagens kyrkor inte heller bryr sig om.

Nu kan man ju tycka att Halldorfs argument inte är teologiskt överhuvudtaget utan handlar mer om efterföljarna, och att en teolog borde tycka att överensstämmelse med Bibeln borde vara det avgörande. Men för Halldorf behöver således ett argument hämtas utanför Bibeln för att vara teologiskt starkt.

Hur hittar då Halldorf själv sanningen? Det får vi inte veta, för hans ärende är att kyrkorna riskerar att hamna i ”den sekteristiska position som de befann sig i på 1950-talet” och mista sin position som en ”respekterad del av samhället”. Det är alltså att följa tidsandan som verkar vara det bärande argumentet i Halldorfs teologiska bygge. 

Nu borde ju den teologiska professorn Halldorf väl känna till att kristendomen startade som isolerad sekt. Hade samhällets respekt varit målbilden för de första kristna så hade kristendomen aldrig spridits överhuvudtaget. De flesta ledande evangelister i den tidiga kristna rörelsen blev förföljda och förmodligen avrättade.

Likaså startade frikyrkorörelsen i Sverige som förföljd, isolerad och sekteristisk, och det är i kombinationen bibeltrogen kyrka och förföljande samhälle som kristendomens framväxt historiskt har brukat vara som störst. Även moderna undersökningar visar att kyrkor som slipar och sänker teologiska trösklar går oerhört dåligt, medan evangelikala och karismatiska kyrkor har mest framgång.

Två andra teman i Halldorfs krönika är beskrivningar av en omfattande och systematisk dubbelmoral i frikyrkorna genom att ledarskapet framför en syn medan medlemmarna har en annan, samt av en miljö som skapar en mängd svåra trauman för människor av varierande läggning.

Jag vill påstå att Halldorfs beskrivning är en felaktig svartmålning. De flesta frikyrkomedlemmar både instämmer i och kan försvara den hållning som det egna sammanhanget har, och den frikyrkliga miljön är överlag mer läkande än samhället i stort för de flesta slags bekymmer och problem. Det gäller även de som kämpar med olika slags sexuella problem, och kanske inte minst för att sexualiteten ofta är nedtonad i den frikyrkliga kulturen relativt det omgivande samhället.

I sin populistiska text lyckas alltså den kristna företrädaren och teologen Joel Halldorf såväl svartmåla Bibelns budskap och Jesu undervisning som det kristna ledarskapet och den kristna församlingen. Det är väldigt sorgligt att se, men det välkomnas säkert med öppna armar i liberala Expressen.

Hade samhällets respekt varit målbilden för de första kristna så hade kristendomen aldrig spridits överhuvudtaget.

Förr i tiden var Sverige kallt och dragigt

Vi står inför en vinter med skyhöga elpriser. Är det kanske läge att snegla bakåt i historien för... fredag 7/10 04:00

SD-topp vill avskaffa diskrimineringslagen – ”exkluderar grupper”

Sverigedemokraterna. Diskrimineringslagen borde utredas och möjligen avskaffas. Det hävdar SD-toppen Richard Jomshof som... torsdag 6/10 21:00

Allt färre utvägar för trängd Putin när även vänner börjar svika

Ledare Insatserna har den senaste veckan höjts i Ukrainakriget. Ryssland mobiliserar för en ökad... fredag 7/10 00:10

Nepal behöver fler ledare för skörden

Missionsglimten Doften av kaffe och mat och en känsla av förväntan ligger i luften när jag stiger in i festlokalen... fredag 7/10 00:00

Politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Gästledare Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

Ett enat rop stiger i Sverige

Bönekrönika Jag längtar efter väckelse. Jag längtar efter att på plats efter plats få höra vittnesbörden om hur... torsdag 6/10 00:00

Värdekonservativt Lettland ratade ryskvänligt parti

Nyhetskommentar Det innebär en jätteskräll att det som i flera val varit Lettlands största parti – det ryskvänliga...
Följ Världen idag i sociala medier