Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Nu i januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Artikel 6 föreskriver där att varje barn har en inneboende rätt till livet, samt att samhället till det yttersta av sin förmåga ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling, påminner undertecknarna. Foto: Pixabay

I helgen firar vi Livets söndag

Låt oss skapa ett samhälle där vi bejakar och främjar livet, både i dess början och i dess slutskede, uppmanar ett antal kristna ledare med anledning av att tredje advent också är Livets söndag.

Debatt · Publicerad 11:24, 13 dec 2019

Livets söndag firas den tredje advent i våra kristna kyrkor. Det är en dag då vi vill bejaka livet och dess okränkbarhet från befruktningen till den naturliga döden.

I januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Artikel 6 föreskriver att varje barn har en inneboende rätt till livet, och att staterna till det yttersta av sin förmåga ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

Ett barn är ett barn oavsett ålder eller stadium i utvecklingen, men vid en abort berövas barnet sitt liv. Ett ofött barn är ända från befruktningen en unik människa med ett okränkbart värde. I barnkonventionens anda borde samhället därför göra allt i sin makt för att stötta mammor och familjer som hamnat i kris på grund av en oväntad graviditet.

Barn som fötts levande efter sena aborter borde också tillerkännas samma okränkbara skyddsvärde som för tidigt födda.

Barnmorskor som vill förlösa men inte släcka liv, förnekas också rätten till samvetsfrihet. De nekas till och med att arbeta vid svenska förlossningsavdelningar, trots skriande brist.

Våra riksdagspartier har haft chansen att gå till historien som det parti som stod upp för två modiga barnmorskor som vill förlösa barn till världen och inte delta i att avsluta deras liv, men inget av dem valde att göra det.

Vi vill att barnmorskorna ska veta att de inte är ensamma. Vi delar deras övertygelse och önskar att de i framtiden ska välkomnas inom svensk förlossningsvård, där deras kompetens verkligen behövs.

Sjukvårdens uppgift är sedan antiken och Hippokrates ed att ”aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta”. Sjukvården ska inte aktivt påskynda döendet, utan hjälpa den sjuke att få avsluta sitt liv med så lite smärta och ångest, och under så värdiga och lugna former, som möjligt. 

De länder som infört aktiv dödshjälp har fått se ett snabbt sluttande plan som är omöjligt att bromsa. De sjukdomstillstånd där dödshjälp berättigas blir allt fler, och de ursprungliga kriterierna tunnas ut. Kompetensen inom den palliativa vården försämras, eftersom eutanasi anses vara ett mindre kostsamt alternativ.

En sådan förändring vore dock en kortsiktig pyrrhusseger för samhället, eftersom människovärdet urholkas för framtida generationer. Vi riskerar att skapa en dödens kultur, där vårdapparaten får en uppgift som det aldrig var tänkt att den skulle ha.

En dödens kultur inom vården kommer på sikt visa sig vara till stor skada. Låt oss i stället skapa ett samhälle där vi bejakar och främjar livet.

Det är en dag då vi vill bejaka livet och dess okränkbarhet från befruktningen till den naturliga döden.
Familjefrågan Jag har en väninna som jag upplever är snäll men som ibland kan säga förminskande saker till mig. Jag är rädd överlag att bli påhoppad, för att jag...

Sälj inte ut evangeliet för det som är politiskt korrekt

Serie Undervisning. För kristenhetens del lever man i farlig omedvetenhet om sitt eget läge. Likt Esau har kyrkan sålt sin trovärdighet mot att få njuta acceptansens...
Senaste nytt
Mest lästa just nu
Familjefrågan Jag har en väninna som jag upplever är snäll men som ibland kan säga förminskande saker till mig. Jag är rädd överlag att bli påhoppad, för att jag...

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...

Sälj inte ut evangeliet för det som är politiskt korrekt

Serie För kristenhetens del lever man i farlig omedvetenhet om sitt eget läge. Likt Esau har kyrkan sålt sin trovärdighet mot att få njuta acceptansens...