Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
Psaltaren 34:10

Världen idag

Granska nomineringsgrupperna inför höstens kyrkoval

Vi försvarar klassisk kristen tro i Svenska kyrkan, inklusive i äktenskapsfrågan. Att försvara samvetsfriheten för präster i äktenskapsfrågan är en självklarhet för oss, skriver Torbjörn Aronsson, kandidat till kyrkomötet för nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

Debatt · Publicerad 00:00, 14 sep 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

”Pingströrelsen är en väckelserörelse inom Svenska kyrkan”, sade Lewi Pethrus en gång. Fortfarande är vi många frikyrkliga som är dubbelanslutna. Om du också är det har du ett ansvar att rösta i kyrkovalet den 19 september – och innan dess granska innehållet i de olika nomineringsgruppernas och partiernas program. 

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (Kr) är inget politiskt parti och har inga band till partiet Kristdemokraterna, utan är en fristående nomineringsgrupp. Vårt kyrkovalsprogram bygger på en kristen och demokratisk idétradition med ekumeniska förtecken. Vi försvarar klassisk kristen tro i Svenska kyrkan, inklusive i äktenskapsfrågan. Att försvara samvetsfriheten för präster i äktenskapsfrågan är en självklarhet för oss.  

Just nomineringsgruppernas program, vad de går till val på och hur de agerat tidigare, bör avgöra en väljares ställningstagande – inte namnet. Den partipolitiskt obundna Öppen kyrka vill exempelvis tvinga präster att viga enkönade relationer. Det gör man trots skapelseordningen och trots att Bibeln och de stora kyrkofamiljerna i världen definierar äktenskapet som ett äktenskap mellan en man och en kvinna.

ÖKA röstade för en ny äktenskapsdefinition i kyrkomötet 2009, liksom en majoritet av POSK-arna (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan). Samma sak gjorde till exempel S, C, liberala Fisk och dåvarande M. Nu vill de ta ett steg till och tvinga präster att viga enkönade relationer.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan har en ekumenisk orientering och försvarar det lika, unika, okränkbara och absoluta människovärdet från jordelivets början till dess naturliga slut, liksom det kristet skapelsebaserade äktenskapet mellan man och kvinna. Vi vill ha en kyrka för hela familjen och betonar föräldrarnas kristna trosförmedling.

I kyrkomötet under den gångna perioden har vi drivit frågan att Svenska kyrkans församlingar ska uppmuntras att starta fristående konfessionella skolor och att använda Alphakursens material i evangelisationssyfte.

Den ekumeniska orienteringen medför också att vi anser att Svenska kyrkan borde, på ett betydligt starkare sätt än hittills, engagera sig för alla förföljda kristna runtom i världen.

I kyrkomötet vill jag, som undertecknad, även driva frågor som har att göra med Svenska kyrkans relation till det judiska folket och staten Israel, med tydlig udd mot antisemitism och antisionism.

Kristdemo- krater i Svenska kyrkan försvarar det lika, unika, okränkbara och absoluta människovärdet från jordelivets början till dess naturliga slut

Sverige nobbar FN-konferens: ”Antisemitiska inslag”

FN. Sverige var ett av flera länder som avstod från att uppmärksamma 20-årsjubileet av den första,... lördag 25/9 12:00

Känd diakon beskylls för judehat

Tro och solidaritet. Anna Ardin, diakon inom Equmeniakyrkan och ledamot i förbundsstyrelsen för socialdemokratiska Tro... lördag 25/9 08:00

Det är i misstrons mylla som alla broar bränns.

Gästkrönika Skandinavien har varit hela världens lilla Bullerby. Ett handslag har räckt, ett löfte har hållits.... lördag 25/9 00:00

Glädjeämnen mitt i fattigdomen

Missionsglimten Gå ut mission samarbetar sedan ett par år med inhemska missionärer på Madagaskar. Det är helt... lördag 25/9 00:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier