Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Hållbar integrationspolitik med familjeåterförening

Att säga nej till rätten för familjer att återförenas skulle inte få ned söktrycket men däremot försvåra integrationen. Det skriver Hans Eklind, Kristdemokraterna apropå partiets stöd till de nya och generösare reglerna för familjeåterförening.

Debatt · Publicerad 00:00, 3 jul 2019

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige drevs igenom i riksdagen i juni 2016. För ett par veckor sedan beslöt riksdagen att, med vissa förändringar, förlänga denna. Med en månad kvar till implementering av den nya lagen (20 juli) ställdes vi i riksdagen inför valet att föreslå förändringar som, om de vunnit gehör, inte skulle ha blivit beredda eller ha återgått till utlänningslagen. Sverige skulle därigenom ha kommit att avvika från övriga medlemsstater i EU. Inget av dessa effekter var önskvärda. Kristdemokraterna tolererade därför propositionen, inte för att vi tyckte den var bra, utan för att detta var det minst dåliga alternativet i det läget som gavs.

I den politiska debatten har man försökt göra gällande att Kristdemokraterna inte får ord och handling att gå ihop. Inget är mer felaktigt. Det är precis det vi gjort och gör.

Vi backar inte från vår position att de personer som bedömts ha skyddsskäl och erbjudits skydd här ska ges rimliga möjligheter att återförenas med sin närmaste familj. Vi menar att lagstiftningen måste medge möjligheter att bevilja uppehållstillstånd för det fåtal personer som inte uppfyller konventionernas krav på flyktingstatus men som hamnat i omständigheter som bedöms som särskilt och synnerligen ömmande. Inget nytt, utan något som kristdemokraterna varit tydliga med både före, under och efter förra årets valrörelse.

I angreppen på KD använder man konsekvent ordet ”anhöriginvandring”, inte det korrekta ordet ”familjeåterförening”. Detta är givetvis medvetet. Syftet är att misstänkliggöra vår beslutsamhet att få ned söktrycket.

Men, vore det ändå inte lite klädsamt om man i dessa angrepp samtidigt försökte förklara varför detta söktryck inte syns i de 14 medlemsstater i EU som har denna rätt för alternativt skyddsbehövande till familjeåterförening? Verkligheten är ju att dessa länder har ett lägre söktryck än Sverige som under tre år tagit bort denna rättighet!

Vi menar att en ny migrationspolitik behövs som leder till att det svenska mottagandet hamnar på en nordisk genomsnittsnivå. Det finns inget i internationell rätt som tvingar Sverige att ha lagstiftning som avviker från EU:s migrationsrättsliga direktiv och som skapar det som kal­las för ”pull-effekt” (de faktorer som drar till sig människor till ett land).

Om vi tittar på de senaste fem åren så har Sverige ensamt tagit emot långt fler än dubbelt så många asylsökande som övriga länder i Norden gjort tillsammans, detta trots att dessa länder påminner starkt om vårt eget. En nordisk nivå skulle innebära att dagens söktryck skulle minska med omkring 70 procent.

Människor som flytt till Sverige har säkert även burit på drömmar och förhoppningar om ett bättre liv men har i stället fastnat i arbetslöshet, passivitet och utanförskap. Skuggsamhällen, gängkriminalitet och hederskultur har tillåtits frodas, och samhälls­gemenskapen har på många platser tillåtits vittra sönder till oigenkännlighet.

Att få ned söktrycket är viktigt för att ge oss själva möjlighet att ta itu med de integrationsproblem som vi ser i vårt land. Det stora mottagandet har lett till allvarliga integrationsproblem med ett skuldberg av obetalda integrationsräkningar. Men, att säga nej till rätten för familjer att återförenas får dock inte ned söktrycket men försvårar däremot integrationen.

Sverige behöver en politik som förstår att språk och arbete är nödvändiga nycklar men att verklig integration också kräver en samhällsgemenskap byggd på respekten för kultur och värderingar. Ska vi klara detta krävs en migrations- och integrationspolitik med både rättigheter och skyldigheter, med både hjärta och hjärna.

I angreppen på KD använder man konsekvent ordet ”anhöriginvandring”, inte det korrekta ordet ”familjeåterförening”.

Missionskonferens för unga genomförs på 15-tal platser

Engage. Årets ungdomsinriktade missionskonferens Engage, lördagen den 7 november, kommer att äga rum på... lördag 31/10 12:00

Jeremy Corbyn stängs av efter rapport om antisemitism

Storbritannien. Den förre Labourledaren Jeremy Corbyn har blivit avstängd av partiet. Bakgrunden uppges vara hur... lördag 31/10 09:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:10